Všimnite si... 

  • Vo štvrtok bude prikázaný sviatok. Pri večernej sv. omši bude procesia „oltáriky“. Deti môžu priniesť lupienky kvetov, aby ich rozsypávali v sprievode s Eucharistiou. V stredu po večernej sv. omši bude nácvik spevov na procesiu. Pozývame všetkých, ktorí radi spievate.

  • Budúcu nedeľu pri sv. omši o 10,30 h. bude slávnosť prvého svätého prijímania. Prosíme, aby ste rešpektovali pokyny usporiadateľskej služby, hlavne čo sa týka rezervovaných miest v kostole.

    Ako príprava bude počas týždňa pri večernej sv. omši deviatnik deti spojený s nácvikom slávnosti.

    V sobotu o 9,30 h. bude prvá spoveď detí a príbuzných. 

  • V máji sa vo všedné dni večer o 18,00 h. najprv pomodlíme mariánsku májovú pobožnosť a po nej bude sv. omša. 

  • V utorok po večernej sv. omši bude biblické stretnutie. Študujeme Knihu sudcov.

  • O Jubilejnom roku milosrdenstva a o podujatiach v našom kostole so Svätou bránou milosrdenstva budujeme novú internetovú stránku svatyna.sk

 

13.05.2016 21:41

HOMÍLIA KARDINÁLA JOZEFA TOMKA NA SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 2016

Prinášame plné znenie homílie kardinála Jozefa Tomka, ktorú predniesol v našom kostola na sviatok Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

20.03.2016 15:16

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Prinášame program prípravy a slávenia Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý vyvrcholí ako Jubileum ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

17.03.2016 10:16

24 HODÍN PRE PÁNA V NAŠOM KOSTOLE

Aj naša farnosť sa aktívne zapojila do iniciatívy 24 hodín pre Pána, ku ktorej už po druhýkrát vyzval v pôstnom čase pápež František. Význam tejto aktivity zdôraznila aj prítomnosť pápežského misionára milosrdenstva p. Michala Zamkovského, CSsR.

27.02.2016 13:55

24 HODÍN PRE PÁNA

Príďte sa stretnúť s Milosrdným a objímajúcim Bohom.

06.01.2016 17:32

PRIJATIE A UCTENIE RELIKVIÍ SV. TERÉZIE Z LISIEUX V KOŠICIACH - KVP

V dňoch 10. až 24. januára 2016 budeme na Slovensku poctení vzácnou návštevou mocnej orodovníčky a učiteľky Cirkvi sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre (z Lisieux). V košickom kláštore Bosých karmelitánok, jej sestier, budú relikvie cez noc zo 14. na 15. januára. Pri tejto príležitosti všetkých pozývame na duchovné stretnutie.

03.01.2016 09:23

POŽEHNANIE BYTOV 6. JANUÁRA 2016

01.01.2016 11:51

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K SVETOVÉMU DŇU POKOJA 2016

Prečítajte si posolstvo Svätého Otca Františka k 49 . Svetovému dňu pokoja 1. januára 2016

17.12.2015 14:52

NOČNÉ BDENIE - PRÍPRAVA NA PREDVIANOČNÚ SPOVEĎ

Pozývame vás na nočné bdenie v našom kostole. Môžete prejsť Bránou milosrdenstva a spolu s nami rozjímať, modliť sa a vyprosovať dar milosrdenstva pre seba i pre celý svet

24.09.2015 10:50

VÍKEND RODÍN 2015

Pri príležitosti VIII. svetového stretnutia rodín v americkej Filadelfii, ktoré sa koná v týchto dňoch (22. - 27. septembra 2015) pozývame rodiny na spoločné prežitie víkendu. Dúfame, že zažijeme radosť zo spoločenstva a mnoho nových priateľstiev medzi dospelými i deťmi.

06.09.2015 06:12

PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA K NÁRODNÉMU POCHODU ZA ŽIVOT 2015

Uvádzame plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska, v ktorom nás pozývajú, aby sme sa zúčastnili Národného pochodu za život v Bratislave 20. septembra 2015. Spojenie medzi Košicami a Bratislavou je pomerne dobre zabezpečené linkami autobusovej a vlakovej dopravy. Usporiadatelia NPzŽ navyše pripravili mimoriadny vlak. Z našej farnosti môžeme cestovať na NPzŽ spoločne vlastným autobusom. Záujemci sa ale musia prihlásiť do nedele 13. septembra v sakristii kostola.

23.08.2015 09:23

PÚTNICI DO RÍMA V ROKU MILOSRDENSTVA SA BUDÚ PRIHLASOVAŤ CEZ INTERNET

07.08.2015 14:43

TVÁR MILOSRDENSTVA - OFICIÁLNY SLOVENSKÝ PREKLAD BULY SVÄTÉHO ROKU MILOSRDENSTVA

26.05.2015 11:35

MODLITBA NA JUBILEJNÝ ROK MILOSRDENSTVA

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska zverejnila oficiálny preklad modlitby na Jubilejný rok Milosrdenstva

07.05.2015 16:37

VO VATIKÁNE PREDSTAVILI HLAVNÉ PODROBNOSTI SVÄTÉHO ROKU MILOSRDENSTVA

07.05.2015 16:35

VO VATIKÁNE ZVEREJNILI MODLITBU PÁPEŽA FRANTIŠKA PRE SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

16.04.2015 11:11

HOMÍLIA MONS. BERNARDA BOBERA NA SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 2015

Prinášame vám plné znenie homílie košického arcibiskupa - metropolitu, ktorú predniesol počas slávnostnej svätej omše na sviatok Božieho milosrdenstva 12. apríla 2015 v našom farskom kostole.

03.04.2015 20:35

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

V nedeľu 12. apríla bude sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý v Jubilejnom roku 2000 pre celú Cirkev ustanovil sv. Ján Pavol II. Na slávenie tohto sviatku všetkých srdečne pozývame. Tento rok mu bude predchádzať deviatnik, ktorý sa začal práve dnes, na Veľký piatok a duchovná obnova od piatku 10. apríla. Na jej programe budeme spolupracovať so sestrami z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.

03.04.2015 20:32

BULU VYHLÁSENIA SVÄTÉHO ROKA MILOSRDENSTVA PREČÍTAJÚ 11. APRÍLA PRED BAZILIKOU

Pred blížiacim sa Svätým rokom milosrdenstva, ktorý sa začne 8. decembra 2015, bude úradne zverejnená tzv. „Bula vyhlásenia“. Stane sa tak 11. apríla, v predvečer Nedele Božieho milosrdenstva, keď bude tento dokument slávnostne prečítaný pred Svätou bránou Baziliky sv. Petra.

21.03.2015 12:47

SVÄTÝ OTEC MENOVAL NOVÉHO ROŽŇAVSKÉHO BISKUPA, STAL SA NÍM STANISLAV STOLÁRIK

Pápež František dnes vymenoval nového rožňavského biskupa. Stal sa ním Mons. Stanislav Stolárik, doterajší pomocný biskup Košickej arcidiecézy. Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150321001

14.03.2015 08:30

PÁPEŽ OZNÁMIL JUBILEJNÝ ROK MILOSRDENSTVA

Pápež Františekv piatok 13. marca oznámil slávenie Jubilejného roku milosrdenstva. Svoje rozhodnutie zverejnil počas homílie kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra pri príležitosti otvorenia pôstnej iniciatívy „24 hodín pre Pána“,

07.03.2015 23:26

SEDEM POSLEDNÝCH SLOV JEŽIŠA KRISTA

Pozývame vás na koncert Josephf Haydn: Sedem posledných slov Vykupiteľa na kríži (Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze) a to v nedeľu 22. marca 2015 o 15.30 hod. v kostole Božieho milosrdenstva na Triede KVP v Košiciach. Účinkuje sláčikové kvarteto v zložení: 1.Husle: M. Kyjovský; 2.Husle: Š. Demeter; Viola: P. Olejár; Violončelo: L. Gurbaľ; Sprievodné slovo: P. Novák.

07.03.2015 13:57

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA PÔSTNE OBDOBIE 2015

Prinášame vám plné znenie posolstva Svätého Otca Františka pre tohtoročné Pôstne obdobie.

08.02.2015 06:40

DOTAZNÍK K BISKUPSKEJ SYNODE O RODINE 2015

Prinášame možnosť, vyjadriť sa k otázkam dotazníka k synode biskupov o rodine, ktorá bude v októbri 2015 v Ríme. V prvej časti materiálu je záverečná správa z mimoriadnej synody, ktorá bola na túto tému v roku 2014. Hneď za týmto textom nájdete otázky, na ktoré generálny sekretariát očakáva naše reakcie.

30.01.2015 13:27

ROZHOVOR MONS. CYRILA VASIĽA V KATOLÍCKYCH NOVINÁCH O REFERENDE

10.01.2015 13:28

MATERIÁL K TÝŽDŇU MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 18. AŽ 25. JANUÁRA 2015

06.01.2015 09:13

POŽEHNANIE BYTOV 6.1.2015

02.01.2015 10:05

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K SVETOVÉMU DŇU POKOJA 2015

28.12.2014 13:28

PASTIERSKY LIST NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY

Na nedeľu Svätej rodiny poslal veriacim arcidiecézy Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita tento pastiersky list.

18.12.2014 14:15

FAUSTÍNUM POZÝVA NA PREDVIANOČNÝ KONCERT

16.12.2014 01:29

VIANOČNÉ TRHY A RECEPCIA V CIRKEVNEJ ŠKOLE.

Milí rodičia a sympatizanti našej školy. Pozývame Vás na vianočné trhy a riaditeľský punč, spojené so slávnostnou recepciou v priestoroch pred jedálňou našej školy. Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach Vás pozýva na Adventný koncert, ktorý sa uskutoční 17.decembra 2014 o 16.30 hod. v jedálni Spojenej školy. Na všetkých sa veľmi tešíme. Celý program nájdete v našej pozvánke. Kliknite si na pozvánku.