Milovaní bratia a sestry,

 

         blíži sa Veľká Noc a my ostávame v obmedzenom režime. Kvôli preventívnym opatreniam bude aj veľkonočné Trojdnie slávené neverejným spôsobom. O to viac budeme s vami spojení duchovne.

         Je pravdou, že väčšina z nás si pred veľkonočnými sviatkami vykonáva dobrú sv. spoveď. Kvôli riziku, ktoré existuje, musíme obmedziť spovedanie na naliehavé prípady. Mnohí ste využili úplné odpustky, ktoré udelil sv. otec František požehnaním Urbi et orbi. Kto si vzbudil dokonalú ľútosť (z lásky k Bohu a nie zo strachu pred trestom) a žije v predsavzatí vykonať si sv. spoveď akonáhle to bude možné, prijal úplné odpustky a v tomto stave môže prežiť Veľkú noc s čistým srdcom. Kto by sa predsa len potreboval nutne vyspovedať, k sviatosti zmierenia sme k dispozícii po telefonickom dohovore (055 3811 227), alebo po dohode cez e-mail (kvpfarnost@gmail.com). Čo sa týka spovedania chorých, v tomto období nepôjdeme spovedať po domácnostiach, aby sme niekoho nedostali do rizika nákazy. V prípade nutnosti zaopatriť zomierajúceho sa ale čo najskôr ozvite a prídeme udeliť sviatosti. Rovnako telefonicky a e-mailom vybavíte prípadný pohreb a iné úradné záležitosti.

         V piatok 3.4. vyložíme vo Svätyni Sviatosť oltárnu k adorácii od 08:00 do 17:45, aby sme možnosť osobnej modlitby v kostole urobili ešte hlbším spojením s Kristom. O 18:00 sa my kňazi budeme modliť mládežnícku Krížovú cestu, ktorú budeme prenášať na našom facebookovom profile.

         V nedeľu budeme sláviť sv. omšu o 09:00 a pripojiť sa k nej môžete cez Facebook aj YouTube.

         V každom prípade farský kostol ostáva otvorený pre súkromnú modlitbu stále od 07:00 do 20:00 a v niektorých intervaloch znovu vyložíme k adorácii Sviatosť oltárnu. Kostol pravidelne dezinfikujeme, no povinnou podmienkou návštevy v kostole je rúško na tvári a dezinfekcia rúk pri vstupe. Tiež vás prosíme o dodržanie odstupov medzi nami v kostolných laviciach (cca. 2 m).

         Odporúčame tiež sledovať sv. omše v TV LUX, ktoré v posilnenom režime sú vo všedné dni o 07:00, o 12:00 a o 18:30; v sobotu o 07:00 a o 18:30; a v nedeľu o 11:00 a o 18:30. V utorok o 12:00 bude v našej Svätyni neverejne, no v priamom prenose TV LUX, sláviť sv. omšu košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč a v stredu o 12:00 košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Takto sa pridajú k modlitbám a duchovnému napredovaniu v našej farnosti. 

           Aj v apríli pokračujeme v slávení sv. omší na vaše úmysly podľa rozpisu na kostolných nástenkách. Keďže sv. omše musia byť slávené neverejne, pripojte sa k úmyslu svojimi modlitbami. Ak by niekto chcel predsa len intenciu sv. omše preložiť, nech nám to oznámi na fare.

         Dúfame, že katechézy o Blahoslavenstvách v cykle „V obývačke“ na facebookovom profile našej farnosti a tiež na YouTube boli pre vás užitočné. Rovnako vás snáď potešili a povzbudili katechézy pre deti a mládež. Sme s vami... :)

         Mnohí sa pýtate na plánovanú púť do Ríma. Samozrejme sa v stanovenom termíne neuskutoční a snažíme sa vyjednať s hotelom v Ríme vrátenie peňazí. Letecká spoločnosť nám už peniaze vrátila v plnej výške. Je to teda na dobrej ceste a o všetkých detailoch vás budeme informovať. Prosíme o trpezlivosť.

         Čo sa týka slávností Prvého sv. prijímania, podľa rozhodnutia otca arcibiskupa v máji sa slávnosti nebudú môcť uskutočniť. Prosíme ale o trpezlivosť do Veľkej noci, po ktorej zverejníme definitívne rozhodnutie o termínoch slávností Prvého sv. prijímania. Prosíme rodičov, aby využili čas doma na katechézu svojich detí a na ich duchovnú formáciu. Stretká a aj detské sv. omše budú v každom prípade pokračovať hneď ako to bude možné a aj po slávnostiach. 

         Na sídlisku funguje aj pomoc s nákupmi pre seniorov, ktorí by v tomto období mali byť vonku len obmedzene. Kto potrebuje pomôcť s nákupom, môže zatelefonovať na 055 789 06 19 v čase od 09:00 do 12:00 každý pracovný deň.

         Nakoniec vám chceme poďakovať, že aj napriek obmedzenému režimu pamätáte aj na fakt, že ako farnosť splácame úver a tiež platíme réžiu farnosti. Úprimne ďakujeme za každý milodar, ktorý posielate na účet farnosti a tiež za milodary, ktoré nechávate v pokladničke pri nástenke. Prosíme aj naďalej o spoluzodpovednosť za našu farnosť, keďže sa potrebujeme postaviť na nohy aj ako farské spoločenstvo po skončení pandémie. Kto by chcel finančne podporiť našu farnosť, môže tak urobiť na účet SK60 5200 0000 0000 1256 1737, alebo priamo do pokladničky vo farskom kostole. Nech je vám Boh odmenou za vašu pomoc. Svoju vďačnosť vkladáme do sv. omší za dobrodincov Svätyne. 

         Dobre teda využime čas tohto zvláštneho obdobia. Veríme, že sa môže stať veľkým požehnaním, ak duchovným stíšením znovu objavíme túžbu po Bohu v našich srdciach. My kňazi na vás myslíme pri sv. omšiach, v našich modlitbách a tiež tým, že sme k dispozícii podľa vyššie spomenutých nutných pravidiel. Buďme si duchovne blízki, aby sme zvládli toto zvláštne obdobie.  

 

         Nech vás Boh žehná +

         V modlitbách                                      

                                                                                                    vaši kňazi