ĎAKUJEME, ŽE PODPORUJETE NAŠU FARNOSŤ...

Našu farnosť môžete finančne podporiť vkladom na účty v OTP banka Slovensko:

Účet pre podporu kostola Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach:

SK20 5200 0000 0000 1413 4536 

Účet pre potreby farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP: 

SK60 5200 0000 0000 1256 1737 

ĎAKUJEME...

......................................................

Oznamy:

 

Detské a mládežnícke stretká:

            Detské a mládežnícke stretká pokračujú v najbližšom týždni v riadnom režime.

            Keďže mládež málo vníma mládežnícke sv. omše ako povinnosť v rámci prípravy na birmovku, pozývame znovu všetkých mladých na mládežnícke sv. omše každý piatok večer.

            Na detskú sv. omšu v stredu nech si deti prinesú plagáty s adventnou aktivitou a nech nezabudnú naň napísať svoje meno.

 

Poďakovanie oplatkárkam:

            V utorok po večernej sv. omši pozývame všetkých, ktorí piekli oplátky, na večeru na faru. Tešíme sa na pekný spoločný čas.

 

Kancelária:

            V najbližšom týždni kancelária farského úradu funguje v riadnom režime.

 

Adorácia:

             Všetkých pozývame k modlitbe pred eucharistickým Kristom každý utorok medzi popoludňajšími sv. omšami a vo štvrtok po večernej sv. omši. Najbližší štvrtok bude adoráciu animovať Adoračné spoločenstvo našej farnosti.

 

Farský volejbal:

             Každú nedeľu o 18:00 organizujeme Farský volejbal v telocvični Spojenej školy sv. košických mučeníkov. Miestom stretnutia je zadný vchod do telocvične. Pozývame každého, kto si chce zašportovať.

 

Upratovanie:

             O pomoc s upratovaním kostola a spoločných priestorov fary v pondelok prosíme skupinu č. 2. Ďakujeme za službu.

 

Zbierky:

            Dnes pri všetkých sv. omšiach máme arcidiecéznu zbierku na pastoráciu mládeže v našej arcidiecéze, teda na ACM a UPC. Na budúci týždeň nás potom čaká naša už tradičná zbierka na úver. 

 

Tipy na darčeky:

            V sakristii si môžete zakúpiť Hudobné CD „10 prikázaní“ skupiny Kalich z Útulku OÁZA v Bernátovciach za 10,- €, hudobné CD košických bohoslovcov za 10,- €. Tiež ponúkame Krížovú cestu odsúdených, ktorú napísal väzeň odsúdený na doživotie, ktorý prežil silné obrátenie vo väzení. Tú si môžete kúpiť za 1,- €. K dispozícii je aj teologický časopis Verbum za 5,- €.

 

Termíny slávností Prvého sv. prijímania:

            Znovu pripomíname termíny Prvého sv. prijímania:

            I.  3. máj 2020 - pondelkové stretko a stredajšie stretko p. Špačkovej;  

            II. 10. máj 2020 - stredajšie stretko p. Lukáčovej a štvrtkové stretko;

            III. 17. máj 2020 - utorkové a piatkové stretko.

 

Katolícky ples:

            Srdečne vás pozývame na Katolícky ples našej farnosti a Gymnázia sv. Košických mučeníkov, ktorý sa uskutoční 25. januára 2019 so začiatkom o 18:30 hod. v hoteli Košice. Cena lístka je 30 €. Lístky si môžete kúpiť v sakristii kostola, alebo v kancelárii Spojenej školy sv. košických mučeníkov do budúcej nedele. Tiež prosíme všetkých o ceny do tomboly. Ak chcete niečo zaujímavé darovať, ceny môžete doniesť na faru. Ďakujeme.

 

Farská púť do Ríma:

            Od 21. do 25. apríla 2020 organizujeme Farskú púť do Ríma. Pôjdeme autobusom do Budapešti a odtiaľ letecky do Večného mesta. Tým istým spôsobom sa vrátime domov. Navštívime najvýznamnejšie cirkevné a kultúrne pamiatky a budeme účastní audiencie so sv. otcom Františkom. Okrem toho prežijeme neopakovateľnú atmosféru talianskej metropoly. Tiež využijeme čas na budovanie farského spoločenstva, pretože na púť ideme všetci kňazi našej farnosti. Cena púte je 470,- € (v cene je zahrnutá cesta, ubytovanie, mestské poplatky, poistenie, presuny v Ríme, niekoľko obedov a večerí...). Prihlásiť sa môžete v kancelárii farského úradu a hneď pri zápise je nutné zaplatiť zálohu 250,- €. Tešíme sa na krásny a požehnaný čas púte. 

 

 

07.05.2018 08:52

MÁJ - DOBRÝ MESIAC

26.03.2018 14:12

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V DIECÉZNEJ SVÄTYNI

V našej diecéznej svätyni sa chystáme na sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý bude na druhú veľkonočnú nedeľu 8. apríla 2018. Srdečne pozývame všetkých pútnikov.

10.03.2018 11:19

24 HODÍN PRE PÁNA - HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA

V piatok 9. marca 2018 podvečer sa vo vatikánskej bazilike konala kajúca pobožnosť v rámci duchovnej kampane "24 hodín pre Pána". Liturgiu viedol Svätý Otec František. Prinášame plné znenie homílie, ktorú pri tejto príležitosti predniesol.

14.02.2018 12:57

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA PÔSTNE OBDOBIE 2018

Prinášame plné znenie posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

23.12.2017 10:24

VIANOCE NA KVP

03.12.2017 01:04

SLOVO NA DNES

Nájdime si každý deň na liturgické čítanie, ktoré sa prednáša na svätej omši príslušného dňa adventu.

02.10.2017 11:43

DEŇ SO SVÄTOU FAUSTÍNOU

Vo štvrtok 5. októbra sa slávi liturgická spomienka na sv. Faustínu Kowalskú, pannu a apoštolku Božieho milosrdenstva. V našej diecéznej svätyni je to významná slávnosť spojená s možnosťou získania úplných odpustkov. V spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho milosrdenstva z košickej komunity pripravujeme duchovnú obnovu "Deň so sv. Faustínou".

03.09.2017 12:05

PASTIERSKY LIST BISKUPOV PRI PRÍLEŽITOSTI BLAHOREČENIA TITUSA ZEMANA

Kňazi v katolíckych kostoloch na Slovensku dnes, v nedeľu 3. septembra 2017, čítajú namiesto homílií Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k blahorečeniu saleziánskeho kňaza Titusa Zemana. Prinášame ho v plnom znení.

27.08.2017 08:09

FARSKÝ DEŇ 2017

Srdečne vás pozývame na oslavu 5. výročia posvätenia nášho farského chrámu, ktorý sa medzičasom stal diecéznou svätyňou Božieho milosrdenstva

18.06.2017 08:28

PRE HĽADAJÚCICH ŽIVOTNÉ POVOLANIE 12.06.2017

Farnosť Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v spolupráci s Kongregáciou Matky Božieho Milosrdenstva pozýva ženy a mužov hľadajúcich svoje životné (po)volanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční 25. júna 2017 vo farských priestoroch svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach.

20.04.2017 11:58

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Srdečne vás pozývame na slávenie Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý je podľa priania Pána Ježiša v nedeľu po Veľkej Noci. Tento rok bude druhá veľkonočná nedeľa 23. apríla 2017. Zvlášť upozorňujeme na neobvyklý čas svätých omši v nedeľu.

18.02.2017 16:49

VÝROČIE ZJAVENIA OBRAZU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA KOŠICE – KVP v spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho Milosrdenstva Vás pozýva na 22. februára 2017 – osláviť 86. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša

16.02.2017 10:45

PROGRAM FARSKEJ PÚTE DO FATIMY 2017

Prinášame rámcový program farskej púte do Fatimy, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. až 18. septembra 2017 pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení

28.11.2016 18:40

PASTIERSKY LIST KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA O SVÄTENÍ NEDELE

Prinášame vám plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska o svätení nedele, ktorý sa čítal na prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2016

08.11.2016 13:00

KONIEC ROKA MILOSRDENSTVA A DIECÉZNA SVÄTYŇA

S radosťou vám oznamujeme, že Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita sa rozhodol vyznačiť náš farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – sídl. KVP titulom diecézna svätyňa Toto rozhodnutie verejne oznámi pri slávnosti ukončenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva v nedeľu 13. Novembra 2016 popoludní.

21.10.2016 10:21

OSLÁVME SVIATOK SV. JÁNA PAVLA II.

Pozývame vás, osláviť sviatok sv. Jána Pavla II., pápeža. Pápeža, pri ktorom sme vyrastali. Ktorého sme mali a stále máme radi. Pápeža, ktorý nás účil byť kresťanmi v treťom tisícročí.

05.07.2016 07:09

POZVÁNKA NA KONCERT

V dňoch 29. júna až 12. júla 2016 sa koná festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. V rámci neho bude v stredu 6. júla 2016 o 18.45 h. v našom kostole Božieho milosrdenstva koncert mužského zboru St. Ephraim z Maďarska.

15.06.2016 18:13

KONSEKRÁCIA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA BUDE 1. SEPTEMBRA

11.06.2016 15:01

SVÄTÝ OTEC MENOVAL ZA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA MAREKA FORGÁČA

10.06.2016 16:57

JUBILEUM CHORÝCH A POSTIHNUTÝCH V NAŠOM KOSTOLE

13.05.2016 21:41

HOMÍLIA KARDINÁLA JOZEFA TOMKA NA SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 2016

Prinášame plné znenie homílie kardinála Jozefa Tomka, ktorú predniesol v našom kostola na sviatok Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

20.03.2016 15:16

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Prinášame program prípravy a slávenia Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý vyvrcholí ako Jubileum ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

17.03.2016 10:16

24 HODÍN PRE PÁNA V NAŠOM KOSTOLE

Aj naša farnosť sa aktívne zapojila do iniciatívy 24 hodín pre Pána, ku ktorej už po druhýkrát vyzval v pôstnom čase pápež František. Význam tejto aktivity zdôraznila aj prítomnosť pápežského misionára milosrdenstva p. Michala Zamkovského, CSsR.

27.02.2016 13:55

24 HODÍN PRE PÁNA

Príďte sa stretnúť s Milosrdným a objímajúcim Bohom.

06.01.2016 17:32

PRIJATIE A UCTENIE RELIKVIÍ SV. TERÉZIE Z LISIEUX V KOŠICIACH - KVP

V dňoch 10. až 24. januára 2016 budeme na Slovensku poctení vzácnou návštevou mocnej orodovníčky a učiteľky Cirkvi sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre (z Lisieux). V košickom kláštore Bosých karmelitánok, jej sestier, budú relikvie cez noc zo 14. na 15. januára. Pri tejto príležitosti všetkých pozývame na duchovné stretnutie.

03.01.2016 09:23

POŽEHNANIE BYTOV 6. JANUÁRA 2016

01.01.2016 11:51

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K SVETOVÉMU DŇU POKOJA 2016

Prečítajte si posolstvo Svätého Otca Františka k 49 . Svetovému dňu pokoja 1. januára 2016

17.12.2015 14:52

NOČNÉ BDENIE - PRÍPRAVA NA PREDVIANOČNÚ SPOVEĎ

Pozývame vás na nočné bdenie v našom kostole. Môžete prejsť Bránou milosrdenstva a spolu s nami rozjímať, modliť sa a vyprosovať dar milosrdenstva pre seba i pre celý svet

24.09.2015 10:50

VÍKEND RODÍN 2015

Pri príležitosti VIII. svetového stretnutia rodín v americkej Filadelfii, ktoré sa koná v týchto dňoch (22. - 27. septembra 2015) pozývame rodiny na spoločné prežitie víkendu. Dúfame, že zažijeme radosť zo spoločenstva a mnoho nových priateľstiev medzi dospelými i deťmi.

06.09.2015 06:12

PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA K NÁRODNÉMU POCHODU ZA ŽIVOT 2015

Uvádzame plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska, v ktorom nás pozývajú, aby sme sa zúčastnili Národného pochodu za život v Bratislave 20. septembra 2015. Spojenie medzi Košicami a Bratislavou je pomerne dobre zabezpečené linkami autobusovej a vlakovej dopravy. Usporiadatelia NPzŽ navyše pripravili mimoriadny vlak. Z našej farnosti môžeme cestovať na NPzŽ spoločne vlastným autobusom. Záujemci sa ale musia prihlásiť do nedele 13. septembra v sakristii kostola.