Oznamy:

 

- Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov:

Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame k modlitbám na tento úmysel a špeciálne budeme na tento úmysel myslieť spoločne pri štvrtkovej adorácii.

 

- Pondelkové tematické kázne:

Srdečne vás pozývame na pondelkovú večernú sv. omšu s tematickou kázňou o ľudských a kresťanských čnostiach. 

 

- Adorácia Taizé:

Pozývame vás na adoráciu spojenú so spevmi a modlitbami podľa komunity z Taizé, ktorá sa uskutoční tento štvrtok 24.1.2019 od 19:00 do 20:00. Adorácia bude v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Nácvik hudobníkov a spevákov bude v pondelok po večernej sv. omši v čajovni.

 

- Stretnutie katechumenov:

Našich katechumenov pozývame na ďalšie stretnutie v utorok o 17:00 na faru.

 

- Biblické stretnutie:

V utorok po večernej sv. omši pozývame všetkých na biblické stretnutie. Témou bude 10. kapitola Listu Rimanom.

 

- Miništrantské stretko:

V sobotu 26.1. o 13:00 hod. pozývame všetkých miništrantov našej farnosti na formačné stretnutie. Tiež pozývame chlapcov, ktorí ešte neminištrujú, ale chceli by sa zapojiť do tejto služby.

 

- Celodenná eucharistická poklona:

            V sobotu 26.1. máme deň celodennej poklony v našej farnosti. Ráno o 8:30 sa spolu pomodlíme Ranné chvály pred vyloženou Oltárnou sviatosťou a potom bude vyložená Eucharistia k poklone až do večernej sv. omše. Všetkých pozývame k modlitbe pred eucharistickým Kristom. Aby tu „nebol Ježiš sám“, zapíšte sa, prosíme, do rozpisu, ktorý je k dispozícii pri vstupe do kostola.

 

- Katolícky ples:

Srdečne vás pozývame na Katolícky ples našej farnosti a Gymnázia sv. Košických mučeníkov, ktorý sa uskutoční v sobotu 26.1.2019 so začiatkom o 18:30 hod. v hoteli Centrum Košice.

Prosíme tých, ktorí by vedeli prispieť akýmkoľvek spôsobom do tomboly, aby sa prihlásili v sakristii kostola. Vopred veľká vďaka.

 

- Liturgické usmernenie:

Pri väčších sláveniach, ale niekedy aj pri sv. omšiach cez týždeň, vzniká často chaos pri rozdávaní sv. prijímania. Tvorí sa hlavne zo snahy vytvoriť v strednej kostolnej uličke jeden zástup. Lepšie je vytvoriť dva zástupy. Pre kňaza je totiž praktickejšie rozdávať dvom zástupom a tak prosíme o vytváranie dvoch zástupov v strednej uličke pri rozdávaní sv. prijímania. Ďakujeme.

 

- Hudobné CD na predaj:

            V sakristii si môžete zakúpiť niekoľko hudobných CD:

- „Túžim sa premeniť“ - Zbor Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána z Nižného Hrušova - 3 €

- „Plná milosti“ - Chrámový zbor sv. Martina v Lipanoch - 8 € (z toho 1€ pre náš kostol)

- „Horiaci krík“ - o. Branislav Polča a spol. - 10 € (z toho 4 € pre náš kostol)

 

 

- Hľadá sa upratovačka:

            Spojená cirkevná škola sv. košických mučeníkov hľadá upratovačku. Kto by mal záujem o zamestnanie na tejto pozícii, môže sa informovať na sekretariáte školy.

 

- Výťažok z výroby vianočných oplátok:

            Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do výroby vianočných oplátok a tiež všetkým, ktorí prispeli za oplátky na kostol. Tu na KVP sa vyzbieralo 3.095,43 €, vo farnosti Lipany 273,- €, vo farnosti Zbudské Dlhé 232,- €, vo farnosti Prešov 50,- €, vo farnosti Slanec 105,- € a vo farnosti Stropkov 745,60 €. Spolu: 4.501,03 €. Úprimné Pán Boh zaplať za pomoc.

 

- Zbierky:

            Pri arcidiecéznej zbierke na pastoráciu mládeže v našej arcidiecéze, sa vyzbieralo 542,8 €. Celá suma bola odoslaná na ABÚ. Dnes prosíme o štedrosť pri zbierke príspevkov na úver za kostol. Zbierka sa uskutoční pri všetkých sv. omšiach.

  

- Upratovanie:

O pomoc s upratovaním kostola v pondelok prosíme skupinu č. 5. Ďakujeme za službu.

 

 

 

 

07.05.2018 08:52

MÁJ - DOBRÝ MESIAC

26.03.2018 14:12

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V DIECÉZNEJ SVÄTYNI

V našej diecéznej svätyni sa chystáme na sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý bude na druhú veľkonočnú nedeľu 8. apríla 2018. Srdečne pozývame všetkých pútnikov.

10.03.2018 11:19

24 HODÍN PRE PÁNA - HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA

V piatok 9. marca 2018 podvečer sa vo vatikánskej bazilike konala kajúca pobožnosť v rámci duchovnej kampane "24 hodín pre Pána". Liturgiu viedol Svätý Otec František. Prinášame plné znenie homílie, ktorú pri tejto príležitosti predniesol.

14.02.2018 12:57

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA PÔSTNE OBDOBIE 2018

Prinášame plné znenie posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

23.12.2017 10:24

VIANOCE NA KVP

03.12.2017 01:04

SLOVO NA DNES

Nájdime si každý deň na liturgické čítanie, ktoré sa prednáša na svätej omši príslušného dňa adventu.

02.10.2017 11:43

DEŇ SO SVÄTOU FAUSTÍNOU

Vo štvrtok 5. októbra sa slávi liturgická spomienka na sv. Faustínu Kowalskú, pannu a apoštolku Božieho milosrdenstva. V našej diecéznej svätyni je to významná slávnosť spojená s možnosťou získania úplných odpustkov. V spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho milosrdenstva z košickej komunity pripravujeme duchovnú obnovu "Deň so sv. Faustínou".

03.09.2017 12:05

PASTIERSKY LIST BISKUPOV PRI PRÍLEŽITOSTI BLAHOREČENIA TITUSA ZEMANA

Kňazi v katolíckych kostoloch na Slovensku dnes, v nedeľu 3. septembra 2017, čítajú namiesto homílií Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k blahorečeniu saleziánskeho kňaza Titusa Zemana. Prinášame ho v plnom znení.

27.08.2017 08:09

FARSKÝ DEŇ 2017

Srdečne vás pozývame na oslavu 5. výročia posvätenia nášho farského chrámu, ktorý sa medzičasom stal diecéznou svätyňou Božieho milosrdenstva

18.06.2017 08:28

PRE HĽADAJÚCICH ŽIVOTNÉ POVOLANIE 12.06.2017

Farnosť Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v spolupráci s Kongregáciou Matky Božieho Milosrdenstva pozýva ženy a mužov hľadajúcich svoje životné (po)volanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční 25. júna 2017 vo farských priestoroch svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach.

20.04.2017 11:58

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Srdečne vás pozývame na slávenie Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý je podľa priania Pána Ježiša v nedeľu po Veľkej Noci. Tento rok bude druhá veľkonočná nedeľa 23. apríla 2017. Zvlášť upozorňujeme na neobvyklý čas svätých omši v nedeľu.

18.02.2017 16:49

VÝROČIE ZJAVENIA OBRAZU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA KOŠICE – KVP v spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho Milosrdenstva Vás pozýva na 22. februára 2017 – osláviť 86. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša

16.02.2017 10:45

PROGRAM FARSKEJ PÚTE DO FATIMY 2017

Prinášame rámcový program farskej púte do Fatimy, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. až 18. septembra 2017 pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení

28.11.2016 18:40

PASTIERSKY LIST KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA O SVÄTENÍ NEDELE

Prinášame vám plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska o svätení nedele, ktorý sa čítal na prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2016

08.11.2016 13:00

KONIEC ROKA MILOSRDENSTVA A DIECÉZNA SVÄTYŇA

S radosťou vám oznamujeme, že Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita sa rozhodol vyznačiť náš farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – sídl. KVP titulom diecézna svätyňa Toto rozhodnutie verejne oznámi pri slávnosti ukončenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva v nedeľu 13. Novembra 2016 popoludní.

21.10.2016 10:21

OSLÁVME SVIATOK SV. JÁNA PAVLA II.

Pozývame vás, osláviť sviatok sv. Jána Pavla II., pápeža. Pápeža, pri ktorom sme vyrastali. Ktorého sme mali a stále máme radi. Pápeža, ktorý nás účil byť kresťanmi v treťom tisícročí.

05.07.2016 07:09

POZVÁNKA NA KONCERT

V dňoch 29. júna až 12. júla 2016 sa koná festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. V rámci neho bude v stredu 6. júla 2016 o 18.45 h. v našom kostole Božieho milosrdenstva koncert mužského zboru St. Ephraim z Maďarska.

15.06.2016 18:13

KONSEKRÁCIA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA BUDE 1. SEPTEMBRA

11.06.2016 15:01

SVÄTÝ OTEC MENOVAL ZA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA MAREKA FORGÁČA

10.06.2016 16:57

JUBILEUM CHORÝCH A POSTIHNUTÝCH V NAŠOM KOSTOLE

13.05.2016 21:41

HOMÍLIA KARDINÁLA JOZEFA TOMKA NA SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 2016

Prinášame plné znenie homílie kardinála Jozefa Tomka, ktorú predniesol v našom kostola na sviatok Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

20.03.2016 15:16

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Prinášame program prípravy a slávenia Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý vyvrcholí ako Jubileum ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

17.03.2016 10:16

24 HODÍN PRE PÁNA V NAŠOM KOSTOLE

Aj naša farnosť sa aktívne zapojila do iniciatívy 24 hodín pre Pána, ku ktorej už po druhýkrát vyzval v pôstnom čase pápež František. Význam tejto aktivity zdôraznila aj prítomnosť pápežského misionára milosrdenstva p. Michala Zamkovského, CSsR.

27.02.2016 13:55

24 HODÍN PRE PÁNA

Príďte sa stretnúť s Milosrdným a objímajúcim Bohom.

06.01.2016 17:32

PRIJATIE A UCTENIE RELIKVIÍ SV. TERÉZIE Z LISIEUX V KOŠICIACH - KVP

V dňoch 10. až 24. januára 2016 budeme na Slovensku poctení vzácnou návštevou mocnej orodovníčky a učiteľky Cirkvi sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre (z Lisieux). V košickom kláštore Bosých karmelitánok, jej sestier, budú relikvie cez noc zo 14. na 15. januára. Pri tejto príležitosti všetkých pozývame na duchovné stretnutie.

03.01.2016 09:23

POŽEHNANIE BYTOV 6. JANUÁRA 2016

01.01.2016 11:51

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K SVETOVÉMU DŇU POKOJA 2016

Prečítajte si posolstvo Svätého Otca Františka k 49 . Svetovému dňu pokoja 1. januára 2016

17.12.2015 14:52

NOČNÉ BDENIE - PRÍPRAVA NA PREDVIANOČNÚ SPOVEĎ

Pozývame vás na nočné bdenie v našom kostole. Môžete prejsť Bránou milosrdenstva a spolu s nami rozjímať, modliť sa a vyprosovať dar milosrdenstva pre seba i pre celý svet

24.09.2015 10:50

VÍKEND RODÍN 2015

Pri príležitosti VIII. svetového stretnutia rodín v americkej Filadelfii, ktoré sa koná v týchto dňoch (22. - 27. septembra 2015) pozývame rodiny na spoločné prežitie víkendu. Dúfame, že zažijeme radosť zo spoločenstva a mnoho nových priateľstiev medzi dospelými i deťmi.

06.09.2015 06:12

PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA K NÁRODNÉMU POCHODU ZA ŽIVOT 2015

Uvádzame plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska, v ktorom nás pozývajú, aby sme sa zúčastnili Národného pochodu za život v Bratislave 20. septembra 2015. Spojenie medzi Košicami a Bratislavou je pomerne dobre zabezpečené linkami autobusovej a vlakovej dopravy. Usporiadatelia NPzŽ navyše pripravili mimoriadny vlak. Z našej farnosti môžeme cestovať na NPzŽ spoločne vlastným autobusom. Záujemci sa ale musia prihlásiť do nedele 13. septembra v sakristii kostola.