Všimnite si...

Bohoslužobný poriadok a oznamy týkajúce sa slávenia Veľkonočného Trojdnia v našej farnosti nájdete tu...

Tento rok odporúčame a pozývame podporiť 2 % dane našu cirkevnú školu. Tlačivá budú k dispozícií počas týždňa.

V sobotu 10. mája bude v krakove 10. púť rádia Lumen. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii

Pripravuje sa arcidiecézna púť do Levoče – Mariánky – Šaštína v dňoch 22. – 23. mája. Záujemcovia nech sa informujú na fare. Plagát je najdete na výveske.

 

17.04.2014 08:46

GENERÁLNA AUDIENCIA SVÄTÉHO OTCA: S VĎAKOU HĽAĎME NA JEŽIŠOVE RANY

13.04.2014 00:32

ARCIBISKUP MONS. JEAN-LOUIS BRUGUÈS, O.P. V NAŠEJ FARNOSTI

V Kvetnú nedeľu 13. apríla 2014 o 10.30 hod. vo farskom kostole Božieho milosrdenstva v Košiciach – Sídlisko KVP bude svätú omšu sláviť arcibiskup Mons. Jean-Louis Bruguès, O.P., pápežsky archivár a bibliotekár, ktorý navštívil Košice pri príležitosti vedeckej konferencie.

29.03.2014 09:13

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK KAJÚCOU LITURGIOU OTVORIL „24 HODÍN PRE PÁNA“

28.03.2014 17:06

K MODLITBE, ADORÁCII A SVIATOSTI ZMIERENIA POZÝVA AKCIA

Inšpirovaní papežom, budeme sláviť "24 hodín pre Pána" 11. až 12. apríla 2014.

06.03.2014 13:26

KARD. TURKSON: CIRKEV BRÁNI PRÁVA NA ŽIVOT A BEZPEČNOSŤ KAŽDÉHO

Prednáška kardinála Turksona na konferencii "Katolícka cirkev a ľudské práva", ktorá bola v Bratislave 4. marca 2014.

15.02.2014 15:29

DVADSAŤ ROKOV NAŠEJ FARNOSTI

Vo štvrtok 24. februára 1994 zriadil košický biskup Mons. Alojz Tkáč našu farnosť v Mestskej časti sídlisko KVP v Košiciach.

08.01.2014 16:47

JE TU ČAS, ZAPÍSAŤ DIEŤA DO DOBREJ ŠKOLY

V piatok 17. a v sobotu 18. januára 2014 bude zápis detí do prvého ročníka cirkevnej základnej školy na Čordákovej ul. 50 Pozývame rodičov, ktorým záleží na tom, aby deti rástli a učili sa v prostredí, ktoré je zasiahnuté iskrou Božej lásky. Ako hovorí žalmista: "Skúste a presvedčte sa,..."(Porov. Ž 34,9) Samozrejme, škola nie je len pre katolíkov. Je pre všetkých, ktorí hľadajú kvalitnú školu s profesionálnym kolektívom.

02.01.2014 15:04

PÁPEŽ FRANTIŠEK: „ČO SA TO DEJE V SRDCI ĽUDSTVA? JE ČAS ZASTAVIŤ SA!“

Novoročný príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána 1. januára 2014.

02.01.2014 13:02

PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA NA SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY PANNY MÁRIE

Prečítajte si znovu pastierský list biskupov Slovenska, ktorý sa v kostoloch čítal 1. januára 2014 pri príležitosti začiatku Roka Sedembolestnej Panny Márie

26.12.2013 00:41

VIANOČNÝ PRÍHOVOR KOŠICKÉHO ARCIBISKUPA - METROPOLITU MONS. BERNARDA BOBERA

Pozrite si videozáznam homílie Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa - metropolitu, ktorú predniesol na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra 2013 v košickej katerdále sv. Alžbety.

16.12.2013 16:39

DOTAZNÍK K BISKUPSKEJ SYNODE

Ak máte záujem, môžete si pozrieť a vyplniť formulár dotazníka k biskupskej synode o rodine. Odpovede a názory by mali byť formulované stručne. Dekanáty košickej arcidiecézy majú svoje odpovede sformulovať a odoslať do nedele 22. decembra 2013.

02.12.2013 10:05

PASTIERSKY LIST KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA NA PRVÚ NEDEĽU ADVENTNÚ 2013

11.11.2013 17:06

PRVÝ ROZPIS DETÍ NA STRETNUTIA PRED PRVÝM SVÄTÝM PRIJÍMANÍM

Tu si môžete stiahnuť prvý rozpis detí, platný pre tento týždeň. Stredu na stretnutí rodičov môžete tento zoznam ustáliť.

10.11.2013 03:40

ZBIERKA POMOCI

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v spolupráci s Občianskym združením Prameň života organizuje 15.11.2013 v čase od 16.00 do 19.00 hod. v Dennom centre Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, Cottbuská 36/1. poschodie, Košice zbierku odevov, lôžkovín, posteľnej bielizne, uterákov, záclon, diek, domácich potrieb, obuvi a hračiek. Zapojte sa i vy, prineste veci, ktoré už nepotrebujete, ale môžete nimi urobiť radosť druhým.

05.11.2013 11:27

REGIONÁLNE VOĽBY 2013

Pripomíname, že v sobotu 9. novembra budú voľby do orgánov aj nášho košického samosprávneho kraja. Počas týždňa si prosím zistite, aké oblasti každodenného života „župa“ spravuje a tiež si rozmyslite, kto ich bude zodpovedne spravovať, či už ako župan, alebo poslanci zastupiteľstva. Katolícka sociálna náuka, ako aj morálka, vychádzajúc z obsahu štvrtého Božieho prikázania učia, že veriaci sa nemajú pasívne stavať k volebnému právu. Je to česť a zároveň dôležitá úloha pri spravovaní svojich občianskych práv. Prečítajte si výzvu na účasť vo voľbách...

29.10.2013 12:38

DUŠIČKOVÁ OKTÁVA

V dňoch 1. až 8. novembra už tradične venujeme pozornosť pamiatke našich zomrelých príbuzných, priateľov a známych. Prichádzame k ich hrobom, aby sme si pripomenuli, čo pre nás znamenali a čo sme s nimi prežili. Rozprávame o nich deťom a tým, s ktorými žijeme, aby sa ich pamiatka naďalej živila. Pri tejto príležitosti sa za tieto duše máme modliť. No a Svätá Cirkev toto naše konanie obdarila možnosťou získať pre duše v očistci úplné odpustky. V nasledujúcich riadkoch pripomíname poriadok získania odpustkov pre duše v očistci počas tzv. Dušičkovej oktávy.

20.10.2013 09:07

POSTOJE A GESTÁ PRI SVÄTEJ OMŠI

18.10.2013 12:28

RIADITELIA KATOLÍCKYCH ŠKÔL V SR VYDALI VYHLÁSENIE O RODOVEJ ROVNOSTI

03.09.2013 13:10

PÁPEŽ VYHLÁSIL NA 7. SEPTEMBRA DEŇ PÔSTU A MODLITIEB ZA MIER V SÝRII

V sobotu vás pozývame do kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP, aby ste sa pripojili k výzve Svätého Otca, pápeža Františka, modliť sa za pokoj v Sýrii, na blízkom východe a vo svete. O 15.00 hod. bude modlitba v Hodine milosrdenstva. O 18.00 hod. svätá omša a potom adorácia do polnoci. Počas nej o 20.00 sa pomodlíme vešpery, ktoré budú vysielané rádiom Lumen v piamom prenose.

31.08.2013 23:55

PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA K NÁRODNÉMU POCHODU ZA ŽIVOT

24.08.2013 15:31

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU

24.08.2013 15:25

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE 2013

17.08.2013 01:36

SVETLO NÁRODOV

Kompletný text konštitúcie II. vatikánskeho koncilu, v ktorom sa pápež Pavol VI. a s nim zjednotení biskupi na koncile podujali vyložiť náuku o Cirkvi.

02.08.2013 16:57

ODPUSTKY PORCIUNKULY

07.06.2013 08:22

KŇAZSKÁ VYSVIACKA

V piatok 14. júna bude ordinácia nových diakonov a v sobotu 15. júna vysviacka novokňazov. Obidve slávenia budú v katedrálnom chráme sv. Alžbety v Košiciach o 10.00 hod. Medzi ordinandami kňazskej vysviacky bude dp. Peter Fejerčák, ktorý v našej farnosti vykonával diakonskú službu.

07.05.2013 12:16

ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY NA ČORDÁKOVEJ

Ponuka služieb vzdelávania a výchovy v Spojenej škole sv. košických mučeníkov sa v školskom roku 2013/2014 rozšíri o Základnú umeleckú školu. V najbližších dňoch bude zápis prvých budúcich žiakov.

10.03.2013 12:10

FARSKÁ PÚŤ DO RÍMA

Pozývame vás na púť k hrobom apoštolov a k nástupcovi sv. Petra na rímskom stolci, Svätému Otcovi Františkovi.

13.02.2013 15:20

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA BENEDIKTA XVI. NA PÔSTNE OBDOBIE 2013

10.02.2013 16:44

VÝBEROVÉ KONANIE V CIRKEVNEJ ŠKOLE

08.02.2013 12:47

HOMÍLIA MONS. BERNARDA BOBERA PRI SVÄTEJ OMŠI 3. FEBRUÁRA 2013 V KLÁŠTORE