PROSÍME O POMOC...

Našu farnosť môžete finančne podporiť vkladom na účty v OTP banka Slovensko:

Účet pre podporu kostola Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach:

SK20 5200 0000 0000 1413 4536 

Účet pre potreby farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP: 

SK60 5200 0000 0000 1256 1737 

ĎAKUJEME...

 

Oznamy:

 

- Biblické stretnutie:

V utorok po večernej sv. omši vás pozývame na biblické stretnutie. Témou bude druhá kapitola Listu Efezanom.

 

- Májové pobožnosti:

V mesiaci máj sa spoločne modlime májové pobožnosti s Loretánskymi litániami stále 15 minút pred večernou sv. omšou.

 

- Slávnosti prvého svätého prijímania:

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom pri slávnostiach Prvého sv. prijímania. Tešíme sa, že deti prijali po prvý krát Ježiša v Eucharistii a znovu prosíme celú farnosť o modlitby za ne, aby vytrvali v úprimnom vzťahu s Ním. Deti nanovo pozývame na stretká, ktoré pokračujú aj po slávnostiach.

 

- Nové lavice:

Keďže kapacita nášho kostola nie je veľká, plánujeme urobiť nové lavice po krajoch kostola. Vytvorí sa tak okolo 100 miest na sedenie. Prosíme o spoluprácu šikovných mužov, ktorí by boli ochotní pomôcť so stolárskymi prácami. Kto by rád pomohol, nech sa nahlási buď v kancelárii farského úradu, alebo u pána Širanca, ktorý sa ujal prác a organizácie tejto aktivity. Ak by niekto vedel o prípadných sponzoroch, ktorí by vedeli pomôcť finančne, alebo materiálmi, nech sa tiež ozve. Ďakujeme za každú zaangažovanosť v tejto veci: prácou, materiálom, či finančnú. Pán Boh zaplať a tešíme sa na nové sedenie v kostole.

 

- Detské letné tábory:

Naša farnosť v spolupráci so Spojenou školou sv. Košických mučeníkov pozýva na letné tábory:

A. Prímestský v termíne 1. - 4.  7. 2019 (6 - 12 rokov)

Prímestský zahŕňa: fakultatívne výlety v regióne východného Slovenska, animačný program, hry, katechézy, obed. Cena tábora je 65 € (súrodenecká zľava 2. dieťa 60 €, každé ďalšie 55 €)

B. Pobytový v termíne 8. - 12. 7. 2019 (7 - 14 rokov)

Pobytový tábor zahŕňa: Ubytovanie a stravu v zariadení v Zlatej Idke. Animačný program, katechézy, možnosť používania bazénu každý deň. Výlety túry po bližšom i vzdialenejšom okolí. Cena tábora 110 € (súrodenecká zľava každé ďalšie dieťa 100 €)

Prihlásiť dieťa môžete v kancelárii farského úradu (v čase úradných hodín) a v škole na sekretariáte. Bližšie informácie a otázky u pána kaplána Jána Kocúrka, emailom: kaplan.sskm@gmail.com alebo sekretariát školy. Do konca apríla je potrebné zaplatiť zálohu, ktorá je 50% z ceny táborov. Tešia sa animátori a celý organizačný tím.

 

- MIKE:

V sobotu 25.5. sa v Prešove vo Farnosti Kráľovnej Pokoja uskutoční stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy. Miništranti, ktorí by radi išli na toto stretnutie, nech sa prihlásia u pána kaplána Jozefa Kacvinského.

 

- LUX a Lumen:

Aj v tomto týždni sme „mediálna farnosť“. J V stredu ráno o 7:00 bude sv. omša tu vo Svätyni prenášaná TV LUX a od pondelka do soboty sa večer o 18:45 modlíme vešpery pre Rádio Lumen. Všetkých srdečne pozývame.

 

- Adorácia Taizé:

Pozývame Vás na adoráciu spojenú so spevmi a modlitbami podľa komunity z Taizé, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 23.5.2019 od 19:00 do 20:00. Nácvik hudobníkov a spevákov bude v pondelok po večernej sv. omši v čajovni.

 

- Upratovanie:

O pomoc s upratovaním kostola v pondelok prosíme skupinu č. 3. Úprimne ďakujeme za službu a pomoc.

 

- Zbierka na seminár:

Minulý týždeň sme pri zbierke na seminár nazbierali v našej farnosti 744,13 €. Celá suma bude v najbližšom čase odoslaná na ABÚ. Ďakujeme za pomoc a štedrosť. 

 

- Zbierka na kostol:

O ešte väčšiu štedrosť prosíme pri dnešnej zbierke na náš kostol, resp. na úver. Úprimne ďakujeme za každý príspevok a Pán Boh zaplať za to, že cítite spoluzodpovednosť za tento Boží stánok.

 

07.05.2018 08:52

MÁJ - DOBRÝ MESIAC

26.03.2018 14:12

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V DIECÉZNEJ SVÄTYNI

V našej diecéznej svätyni sa chystáme na sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý bude na druhú veľkonočnú nedeľu 8. apríla 2018. Srdečne pozývame všetkých pútnikov.

10.03.2018 11:19

24 HODÍN PRE PÁNA - HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA

V piatok 9. marca 2018 podvečer sa vo vatikánskej bazilike konala kajúca pobožnosť v rámci duchovnej kampane "24 hodín pre Pána". Liturgiu viedol Svätý Otec František. Prinášame plné znenie homílie, ktorú pri tejto príležitosti predniesol.

14.02.2018 12:57

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA PÔSTNE OBDOBIE 2018

Prinášame plné znenie posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

23.12.2017 10:24

VIANOCE NA KVP

03.12.2017 01:04

SLOVO NA DNES

Nájdime si každý deň na liturgické čítanie, ktoré sa prednáša na svätej omši príslušného dňa adventu.

02.10.2017 11:43

DEŇ SO SVÄTOU FAUSTÍNOU

Vo štvrtok 5. októbra sa slávi liturgická spomienka na sv. Faustínu Kowalskú, pannu a apoštolku Božieho milosrdenstva. V našej diecéznej svätyni je to významná slávnosť spojená s možnosťou získania úplných odpustkov. V spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho milosrdenstva z košickej komunity pripravujeme duchovnú obnovu "Deň so sv. Faustínou".

03.09.2017 12:05

PASTIERSKY LIST BISKUPOV PRI PRÍLEŽITOSTI BLAHOREČENIA TITUSA ZEMANA

Kňazi v katolíckych kostoloch na Slovensku dnes, v nedeľu 3. septembra 2017, čítajú namiesto homílií Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k blahorečeniu saleziánskeho kňaza Titusa Zemana. Prinášame ho v plnom znení.

27.08.2017 08:09

FARSKÝ DEŇ 2017

Srdečne vás pozývame na oslavu 5. výročia posvätenia nášho farského chrámu, ktorý sa medzičasom stal diecéznou svätyňou Božieho milosrdenstva

18.06.2017 08:28

PRE HĽADAJÚCICH ŽIVOTNÉ POVOLANIE 12.06.2017

Farnosť Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v spolupráci s Kongregáciou Matky Božieho Milosrdenstva pozýva ženy a mužov hľadajúcich svoje životné (po)volanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční 25. júna 2017 vo farských priestoroch svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach.

20.04.2017 11:58

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Srdečne vás pozývame na slávenie Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý je podľa priania Pána Ježiša v nedeľu po Veľkej Noci. Tento rok bude druhá veľkonočná nedeľa 23. apríla 2017. Zvlášť upozorňujeme na neobvyklý čas svätých omši v nedeľu.

18.02.2017 16:49

VÝROČIE ZJAVENIA OBRAZU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA KOŠICE – KVP v spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho Milosrdenstva Vás pozýva na 22. februára 2017 – osláviť 86. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša

16.02.2017 10:45

PROGRAM FARSKEJ PÚTE DO FATIMY 2017

Prinášame rámcový program farskej púte do Fatimy, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. až 18. septembra 2017 pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení

28.11.2016 18:40

PASTIERSKY LIST KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA O SVÄTENÍ NEDELE

Prinášame vám plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska o svätení nedele, ktorý sa čítal na prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2016

08.11.2016 13:00

KONIEC ROKA MILOSRDENSTVA A DIECÉZNA SVÄTYŇA

S radosťou vám oznamujeme, že Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita sa rozhodol vyznačiť náš farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – sídl. KVP titulom diecézna svätyňa Toto rozhodnutie verejne oznámi pri slávnosti ukončenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva v nedeľu 13. Novembra 2016 popoludní.

21.10.2016 10:21

OSLÁVME SVIATOK SV. JÁNA PAVLA II.

Pozývame vás, osláviť sviatok sv. Jána Pavla II., pápeža. Pápeža, pri ktorom sme vyrastali. Ktorého sme mali a stále máme radi. Pápeža, ktorý nás účil byť kresťanmi v treťom tisícročí.

05.07.2016 07:09

POZVÁNKA NA KONCERT

V dňoch 29. júna až 12. júla 2016 sa koná festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. V rámci neho bude v stredu 6. júla 2016 o 18.45 h. v našom kostole Božieho milosrdenstva koncert mužského zboru St. Ephraim z Maďarska.

15.06.2016 18:13

KONSEKRÁCIA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA BUDE 1. SEPTEMBRA

11.06.2016 15:01

SVÄTÝ OTEC MENOVAL ZA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA MAREKA FORGÁČA

10.06.2016 16:57

JUBILEUM CHORÝCH A POSTIHNUTÝCH V NAŠOM KOSTOLE

13.05.2016 21:41

HOMÍLIA KARDINÁLA JOZEFA TOMKA NA SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 2016

Prinášame plné znenie homílie kardinála Jozefa Tomka, ktorú predniesol v našom kostola na sviatok Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

20.03.2016 15:16

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Prinášame program prípravy a slávenia Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý vyvrcholí ako Jubileum ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

17.03.2016 10:16

24 HODÍN PRE PÁNA V NAŠOM KOSTOLE

Aj naša farnosť sa aktívne zapojila do iniciatívy 24 hodín pre Pána, ku ktorej už po druhýkrát vyzval v pôstnom čase pápež František. Význam tejto aktivity zdôraznila aj prítomnosť pápežského misionára milosrdenstva p. Michala Zamkovského, CSsR.

27.02.2016 13:55

24 HODÍN PRE PÁNA

Príďte sa stretnúť s Milosrdným a objímajúcim Bohom.

06.01.2016 17:32

PRIJATIE A UCTENIE RELIKVIÍ SV. TERÉZIE Z LISIEUX V KOŠICIACH - KVP

V dňoch 10. až 24. januára 2016 budeme na Slovensku poctení vzácnou návštevou mocnej orodovníčky a učiteľky Cirkvi sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre (z Lisieux). V košickom kláštore Bosých karmelitánok, jej sestier, budú relikvie cez noc zo 14. na 15. januára. Pri tejto príležitosti všetkých pozývame na duchovné stretnutie.

03.01.2016 09:23

POŽEHNANIE BYTOV 6. JANUÁRA 2016

01.01.2016 11:51

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K SVETOVÉMU DŇU POKOJA 2016

Prečítajte si posolstvo Svätého Otca Františka k 49 . Svetovému dňu pokoja 1. januára 2016

17.12.2015 14:52

NOČNÉ BDENIE - PRÍPRAVA NA PREDVIANOČNÚ SPOVEĎ

Pozývame vás na nočné bdenie v našom kostole. Môžete prejsť Bránou milosrdenstva a spolu s nami rozjímať, modliť sa a vyprosovať dar milosrdenstva pre seba i pre celý svet

24.09.2015 10:50

VÍKEND RODÍN 2015

Pri príležitosti VIII. svetového stretnutia rodín v americkej Filadelfii, ktoré sa koná v týchto dňoch (22. - 27. septembra 2015) pozývame rodiny na spoločné prežitie víkendu. Dúfame, že zažijeme radosť zo spoločenstva a mnoho nových priateľstiev medzi dospelými i deťmi.

06.09.2015 06:12

PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA K NÁRODNÉMU POCHODU ZA ŽIVOT 2015

Uvádzame plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska, v ktorom nás pozývajú, aby sme sa zúčastnili Národného pochodu za život v Bratislave 20. septembra 2015. Spojenie medzi Košicami a Bratislavou je pomerne dobre zabezpečené linkami autobusovej a vlakovej dopravy. Usporiadatelia NPzŽ navyše pripravili mimoriadny vlak. Z našej farnosti môžeme cestovať na NPzŽ spoločne vlastným autobusom. Záujemci sa ale musia prihlásiť do nedele 13. septembra v sakristii kostola.