Prečítajte si slovo na dnes...

 

Všimnite si...

- Vianočné oplátky:

Po každej sv. omši si v čajovni môžete kúpiť vianočné oplátky. Cena balíčka s desiatimi oplátkami je minimálne 1 euro. Výťažok z tohto predaja bude použitý na splatenie nášho úveru. Úprimná vďaka za vašu štedrosť!  

 

- Kancelária:

Keďže v tomto predvianočnom čase spovedáme aj v iných farnostiach, kancelária farského úradu nebude otvorená podľa rozpisu. Úradné záležitosti ale môžete vybaviť u kňaza stále v pracovné dni po sv. omši.

 

- Intencie na sv. omše:

V kancelárii farského úradu môžete poprosiť o odslúženie sv. omše na váš úmysel v prvom kvartáli budúceho roku (do 31.3.2019). Milodar, prosím, odovzdajte tiež priamo kňazovi pri zápise sv. omše.

 

- Miništrantské stretko:

Pozývame všetkých miništrantov farnosti na organizačné stretnutie v stredu po vešperách. Je potrebné rozdeliť si služby na vianočné sviatky.

 

- Adventná aktivita pre deti:

V Advente pozývame všetky deti zapojiť sa do hodnotnej aktivity. V kostole je vzadu pri stolíku s obetnými darmi pripravená krabica na sladkosti a školské potreby, ktorých sa deti chcú v Advente zrieknuť. Tieto dary sa prinesú pri každej stredajšej detskej sv. omši ako obetné dary. Vyzbierané veci potom pred Vianocami rozdáme rodinám, ktoré potrebujú pomoc a tak im pomôžeme prežiť štedrejšie Vianoce. Vopred ďakujeme za vašu štedrosť. 

 

- Jasličková pobožnosť:

Na Prvý vianočný sviatok, 25.12., popoludní o 15:30 bude vo Svätyni Jasličková pobožnosť s požehnaním detí a rodín. Prosíme deti, ktoré sa chcú zapojiť, aby si pripravili básničku alebo pesničku. Počas pobožnosti budú vyzvané sa s ňou podeliť.

 

- Adventné vystúpenie a výstava:

V pondelok vás pozývame na Adventné vystúpenie a výstavu žiakov Základnej umeleckej školy sv. košických mučeníkov. Uskutoční sa vo Svätyni o 16:30. Kvôli vystúpeniu večerná sv. omša bude v kláštore a nie vo farskom kostole.

 

- Pondelkové tematické kázne - sv. omša:

Aj v najbližšom týždni vás pozývame na tematickú kázeň pri pondelkovej sv. omši. Kvôli koncertu ale sv. omša bude v kláštore.

 

- Vešpery:

V najbližšom týždni sa po večerných sv. omšiach modlíme vešpery pre rádio Lumen. Všetkých srdečne pozývame k tejto modlitbe a službe pre Slovensko.  

    

- Katolícky ples:

Srdečne vás pozývame na Katolícky ples našej farnosti a Gymnázia sv. Košických mučeníkov, ktorý sa uskutoční v sobotu 26.1.2019 so začiatkom o 18:30 hod. v hoteli Centrum Košice. Cena lístka je 35 eur. Lístky si môžete rezervovať v sakristii kostola.

 

- Predvianočné spovedanie:

Keď chceme prežiť Vianoce aj naozaj v srdci, je potrebné sa vyspovedať. Ponúkame v našej farnosti veľké spovedanie najbližšiu sobotu od 10:00 do 11:30 a na budúcu nedeľu od 16:00 do 17:30. Ak je na sídlisku niekto, kto sa nemôže prísť vyspovedať do kostola, lebo je doma pripútaný na lôžko, nech ho príbuzní nahlásia v kancelárii farského úradu. Tento oznam sa netýka prvopiatkových chorých, ktorí už sú vyspovedaní a znovu k ním prídeme po Novom roku. Spovedať nahlásených chorých pred Vianocami pôjdeme v piatok dopoludnia od 8:30.

 

- Zbierka príspevkov na kostol:

Dnes pri všetkých sv. omšiach máme zbierku príspevkov na kostol, resp. na splácanie nášho úveru. Prosíme o „vianočnú“ štedrosť, aby sme zvládli splácať splátky a trochu urýchliť celkové splácanie. Pán Boh zaplať za každý milodar uložený priamo na účet a tiež za všetky milodary darované tu v kostole. 

 

- Upratovanie:

O pomoc s upratovaním kostola prosíme skupinu č. 10. Ďakujeme za službu.

 

07.05.2018 08:52

MÁJ - DOBRÝ MESIAC

26.03.2018 14:12

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V DIECÉZNEJ SVÄTYNI

V našej diecéznej svätyni sa chystáme na sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý bude na druhú veľkonočnú nedeľu 8. apríla 2018. Srdečne pozývame všetkých pútnikov.

10.03.2018 11:19

24 HODÍN PRE PÁNA - HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA

V piatok 9. marca 2018 podvečer sa vo vatikánskej bazilike konala kajúca pobožnosť v rámci duchovnej kampane "24 hodín pre Pána". Liturgiu viedol Svätý Otec František. Prinášame plné znenie homílie, ktorú pri tejto príležitosti predniesol.

14.02.2018 12:57

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA PÔSTNE OBDOBIE 2018

Prinášame plné znenie posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

23.12.2017 10:24

VIANOCE NA KVP

03.12.2017 01:04

SLOVO NA DNES

Nájdime si každý deň na liturgické čítanie, ktoré sa prednáša na svätej omši príslušného dňa adventu.

02.10.2017 11:43

DEŇ SO SVÄTOU FAUSTÍNOU

Vo štvrtok 5. októbra sa slávi liturgická spomienka na sv. Faustínu Kowalskú, pannu a apoštolku Božieho milosrdenstva. V našej diecéznej svätyni je to významná slávnosť spojená s možnosťou získania úplných odpustkov. V spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho milosrdenstva z košickej komunity pripravujeme duchovnú obnovu "Deň so sv. Faustínou".

03.09.2017 12:05

PASTIERSKY LIST BISKUPOV PRI PRÍLEŽITOSTI BLAHOREČENIA TITUSA ZEMANA

Kňazi v katolíckych kostoloch na Slovensku dnes, v nedeľu 3. septembra 2017, čítajú namiesto homílií Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k blahorečeniu saleziánskeho kňaza Titusa Zemana. Prinášame ho v plnom znení.

27.08.2017 08:09

FARSKÝ DEŇ 2017

Srdečne vás pozývame na oslavu 5. výročia posvätenia nášho farského chrámu, ktorý sa medzičasom stal diecéznou svätyňou Božieho milosrdenstva

18.06.2017 08:28

PRE HĽADAJÚCICH ŽIVOTNÉ POVOLANIE 12.06.2017

Farnosť Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v spolupráci s Kongregáciou Matky Božieho Milosrdenstva pozýva ženy a mužov hľadajúcich svoje životné (po)volanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční 25. júna 2017 vo farských priestoroch svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach.

20.04.2017 11:58

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Srdečne vás pozývame na slávenie Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý je podľa priania Pána Ježiša v nedeľu po Veľkej Noci. Tento rok bude druhá veľkonočná nedeľa 23. apríla 2017. Zvlášť upozorňujeme na neobvyklý čas svätých omši v nedeľu.

18.02.2017 16:49

VÝROČIE ZJAVENIA OBRAZU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA KOŠICE – KVP v spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho Milosrdenstva Vás pozýva na 22. februára 2017 – osláviť 86. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša

16.02.2017 10:45

PROGRAM FARSKEJ PÚTE DO FATIMY 2017

Prinášame rámcový program farskej púte do Fatimy, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. až 18. septembra 2017 pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení

28.11.2016 18:40

PASTIERSKY LIST KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA O SVÄTENÍ NEDELE

Prinášame vám plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska o svätení nedele, ktorý sa čítal na prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2016

08.11.2016 13:00

KONIEC ROKA MILOSRDENSTVA A DIECÉZNA SVÄTYŇA

S radosťou vám oznamujeme, že Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita sa rozhodol vyznačiť náš farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – sídl. KVP titulom diecézna svätyňa Toto rozhodnutie verejne oznámi pri slávnosti ukončenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva v nedeľu 13. Novembra 2016 popoludní.

21.10.2016 10:21

OSLÁVME SVIATOK SV. JÁNA PAVLA II.

Pozývame vás, osláviť sviatok sv. Jána Pavla II., pápeža. Pápeža, pri ktorom sme vyrastali. Ktorého sme mali a stále máme radi. Pápeža, ktorý nás účil byť kresťanmi v treťom tisícročí.

05.07.2016 07:09

POZVÁNKA NA KONCERT

V dňoch 29. júna až 12. júla 2016 sa koná festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. V rámci neho bude v stredu 6. júla 2016 o 18.45 h. v našom kostole Božieho milosrdenstva koncert mužského zboru St. Ephraim z Maďarska.

15.06.2016 18:13

KONSEKRÁCIA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA BUDE 1. SEPTEMBRA

11.06.2016 15:01

SVÄTÝ OTEC MENOVAL ZA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA MAREKA FORGÁČA

10.06.2016 16:57

JUBILEUM CHORÝCH A POSTIHNUTÝCH V NAŠOM KOSTOLE

13.05.2016 21:41

HOMÍLIA KARDINÁLA JOZEFA TOMKA NA SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 2016

Prinášame plné znenie homílie kardinála Jozefa Tomka, ktorú predniesol v našom kostola na sviatok Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

20.03.2016 15:16

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Prinášame program prípravy a slávenia Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý vyvrcholí ako Jubileum ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

17.03.2016 10:16

24 HODÍN PRE PÁNA V NAŠOM KOSTOLE

Aj naša farnosť sa aktívne zapojila do iniciatívy 24 hodín pre Pána, ku ktorej už po druhýkrát vyzval v pôstnom čase pápež František. Význam tejto aktivity zdôraznila aj prítomnosť pápežského misionára milosrdenstva p. Michala Zamkovského, CSsR.

27.02.2016 13:55

24 HODÍN PRE PÁNA

Príďte sa stretnúť s Milosrdným a objímajúcim Bohom.

06.01.2016 17:32

PRIJATIE A UCTENIE RELIKVIÍ SV. TERÉZIE Z LISIEUX V KOŠICIACH - KVP

V dňoch 10. až 24. januára 2016 budeme na Slovensku poctení vzácnou návštevou mocnej orodovníčky a učiteľky Cirkvi sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre (z Lisieux). V košickom kláštore Bosých karmelitánok, jej sestier, budú relikvie cez noc zo 14. na 15. januára. Pri tejto príležitosti všetkých pozývame na duchovné stretnutie.

03.01.2016 09:23

POŽEHNANIE BYTOV 6. JANUÁRA 2016

01.01.2016 11:51

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K SVETOVÉMU DŇU POKOJA 2016

Prečítajte si posolstvo Svätého Otca Františka k 49 . Svetovému dňu pokoja 1. januára 2016

17.12.2015 14:52

NOČNÉ BDENIE - PRÍPRAVA NA PREDVIANOČNÚ SPOVEĎ

Pozývame vás na nočné bdenie v našom kostole. Môžete prejsť Bránou milosrdenstva a spolu s nami rozjímať, modliť sa a vyprosovať dar milosrdenstva pre seba i pre celý svet

24.09.2015 10:50

VÍKEND RODÍN 2015

Pri príležitosti VIII. svetového stretnutia rodín v americkej Filadelfii, ktoré sa koná v týchto dňoch (22. - 27. septembra 2015) pozývame rodiny na spoločné prežitie víkendu. Dúfame, že zažijeme radosť zo spoločenstva a mnoho nových priateľstiev medzi dospelými i deťmi.

06.09.2015 06:12

PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA K NÁRODNÉMU POCHODU ZA ŽIVOT 2015

Uvádzame plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska, v ktorom nás pozývajú, aby sme sa zúčastnili Národného pochodu za život v Bratislave 20. septembra 2015. Spojenie medzi Košicami a Bratislavou je pomerne dobre zabezpečené linkami autobusovej a vlakovej dopravy. Usporiadatelia NPzŽ navyše pripravili mimoriadny vlak. Z našej farnosti môžeme cestovať na NPzŽ spoločne vlastným autobusom. Záujemci sa ale musia prihlásiť do nedele 13. septembra v sakristii kostola.