Všimnite si... 

  • Sviatok sv. Ondreja apoštola, patróna našej arcidiecézy oslávime v predstihu. Slávnosť spojená so stretnutím kňazov arcidiecézy bude v sobotu 29. novembra 2014 o 10.00 hod. v košickej katedrále sv. Alžbety. Slávnosti sa zúčastní apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Pri svätej omši bude požehnaný obnovený oltár sv. košických mučeníkov. Na túto slávnosť všetkých veriacich hlavne v mene otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera pozývame.
  • Svätý Otec František vyhlásil budúci Rok zasväteného života. Začne sa slávením prvých vešpier Prvej adventnej nedele. Naša arcidiecéza sa s pápežom duchovne spojí . Aj my sa stretneme na prvé vešpery v dominikánskom kláštornom kostole v sobotu 29. novembra 2014 o 17.30 hod.  
  • Prvou adventnou nedeľou 30. novembra začne nový cirkevný rok. Svätá omša o 10,30 bude v latinskom jazyku. Pri svätých omšiach prvej adventnej nedele požehnáme adventné vence.
  • Spojená škola sv. Košických mučeníkov na Čordákovej v spolupráci s našou Farnosťou Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP Vás srdečne pozýva na výrobu adventných vencov. 28.  novembra  2014, od 15.00 hod. - 18.00 hod. v jedálni Spojenej školy na Čordákovej 50. Bližšie informácie nájdete na plagátiku. Na všetkých sa veľmi tešíme!
  • Aj tento rok budú v cirkevnej škole „adventné večery“ prvý bude budúcu nedeľu o 17.00 hod. Náš farník p. Daniel Rusnák nám porozpráva o svojej púti do Ríma. Srdečne pozývame.
  • Stretnutie Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva bude v piatok 28. novembra od 16.00 hod. v čajovni.
04.10.2014 11:44

HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA: MODLITBA V RODINE MUSÍ BYŤ JEDNODUCHÁ

Vatikán 28. októbra (RV) Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne v nedeľu 27. októbra vyvrcholila celosvetová Púť rodín v Roku viery s mottom „Rodina, prežívaj radosť z viery!“

04.10.2014 10:31

FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA - ŠTATÚT

03.10.2014 12:05

SVIATOK SV. FAUSTÍNY

V nedeľu 5. októbra slávime sviatok sv. Faustíny Kowalskej, apoštolky Božieho milosrdenstva

02.10.2014 18:37

PROGRAM PÚTE RUŽENCOVÝCH BRATSTIEV

02.10.2014 00:12

MODLIME SA ZA SYNODU O RODINE

Svätý Otec vyhlásil nedeľu 28. septembra Dňom modlitieb za tretie mimoriadne zasadnutie Biskupskej synody, ktorá sa bude konať od 5. do 19. októbra na tému: "Rodina ako pastoračná výzva v kontexte evanjelizácie".

04.09.2014 12:29

ŠKOLA NA ČORDÁKOVEJ JUBILUJE

V týchto dňoch si pripomíname 10. výročie otvorenia cirkevnej Spojenej školy sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach – Sídlisko KVP.

24.08.2014 01:51

VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA

V pondelok 1. septembra to budú dva roky od posviacky nášho farského kostola Božieho milosrdenstva. Tento deň chceme prežiť ako slávnosť na oslavu Boha. Bude to náš Adonaifest.

14.08.2014 13:41

MODLITBA ZA MIER A ZMIERENIE MEDZI NÁRODMI

13.08.2014 15:56

VÝZVA KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA K MODLITBE ZA MIER A ZMIERENIE

05.07.2014 15:39

TURISTIKA A CIRKEV

Tu nájdete zaujímavý článok PaedDr. Františka Dancáka z prešovskej eparchie o postoji Cirkvi k turizmu a dovolenke. Požehnaný a radostný oddych.

28.06.2014 10:21

KATECHÉZA SVÄTÉHO OTCA: BYŤ KRESŤANOM ZNAMENÁ PRÍSLUŠNOSŤ K CIRKVI

V stredu 25. júna 2014 počas generálnej audiencie predniesol Svätý Otec ďalšiu katechézu o Cirkvi. Audiencie sa zúčastnil okrem iných aj náš farník pán Daniel Rusnák, ktorý v pondelok úspešne zavŕšil pešiu púť do Ríma.

21.06.2014 11:47

SVÄTÝ OTEC: OBNOVME SI PAMÄŤ, ABY SME ROZOZNALI PRAVÝ CHLIEB

Svätý Otec slávil vo štvrtok 19. júna na priestranstve pred Lateránskou bazilikou liturgiu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi spojenou s eucharistickou procesiou do neďalekej Baziliky Santa Maria Maggiore, so záverečným požehnaním pápeža Františka. V homílii Svätý Otec inšpirovaný príbehom oslobodenia Izraelitov z Egypta položil otázku, akým pokrmom sa chceme sýtiť. Poukázal na potrebu uzdravenia pamäti, ktoré je podmienkou správneho rozlišovania medzi pravým a falošným pokrmom.

19.06.2014 16:44

SVÄTÝ OTEC ZAČAL NA GENERÁLNYCH AUDIENCIÁCH CYKLUS KATECHÉZ O CIRKVI

Musíme vrátiť ku katechéze o Cirkvi a farnosti. Aby sa nám dobre a radostne kráčalo za Kristom, Pánom.

12.06.2014 17:33

ZBEZ OBNOSENÉHO ŠATSTVA

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v našej farnosti v sobotu a v pondelok od 15.00 do 18.00 hod. Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať. V neposlednom rade takouto likvidáciou pre vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.

06.06.2014 23:33

MILÁ NÁVŠTEVA VO FARNOSTI NA TURÍCE

V nedeľu 8. júna našu farnosť navštívi vdp. Peter Fejerčák.

06.06.2014 23:24

K NEDEĽNEJ MODLITBE ZA MIER SÚ POZVANÍ VŠETCI VERIACI AJ NA SLOVENSKU

Svätý Otec František vyzýva všetkých veriacich k modlitbe za mier vo Sväte Zemi pri príležitosti modlitebného stretnutia izraelského a palestínskeho prezidenta vo Vatikáne. Naša farnosť sa pripojí adoráciou v sobotu večer od skončenia svätodušnej vigílie do 22.00 hod. a potom v nedeľu od 16.30 do 19.00 hod. Aj v súkromí a vo svojich rodinách sa modlime na úmysel Svätého Otca, aby zavládol mier na blízkom východe i na celom svete.

01.06.2014 17:09

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K 48. SVETOVÉMU DŇU MASMÉDIÍ 1. JÚNA 2014

20.05.2014 18:00

VYHLÁSENIE EURÓPSKYCH BISKUPOV K EUROVOĽBÁM JE K DISPOZÍCII V SLOVENČINE

19.05.2014 17:05

PRIJÍMAČKY DO ZUŠ-KY NA ČORDÁKOVEJ

25.04.2014 01:47

BOHATÝ NA MILOSRDENSTVO JE BOH...

Na tomto odkaze nájdete plné znenie encykliky sv. Jána Pavla II. o Božom milosrdenstve

19.04.2014 11:37

POZVÁNKA NA NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Pozývame vás prežiť tajomstvo Božieho milosrdenstva v našom farskom kostole Božieho milosrdenstva, ktorý stojí na Triede KVP v Košiciach, a to v dňoch 26. a 27. apríla 2014, kedy sa podľa vôle Milosrdného Pána slávi Sviatok milosrdenstva. Program berie do úvahy veľkú udalosť Cirkvi, svätorečenie pápežov bl. Jána XXIII. a bl. Jána Pavla II.

17.04.2014 08:46

GENERÁLNA AUDIENCIA SVÄTÉHO OTCA: S VĎAKOU HĽAĎME NA JEŽIŠOVE RANY

13.04.2014 00:32

ARCIBISKUP MONS. JEAN-LOUIS BRUGUÈS, O.P. V NAŠEJ FARNOSTI

V Kvetnú nedeľu 13. apríla 2014 o 10.30 hod. vo farskom kostole Božieho milosrdenstva v Košiciach – Sídlisko KVP bude svätú omšu sláviť arcibiskup Mons. Jean-Louis Bruguès, O.P., pápežsky archivár a bibliotekár, ktorý navštívil Košice pri príležitosti vedeckej konferencie.

29.03.2014 09:13

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK KAJÚCOU LITURGIOU OTVORIL „24 HODÍN PRE PÁNA“

28.03.2014 17:06

K MODLITBE, ADORÁCII A SVIATOSTI ZMIERENIA POZÝVA AKCIA

Inšpirovaní papežom, budeme sláviť "24 hodín pre Pána" 11. až 12. apríla 2014.

06.03.2014 13:26

KARD. TURKSON: CIRKEV BRÁNI PRÁVA NA ŽIVOT A BEZPEČNOSŤ KAŽDÉHO

Prednáška kardinála Turksona na konferencii "Katolícka cirkev a ľudské práva", ktorá bola v Bratislave 4. marca 2014.

15.02.2014 15:29

DVADSAŤ ROKOV NAŠEJ FARNOSTI

Vo štvrtok 24. februára 1994 zriadil košický biskup Mons. Alojz Tkáč našu farnosť v Mestskej časti sídlisko KVP v Košiciach.

08.01.2014 16:47

JE TU ČAS, ZAPÍSAŤ DIEŤA DO DOBREJ ŠKOLY

V piatok 17. a v sobotu 18. januára 2014 bude zápis detí do prvého ročníka cirkevnej základnej školy na Čordákovej ul. 50 Pozývame rodičov, ktorým záleží na tom, aby deti rástli a učili sa v prostredí, ktoré je zasiahnuté iskrou Božej lásky. Ako hovorí žalmista: "Skúste a presvedčte sa,..."(Porov. Ž 34,9) Samozrejme, škola nie je len pre katolíkov. Je pre všetkých, ktorí hľadajú kvalitnú školu s profesionálnym kolektívom.

02.01.2014 15:04

PÁPEŽ FRANTIŠEK: „ČO SA TO DEJE V SRDCI ĽUDSTVA? JE ČAS ZASTAVIŤ SA!“

Novoročný príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána 1. januára 2014.

02.01.2014 13:02

PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA NA SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY PANNY MÁRIE

Prečítajte si znovu pastierský list biskupov Slovenska, ktorý sa v kostoloch čítal 1. januára 2014 pri príležitosti začiatku Roka Sedembolestnej Panny Márie