Všimnite si... 

  • Sestry Bosé karmelitánky a otcovia Bosí karmelitáni pre nás všetkých pripravujú trojdnie sv. Terézie od Ježiša (Avilskej), ktorej 500. výročie narodenia si pripomenieme 28. marca. Vo štvrtok a v piatok 26. a 27. marca bude večerná svätá omša len v kláštore. Krížová cesta v piatok začne 17.15 h. V sobotu 28. marca bude svätá omša o 7.00 hod. (večerná omša sa už slávi z Kvetnej nedele). Počas týchto dní nás naši bratia karmelitáni oboznámia s niektorými udalosťami zo života sv. Terézie od Ježiša a s jej spiritualitou. Všetkých srdečne pozývame na Karmel k spoločným modlitbám. 

  • V piatky pôstneho obdobia bude o 18.00 hod. najprv pobožnosť Krížovej cesty a potom svätá omša. V nedele bude krížová cesta o 15.00 hod., ak nebude vysielanie Hodiny milosrdenstva pre rádio Lumen. Potom bude svätá omša.

  • Avízo! Od 22. Marca do 12. Apríla vrátane nebudú v nedeľu sv. omše o 15.30 hod. Namiesto toho bude iný duchovný program.
  • Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť poukázaním 2 % dane pre Združenie Pre Faustinum. Príslušné tlačivá nájdete v kostole vzadu na poličke pri časopisoch. 
21.03.2015 12:47

SVÄTÝ OTEC MENOVAL NOVÉHO ROŽŇAVSKÉHO BISKUPA, STAL SA NÍM STANISLAV STOLÁRIK

Pápež František dnes vymenoval nového rožňavského biskupa. Stal sa ním Mons. Stanislav Stolárik, doterajší pomocný biskup Košickej arcidiecézy. Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150321001

14.03.2015 08:30

PÁPEŽ OZNÁMIL JUBILEJNÝ ROK MILOSRDENSTVA

Pápež Františekv piatok 13. marca oznámil slávenie Jubilejného roku milosrdenstva. Svoje rozhodnutie zverejnil počas homílie kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra pri príležitosti otvorenia pôstnej iniciatívy „24 hodín pre Pána“,

07.03.2015 23:26

SEDEM POSLEDNÝCH SLOV JEŽIŠA KRISTA

Pozývame vás na koncert Josephf Haydn: Sedem posledných slov Vykupiteľa na kríži (Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze) a to v nedeľu 22. marca 2015 o 15.30 hod. v kostole Božieho milosrdenstva na Triede KVP v Košiciach. Účinkuje sláčikové kvarteto v zložení: 1.Husle: M. Kyjovský; 2.Husle: Š. Demeter; Viola: P. Olejár; Violončelo: L. Gurbaľ; Sprievodné slovo: P. Novák.

07.03.2015 13:57

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA PÔSTNE OBDOBIE 2015

Prinášame vám plné znenie posolstva Svätého Otca Františka pre tohtoročné Pôstne obdobie.

08.02.2015 06:40

DOTAZNÍK K BISKUPSKEJ SYNODE O RODINE 2015

Prinášame možnosť, vyjadriť sa k otázkam dotazníka k synode biskupov o rodine, ktorá bude v októbri 2015 v Ríme. V prvej časti materiálu je záverečná správa z mimoriadnej synody, ktorá bola na túto tému v roku 2014. Hneď za týmto textom nájdete otázky, na ktoré generálny sekretariát očakáva naše reakcie.

30.01.2015 13:27

ROZHOVOR MONS. CYRILA VASIĽA V KATOLÍCKYCH NOVINÁCH O REFERENDE

10.01.2015 13:28

MATERIÁL K TÝŽDŇU MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 18. AŽ 25. JANUÁRA 2015

06.01.2015 09:13

POŽEHNANIE BYTOV 6.1.2015

02.01.2015 10:05

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K SVETOVÉMU DŇU POKOJA 2015

28.12.2014 13:28

PASTIERSKY LIST NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY

Na nedeľu Svätej rodiny poslal veriacim arcidiecézy Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita tento pastiersky list.

18.12.2014 14:15

FAUSTÍNUM POZÝVA NA PREDVIANOČNÝ KONCERT

16.12.2014 01:29

VIANOČNÉ TRHY A RECEPCIA V CIRKEVNEJ ŠKOLE.

Milí rodičia a sympatizanti našej školy. Pozývame Vás na vianočné trhy a riaditeľský punč, spojené so slávnostnou recepciou v priestoroch pred jedálňou našej školy. Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach Vás pozýva na Adventný koncert, ktorý sa uskutoční 17.decembra 2014 o 16.30 hod. v jedálni Spojenej školy. Na všetkých sa veľmi tešíme. Celý program nájdete v našej pozvánke. Kliknite si na pozvánku.

08.12.2014 18:29

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V CIRKEVNEJ ŠKOLE NA ČORDÁKOVEJ

04.10.2014 11:44

HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA: MODLITBA V RODINE MUSÍ BYŤ JEDNODUCHÁ

Vatikán 28. októbra (RV) Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne v nedeľu 27. októbra vyvrcholila celosvetová Púť rodín v Roku viery s mottom „Rodina, prežívaj radosť z viery!“

04.10.2014 10:31

FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA - ŠTATÚT

03.10.2014 12:05

SVIATOK SV. FAUSTÍNY

V nedeľu 5. októbra slávime sviatok sv. Faustíny Kowalskej, apoštolky Božieho milosrdenstva

02.10.2014 18:37

PROGRAM PÚTE RUŽENCOVÝCH BRATSTIEV

02.10.2014 00:12

MODLIME SA ZA SYNODU O RODINE

Svätý Otec vyhlásil nedeľu 28. septembra Dňom modlitieb za tretie mimoriadne zasadnutie Biskupskej synody, ktorá sa bude konať od 5. do 19. októbra na tému: "Rodina ako pastoračná výzva v kontexte evanjelizácie".

04.09.2014 12:29

ŠKOLA NA ČORDÁKOVEJ JUBILUJE

V týchto dňoch si pripomíname 10. výročie otvorenia cirkevnej Spojenej školy sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach – Sídlisko KVP.

24.08.2014 01:51

VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA

V pondelok 1. septembra to budú dva roky od posviacky nášho farského kostola Božieho milosrdenstva. Tento deň chceme prežiť ako slávnosť na oslavu Boha. Bude to náš Adonaifest.

14.08.2014 13:41

MODLITBA ZA MIER A ZMIERENIE MEDZI NÁRODMI

13.08.2014 15:56

VÝZVA KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA K MODLITBE ZA MIER A ZMIERENIE

05.07.2014 15:39

TURISTIKA A CIRKEV

Tu nájdete zaujímavý článok PaedDr. Františka Dancáka z prešovskej eparchie o postoji Cirkvi k turizmu a dovolenke. Požehnaný a radostný oddych.

28.06.2014 10:21

KATECHÉZA SVÄTÉHO OTCA: BYŤ KRESŤANOM ZNAMENÁ PRÍSLUŠNOSŤ K CIRKVI

V stredu 25. júna 2014 počas generálnej audiencie predniesol Svätý Otec ďalšiu katechézu o Cirkvi. Audiencie sa zúčastnil okrem iných aj náš farník pán Daniel Rusnák, ktorý v pondelok úspešne zavŕšil pešiu púť do Ríma.

21.06.2014 11:47

SVÄTÝ OTEC: OBNOVME SI PAMÄŤ, ABY SME ROZOZNALI PRAVÝ CHLIEB

Svätý Otec slávil vo štvrtok 19. júna na priestranstve pred Lateránskou bazilikou liturgiu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi spojenou s eucharistickou procesiou do neďalekej Baziliky Santa Maria Maggiore, so záverečným požehnaním pápeža Františka. V homílii Svätý Otec inšpirovaný príbehom oslobodenia Izraelitov z Egypta položil otázku, akým pokrmom sa chceme sýtiť. Poukázal na potrebu uzdravenia pamäti, ktoré je podmienkou správneho rozlišovania medzi pravým a falošným pokrmom.

19.06.2014 16:44

SVÄTÝ OTEC ZAČAL NA GENERÁLNYCH AUDIENCIÁCH CYKLUS KATECHÉZ O CIRKVI

Musíme vrátiť ku katechéze o Cirkvi a farnosti. Aby sa nám dobre a radostne kráčalo za Kristom, Pánom.

12.06.2014 17:33

ZBEZ OBNOSENÉHO ŠATSTVA

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v našej farnosti v sobotu a v pondelok od 15.00 do 18.00 hod. Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať. V neposlednom rade takouto likvidáciou pre vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.

06.06.2014 23:33

MILÁ NÁVŠTEVA VO FARNOSTI NA TURÍCE

V nedeľu 8. júna našu farnosť navštívi vdp. Peter Fejerčák.

06.06.2014 23:24

K NEDEĽNEJ MODLITBE ZA MIER SÚ POZVANÍ VŠETCI VERIACI AJ NA SLOVENSKU

Svätý Otec František vyzýva všetkých veriacich k modlitbe za mier vo Sväte Zemi pri príležitosti modlitebného stretnutia izraelského a palestínskeho prezidenta vo Vatikáne. Naša farnosť sa pripojí adoráciou v sobotu večer od skončenia svätodušnej vigílie do 22.00 hod. a potom v nedeľu od 16.30 do 19.00 hod. Aj v súkromí a vo svojich rodinách sa modlime na úmysel Svätého Otca, aby zavládol mier na blízkom východe i na celom svete.

01.06.2014 17:09

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K 48. SVETOVÉMU DŇU MASMÉDIÍ 1. JÚNA 2014