Všimnite si... 

  • V stredu 13. septembra bude ďalší z dní, kedy si pripomíname 100 rokov od fatimských zjavení. Tejto spomienke bude venovaná večerná slávnosť posvätného ruženca a svätej omše so začiatkom o 18,00 h. Slávnosť povedie náš bývalý kaplán dp. Ladislav Varga.

    V kláštore bude celodenná adorácia od rannej svätej omše do 17,45 h.

  • Sviatok Povýšenia sv. kríža vo štvrtok je ďalším pútnickým dňom v našej diecéznej svätyni, kedy je možné získať zvláštne odpustky. Pozývame vás na rannú sv. omšu o 7,00 h. v kostole, ktorá sa bude vysielať prostredníctvom televízie LUX. Celebrantom bude dp. Miroslav Gira, farár v Košiciach na Juhu – Kráľovnej pokoja. Večernú svätú omšu bude sláviť vdp. Vladimír Šosták, biskupský vikár

  • Budúcu nedeľu od 15.00 hod. bude v kostole a v čajovni stretnutie Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum.

  • Do 22. septembra treba prihlásiť deti na prípravu k prvému sv. prijímaniu. V rovnakom termíne sa treba prihlásiť aj na ďalšiu prípravu na birmovku pre rok 2018.

  • V mesiacoch jún až september bude zbierka príspevkov na kostol každú nedeľu vzhľadom na to, že viac cestujete a nie každú nedeľu budete  na sv. omši tu doma vo svojej farnosti. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
03.09.2017 12:05

PASTIERSKY LIST BISKUPOV PRI PRÍLEŽITOSTI BLAHOREČENIA TITUSA ZEMANA

Kňazi v katolíckych kostoloch na Slovensku dnes, v nedeľu 3. septembra 2017, čítajú namiesto homílií Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k blahorečeniu saleziánskeho kňaza Titusa Zemana. Prinášame ho v plnom znení.

27.08.2017 08:09

FARSKÝ DEŇ 2017

Srdečne vás pozývame na oslavu 5. výročia posvätenia nášho farského chrámu, ktorý sa medzičasom stal diecéznou svätyňou Božieho milosrdenstva

18.06.2017 08:28

PRE HĽADAJÚCICH ŽIVOTNÉ POVOLANIE 12.06.2017

Farnosť Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v spolupráci s Kongregáciou Matky Božieho Milosrdenstva pozýva ženy a mužov hľadajúcich svoje životné (po)volanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční 25. júna 2017 vo farských priestoroch svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach.

20.04.2017 11:58

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Srdečne vás pozývame na slávenie Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý je podľa priania Pána Ježiša v nedeľu po Veľkej Noci. Tento rok bude druhá veľkonočná nedeľa 23. apríla 2017. Zvlášť upozorňujeme na neobvyklý čas svätých omši v nedeľu.

18.02.2017 16:49

VÝROČIE ZJAVENIA OBRAZU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA KOŠICE – KVP v spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho Milosrdenstva Vás pozýva na 22. februára 2017 – osláviť 86. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša

16.02.2017 10:45

PROGRAM FARSKEJ PÚTE DO FATIMY 2017

Prinášame rámcový program farskej púte do Fatimy, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. až 18. septembra 2017 pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení

28.11.2016 18:40

PASTIERSKY LIST KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA O SVÄTENÍ NEDELE

Prinášame vám plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska o svätení nedele, ktorý sa čítal na prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2016

08.11.2016 13:00

KONIEC ROKA MILOSRDENSTVA A DIECÉZNA SVÄTYŇA

S radosťou vám oznamujeme, že Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita sa rozhodol vyznačiť náš farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – sídl. KVP titulom diecézna svätyňa Toto rozhodnutie verejne oznámi pri slávnosti ukončenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva v nedeľu 13. Novembra 2016 popoludní.

21.10.2016 10:21

OSLÁVME SVIATOK SV. JÁNA PAVLA II.

Pozývame vás, osláviť sviatok sv. Jána Pavla II., pápeža. Pápeža, pri ktorom sme vyrastali. Ktorého sme mali a stále máme radi. Pápeža, ktorý nás účil byť kresťanmi v treťom tisícročí.

05.07.2016 07:09

POZVÁNKA NA KONCERT

V dňoch 29. júna až 12. júla 2016 sa koná festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. V rámci neho bude v stredu 6. júla 2016 o 18.45 h. v našom kostole Božieho milosrdenstva koncert mužského zboru St. Ephraim z Maďarska.

15.06.2016 18:13

KONSEKRÁCIA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA BUDE 1. SEPTEMBRA

11.06.2016 15:01

SVÄTÝ OTEC MENOVAL ZA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA MAREKA FORGÁČA

10.06.2016 16:57

JUBILEUM CHORÝCH A POSTIHNUTÝCH V NAŠOM KOSTOLE

13.05.2016 21:41

HOMÍLIA KARDINÁLA JOZEFA TOMKA NA SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 2016

Prinášame plné znenie homílie kardinála Jozefa Tomka, ktorú predniesol v našom kostola na sviatok Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

20.03.2016 15:16

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Prinášame program prípravy a slávenia Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý vyvrcholí ako Jubileum ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

17.03.2016 10:16

24 HODÍN PRE PÁNA V NAŠOM KOSTOLE

Aj naša farnosť sa aktívne zapojila do iniciatívy 24 hodín pre Pána, ku ktorej už po druhýkrát vyzval v pôstnom čase pápež František. Význam tejto aktivity zdôraznila aj prítomnosť pápežského misionára milosrdenstva p. Michala Zamkovského, CSsR.

27.02.2016 13:55

24 HODÍN PRE PÁNA

Príďte sa stretnúť s Milosrdným a objímajúcim Bohom.

06.01.2016 17:32

PRIJATIE A UCTENIE RELIKVIÍ SV. TERÉZIE Z LISIEUX V KOŠICIACH - KVP

V dňoch 10. až 24. januára 2016 budeme na Slovensku poctení vzácnou návštevou mocnej orodovníčky a učiteľky Cirkvi sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre (z Lisieux). V košickom kláštore Bosých karmelitánok, jej sestier, budú relikvie cez noc zo 14. na 15. januára. Pri tejto príležitosti všetkých pozývame na duchovné stretnutie.

03.01.2016 09:23

POŽEHNANIE BYTOV 6. JANUÁRA 2016

01.01.2016 11:51

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K SVETOVÉMU DŇU POKOJA 2016

Prečítajte si posolstvo Svätého Otca Františka k 49 . Svetovému dňu pokoja 1. januára 2016

17.12.2015 14:52

NOČNÉ BDENIE - PRÍPRAVA NA PREDVIANOČNÚ SPOVEĎ

Pozývame vás na nočné bdenie v našom kostole. Môžete prejsť Bránou milosrdenstva a spolu s nami rozjímať, modliť sa a vyprosovať dar milosrdenstva pre seba i pre celý svet

24.09.2015 10:50

VÍKEND RODÍN 2015

Pri príležitosti VIII. svetového stretnutia rodín v americkej Filadelfii, ktoré sa koná v týchto dňoch (22. - 27. septembra 2015) pozývame rodiny na spoločné prežitie víkendu. Dúfame, že zažijeme radosť zo spoločenstva a mnoho nových priateľstiev medzi dospelými i deťmi.

06.09.2015 06:12

PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA K NÁRODNÉMU POCHODU ZA ŽIVOT 2015

Uvádzame plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska, v ktorom nás pozývajú, aby sme sa zúčastnili Národného pochodu za život v Bratislave 20. septembra 2015. Spojenie medzi Košicami a Bratislavou je pomerne dobre zabezpečené linkami autobusovej a vlakovej dopravy. Usporiadatelia NPzŽ navyše pripravili mimoriadny vlak. Z našej farnosti môžeme cestovať na NPzŽ spoločne vlastným autobusom. Záujemci sa ale musia prihlásiť do nedele 13. septembra v sakristii kostola.

23.08.2015 09:23

PÚTNICI DO RÍMA V ROKU MILOSRDENSTVA SA BUDÚ PRIHLASOVAŤ CEZ INTERNET

07.08.2015 14:43

TVÁR MILOSRDENSTVA - OFICIÁLNY SLOVENSKÝ PREKLAD BULY SVÄTÉHO ROKU MILOSRDENSTVA

26.05.2015 11:35

MODLITBA NA JUBILEJNÝ ROK MILOSRDENSTVA

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska zverejnila oficiálny preklad modlitby na Jubilejný rok Milosrdenstva

07.05.2015 16:37

VO VATIKÁNE PREDSTAVILI HLAVNÉ PODROBNOSTI SVÄTÉHO ROKU MILOSRDENSTVA

07.05.2015 16:35

VO VATIKÁNE ZVEREJNILI MODLITBU PÁPEŽA FRANTIŠKA PRE SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

16.04.2015 11:11

HOMÍLIA MONS. BERNARDA BOBERA NA SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 2015

Prinášame vám plné znenie homílie košického arcibiskupa - metropolitu, ktorú predniesol počas slávnostnej svätej omše na sviatok Božieho milosrdenstva 12. apríla 2015 v našom farskom kostole.

03.04.2015 20:35

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

V nedeľu 12. apríla bude sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý v Jubilejnom roku 2000 pre celú Cirkev ustanovil sv. Ján Pavol II. Na slávenie tohto sviatku všetkých srdečne pozývame. Tento rok mu bude predchádzať deviatnik, ktorý sa začal práve dnes, na Veľký piatok a duchovná obnova od piatku 10. apríla. Na jej programe budeme spolupracovať so sestrami z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.