ĎAKUJEME, ŽE PODPORUJETE NAŠU FARNOSŤ...

Našu farnosť môžete finančne podporiť vkladom na účty v OTP banka Slovensko:

Účet pre podporu kostola Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach:

SK20 5200 0000 0000 1413 4536 

Účet pre potreby farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP: 

SK60 5200 0000 0000 1256 1737 

 

Podpora združenia Prameň života

Aj tento rok vás prosíme o pomoc prostredníctvom poukázania 2% dane pre naše Združenie Prameň života. Poukázaním 2% podporíte pastoračné aktivity farnosti, čo odbremení farský rozpočet a pomôže tak farnosti pri splácaní úveru. Príslušné tlačivá nájdete pri východe v kostola.

V prípade, že sa rozhodnete venovať nám 2% zo svojich zaplatených daní, môžete tak urobiť dvojakým spôsobom:

Zamestnanci, ktorí požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľa, potrebujú vyplnené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, a tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby odovzdať miestne príslušnému správcovi dane do 30.04.2020.
Fyzické (SZČO) a právnické osoby uvádzajú potrebné údaje na poukázanie 2% zo zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní, ktoré sa odovzdáva v termíne do 31.03.2020

 

ĎAKUJEME...

......................................................

Oznamy:

 

Pôstne aktivity:

Na pôstne obdobie pripravujeme aj v tomto roku viacero aktivít v rámci prípravy na oslavu Veľkej noci:

Každú pôstnu nedeľu bude popoludní o 15:00 Krížová cesta a po nej pôstna kázeň, na ktoré prijal pozvanie biskupský vikár vdp. Vladimír Šosták. 

Každý utorok, v rámci biblického stretnutia, ponúkneme rozjímanie o Blahoslavenstvách a začneme už najbližší utorok, keďže blahoslavenstiev je osem.

Každý pôstny piatok o 17:30 bude Krížová cesta, ktorú si pripravia jednotlivé spoločenstvá našej farnosti. Prosíme, aby ste sa zapísali do rozpisu vzadu na nástenke.

Srdečne pozývame dobre sa duchovne pripraviť na Veľkú noc a tešíme sa na jednotlivé duchovné stretnutia.

 

Vešpery:

Na budúci týždeň sa modlíme Vešpery pre Rádio Lumen stále po večernej sv. omši, okrem stredy. Srdečne pozývame k modlitbe a službe pre Slovensko.

 

Stretnutie rodičov PSP:

V stredu po detskej sv. omši pozývame všetkých rodičov prvoprijímajúcich detí na formačné stretnutie. V tomto mesiaci bude len jedno, lebo je potrebné prebrať aj organizačné záležitosti samotných slávností Prvého svätého prijímania. 

 

Stretnutie pobirmovaných:

V stredu o 19:00 bude aj stretnutie pobirmovaných vo vestibule fary.

 

Adorácia:

Vo štvrtok večer vás pozývame a adoráciu moderovanú Adoračným spoločenstvom našej farnosti.

 

Výročie zjavenia obrazu:

Pozývame vás na slávnosť 89. výročia zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša v piatok 21.2. O 17:30 bude moderovaná adorácia vedená sestričkami z Kongregácie dcér Matky Božieho milosrdenstva. Večernú sv. omšu o 18:00 bude sláviť dp. Milan Supek. Tešíme sa na pekné slávenie.

 

Miništrantská univerzita:

Od 1. marca začíname v našej farnosti Miništrantskú univerzitu pre fungujúcich miništrantov. Prejdeme si postupne všetky dôležité veci, ktoré má miništrant vedieť a tiež ponúkneme formáciu správneho miništranta. Kurz sa ukončí miništrantskými sľubmi. Pozývame teda všetkých, ktorí už miništrujú, na prvé stretnutie v nedeľu 1. marca o 14:00 na faru.  

        

Národný týždeň manželstva:

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli s realizáciou Národného týždňa manželstva a tiež všetkým, ktorí sa v uplynulom týždni modlili za manželstvá našej farnosti.

 

Tipy na darčeky:

Pri východe z kostola si môžete zakúpiť Hudobné CD „10 prikázaní“ skupiny Kalich z Útulku OÁZA v Bernátovciach za 10,- €, hudobné CD košických bohoslovcov za 10,- €. Tiež ponúkame Krížovú cestu odsúdených, ktorú napísal väzeň odsúdený na doživotie, ktorý prežil silné obrátenie vo väzení. Tú si môžete kúpiť za 1,- €. K dispozícii je aj teologický časopis Verbum za 5,- €.

 

Upratovanie kostola:

Od pondelka budú v našom kostole horolezci upratovať ťažko dostupné miesta. Prosíme o trpezlivosť, aj keď ich prítomnosť nenaruší liturgický život. Klasické upravovanie v pondelok teda nebude, odložíme ho na neskôr.  

 

Bahniatka:

V tomto týždni môžete donášať do sakristie Svätyne bahniatka na spálenie.

 

Zbierka:

Dnes (16.2.) pri všetkých sv. omšiach je zbierka na kostol. Ďakujeme za každý príspevok, ktorý je užitočný celému farskému spoločenstvu. Chrám je pre nás totiž výnimočným miestom stretnutia s Bohom aj medzi nami navzájom. Preto ďakujeme, že spoločne zvládame splácať úver.

 

Podpora združenia Prameň života

Aj tento rok vás prosíme o pomoc prostredníctvom poukázania 2% dane pre naše Združenie Prameň života. Poukázaním 2% podporíte pastoračné aktivity farnosti, čo odbremení farský rozpočet a pomôže tak farnosti pri splácaní úveru. Príslušné tlačivá nájdete pri východe v kostola.

V prípade, že sa rozhodnete venovať nám 2% zo svojich zaplatených daní, môžete tak urobiť dvojakým spôsobom:

Zamestnanci, ktorí požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľa, potrebujú vyplnené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, a tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby odovzdať miestne príslušnému správcovi dane do 30.04.2020.
Fyzické (SZČO) a právnické osoby uvádzajú potrebné údaje na poukázanie 2% zo zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní, ktoré sa odovzdáva v termíne do 31.03.2020.

07.05.2018 08:52

MÁJ - DOBRÝ MESIAC

26.03.2018 14:12

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V DIECÉZNEJ SVÄTYNI

V našej diecéznej svätyni sa chystáme na sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý bude na druhú veľkonočnú nedeľu 8. apríla 2018. Srdečne pozývame všetkých pútnikov.

10.03.2018 11:19

24 HODÍN PRE PÁNA - HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA

V piatok 9. marca 2018 podvečer sa vo vatikánskej bazilike konala kajúca pobožnosť v rámci duchovnej kampane "24 hodín pre Pána". Liturgiu viedol Svätý Otec František. Prinášame plné znenie homílie, ktorú pri tejto príležitosti predniesol.

14.02.2018 12:57

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA PÔSTNE OBDOBIE 2018

Prinášame plné znenie posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

23.12.2017 10:24

VIANOCE NA KVP

03.12.2017 01:04

SLOVO NA DNES

Nájdime si každý deň na liturgické čítanie, ktoré sa prednáša na svätej omši príslušného dňa adventu.

02.10.2017 11:43

DEŇ SO SVÄTOU FAUSTÍNOU

Vo štvrtok 5. októbra sa slávi liturgická spomienka na sv. Faustínu Kowalskú, pannu a apoštolku Božieho milosrdenstva. V našej diecéznej svätyni je to významná slávnosť spojená s možnosťou získania úplných odpustkov. V spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho milosrdenstva z košickej komunity pripravujeme duchovnú obnovu "Deň so sv. Faustínou".

03.09.2017 12:05

PASTIERSKY LIST BISKUPOV PRI PRÍLEŽITOSTI BLAHOREČENIA TITUSA ZEMANA

Kňazi v katolíckych kostoloch na Slovensku dnes, v nedeľu 3. septembra 2017, čítajú namiesto homílií Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k blahorečeniu saleziánskeho kňaza Titusa Zemana. Prinášame ho v plnom znení.

27.08.2017 08:09

FARSKÝ DEŇ 2017

Srdečne vás pozývame na oslavu 5. výročia posvätenia nášho farského chrámu, ktorý sa medzičasom stal diecéznou svätyňou Božieho milosrdenstva

18.06.2017 08:28

PRE HĽADAJÚCICH ŽIVOTNÉ POVOLANIE 12.06.2017

Farnosť Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v spolupráci s Kongregáciou Matky Božieho Milosrdenstva pozýva ženy a mužov hľadajúcich svoje životné (po)volanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční 25. júna 2017 vo farských priestoroch svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach.

20.04.2017 11:58

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Srdečne vás pozývame na slávenie Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý je podľa priania Pána Ježiša v nedeľu po Veľkej Noci. Tento rok bude druhá veľkonočná nedeľa 23. apríla 2017. Zvlášť upozorňujeme na neobvyklý čas svätých omši v nedeľu.

18.02.2017 16:49

VÝROČIE ZJAVENIA OBRAZU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA KOŠICE – KVP v spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho Milosrdenstva Vás pozýva na 22. februára 2017 – osláviť 86. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša

16.02.2017 10:45

PROGRAM FARSKEJ PÚTE DO FATIMY 2017

Prinášame rámcový program farskej púte do Fatimy, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. až 18. septembra 2017 pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení

28.11.2016 18:40

PASTIERSKY LIST KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA O SVÄTENÍ NEDELE

Prinášame vám plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska o svätení nedele, ktorý sa čítal na prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2016

08.11.2016 13:00

KONIEC ROKA MILOSRDENSTVA A DIECÉZNA SVÄTYŇA

S radosťou vám oznamujeme, že Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita sa rozhodol vyznačiť náš farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – sídl. KVP titulom diecézna svätyňa Toto rozhodnutie verejne oznámi pri slávnosti ukončenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva v nedeľu 13. Novembra 2016 popoludní.

21.10.2016 10:21

OSLÁVME SVIATOK SV. JÁNA PAVLA II.

Pozývame vás, osláviť sviatok sv. Jána Pavla II., pápeža. Pápeža, pri ktorom sme vyrastali. Ktorého sme mali a stále máme radi. Pápeža, ktorý nás účil byť kresťanmi v treťom tisícročí.

05.07.2016 07:09

POZVÁNKA NA KONCERT

V dňoch 29. júna až 12. júla 2016 sa koná festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. V rámci neho bude v stredu 6. júla 2016 o 18.45 h. v našom kostole Božieho milosrdenstva koncert mužského zboru St. Ephraim z Maďarska.

15.06.2016 18:13

KONSEKRÁCIA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA BUDE 1. SEPTEMBRA

11.06.2016 15:01

SVÄTÝ OTEC MENOVAL ZA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA MAREKA FORGÁČA

10.06.2016 16:57

JUBILEUM CHORÝCH A POSTIHNUTÝCH V NAŠOM KOSTOLE

13.05.2016 21:41

HOMÍLIA KARDINÁLA JOZEFA TOMKA NA SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 2016

Prinášame plné znenie homílie kardinála Jozefa Tomka, ktorú predniesol v našom kostola na sviatok Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

20.03.2016 15:16

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Prinášame program prípravy a slávenia Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý vyvrcholí ako Jubileum ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

17.03.2016 10:16

24 HODÍN PRE PÁNA V NAŠOM KOSTOLE

Aj naša farnosť sa aktívne zapojila do iniciatívy 24 hodín pre Pána, ku ktorej už po druhýkrát vyzval v pôstnom čase pápež František. Význam tejto aktivity zdôraznila aj prítomnosť pápežského misionára milosrdenstva p. Michala Zamkovského, CSsR.

27.02.2016 13:55

24 HODÍN PRE PÁNA

Príďte sa stretnúť s Milosrdným a objímajúcim Bohom.

06.01.2016 17:32

PRIJATIE A UCTENIE RELIKVIÍ SV. TERÉZIE Z LISIEUX V KOŠICIACH - KVP

V dňoch 10. až 24. januára 2016 budeme na Slovensku poctení vzácnou návštevou mocnej orodovníčky a učiteľky Cirkvi sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre (z Lisieux). V košickom kláštore Bosých karmelitánok, jej sestier, budú relikvie cez noc zo 14. na 15. januára. Pri tejto príležitosti všetkých pozývame na duchovné stretnutie.

03.01.2016 09:23

POŽEHNANIE BYTOV 6. JANUÁRA 2016

01.01.2016 11:51

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K SVETOVÉMU DŇU POKOJA 2016

Prečítajte si posolstvo Svätého Otca Františka k 49 . Svetovému dňu pokoja 1. januára 2016

17.12.2015 14:52

NOČNÉ BDENIE - PRÍPRAVA NA PREDVIANOČNÚ SPOVEĎ

Pozývame vás na nočné bdenie v našom kostole. Môžete prejsť Bránou milosrdenstva a spolu s nami rozjímať, modliť sa a vyprosovať dar milosrdenstva pre seba i pre celý svet

24.09.2015 10:50

VÍKEND RODÍN 2015

Pri príležitosti VIII. svetového stretnutia rodín v americkej Filadelfii, ktoré sa koná v týchto dňoch (22. - 27. septembra 2015) pozývame rodiny na spoločné prežitie víkendu. Dúfame, že zažijeme radosť zo spoločenstva a mnoho nových priateľstiev medzi dospelými i deťmi.

06.09.2015 06:12

PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA K NÁRODNÉMU POCHODU ZA ŽIVOT 2015

Uvádzame plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska, v ktorom nás pozývajú, aby sme sa zúčastnili Národného pochodu za život v Bratislave 20. septembra 2015. Spojenie medzi Košicami a Bratislavou je pomerne dobre zabezpečené linkami autobusovej a vlakovej dopravy. Usporiadatelia NPzŽ navyše pripravili mimoriadny vlak. Z našej farnosti môžeme cestovať na NPzŽ spoločne vlastným autobusom. Záujemci sa ale musia prihlásiť do nedele 13. septembra v sakristii kostola.