ĎAKUJEME, ŽE PODPORUJETE NAŠU FARNOSŤ...

Našu farnosť môžete finančne podporiť vkladom na účty v OTP banka Slovensko:

Účet pre podporu kostola Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach:

SK20 5200 0000 0000 1413 4536 

Účet pre potreby farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP: 

SK60 5200 0000 0000 1256 1737 

ĎAKUJEME...

 

Oznamy:

- Brigáda:

V sobotu 21. septembra pozývame všetkých ochotných na brigádu na faru a do kostola. Je potrebné vypratať a vymaľovať niektoré skladové priestory, vymaľovať vestibul fary, pripraviť práčovňu v kostole, pripraviť miestnosť pre FER a niekoľko ďalších prác. Stretneme sa teda v sobotu o 09:00 pri fare a tešíme sa na spoločný pracovný deň. Už vopred ďakujeme za ochotu a službu.

 

- Biblické stretnutia:

Pozývame všetkých na biblické stretnutia, ktoré začneme v tomto roku v spolupráci s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Naši biblisti ponúknu najbližších sedem utorkov po večernej sv. omši na fare úvahy o Ježišových znameniach v Jánovom evanjeliu. Plagáty s podrobnými témami si všimnite na výveskách. V najbližší utorok bude témou stretnutia Premenenie vody na víno (Jn 2,1-11). Tešíme sa na pekné večery s Božím slovom.

 

- Detské sv. omše:

Pravidelne každú stredu o 18:00 sa koná detská sv. omša. Pozývame všetky deti aj ich rodičov, aby prišli prežiť stretnutie s Kristom pri sv. omši detským spôsobom. Tiež pozývame na tieto sv. omše animátorov, katechétov, hudobníkov a spevákov, ktorí by boli ochotní zapojiť sa do príprav liturgie.

 

- Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí:

V stredu 18. septembra po detskej sv. omši, teda okolo 18:45, bude v kostole organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť je potrebná, nakoľko zverejníme rozdelenie detí do skupiniek a podáme základné informácie o celej príprave na Prvé sv. prijímanie.

 

- Mládežnícke sv. omše a stretká:

Pravidelne každý piatok o 18:00 sa koná mládežnícka sv. omša. Pozývame všetkých mladých, a tiež animátorov, katechétov, hudobníkov a spevákov, ktorí by boli ochotní zapojiť sa do príprav liturgie. Tiež pripomíname, že sa začali v riadnom programe aj mládežnícke stretká podľa skupiniek.

 

- Latinská sv. omša:

Na budúcu nedeľu bude tradične o 09:00 latinská sv. omša. Pozývame všetkých prežiť Eucharistiu v oficiálnom jazyku Cirkvi. Nácvik Zboru sv. Faustíny bude dnes (15.9.) o 16:30 na fare v čajovni.

 

- Prihlášky na prípravu k Sviatosti birmovania:

Tým istým spôsobom si pri vstupe do farského kostola môžete vyzdvihnúť prihlášku na prípravu k Sviatosti birmovania. Podmienkou pre prihlásenie je vek aspoň 15 rokov, dovŕšených v tomto pastoračnom roku. Vyplnené prihlášky je potrebné odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 12. októbra 2019.

 

- Termín Sviatosti birmovania:

Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 13. októbra pri sv. omši o 10:30. Navštívi náš otec arcibiskup Mons. Bernard Bober.

Prosíme mladým, ktorí sa pripravujú na prijatie tejto sviatosti, aby sa v tomto poslednom mesiaci ešte viac a živšie zapojili do prípravy. Prosíme všetkých ostatných veriacich, aby sme na nich poctivo pamätali v modlitbách.

 

- Jubileá manželov:

Otec arcibiskup pozýva jubilujúcich manželov spoločne osláviť 50., 60. a 65. výročie svojho manželstva do katedrály 13. októbra o 15.00 hod. Manželia, ktorí oslávia svoje jubileum v roku 2019 nech sa prihlásia v kancelárii farského úradu do 30. septembra 2019.

 

- Liturgické usmernenie:

Prosíme všetky deti a ich rodičov, aby prichádzali na krížik až po sv. omši a nie počas rozdávania svätého prijímania. Je to praktickejšie a hlavne sa jedná o kňazské požehnanie, ktoré nemôžu udeľovať mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania.

 

- Zbierka na Lumen:

Pri zbierke na Rádio Lumen sme v našej farnosti minulý týždeň vyzbierali 421,55 €. Celá suma bude v najbližšom týždni odoslaná na ABÚ. Ďakujeme za vašu štedrosť.

 

- Zbierka na Svätyňu:

Na budúcu nedeľu, 22. septembra, budeme mať pri všetkých svätých omšiach zbierku na našu Svätyňu, teda na úver. Ešte stále je potrebné splácať a tak vás prosíme o štedrosť, aby sme to všetko zvládli a čo najskôr mali pokojnejšie dni a mohli sa pustiť do nových projektov. Je pravdou, že Boh požehnáva aj toto naše snaženie a prosíme o ďalšie modlitby. Dôležité je ale aj prakticky podporiť rýchlejšie splácanie nášho spoločného dlhu. Ďakujeme za prežívanie spoločenstva aj takýmto spôsobom.

 

- Spätná väzba:

Prosíme všetkých veriacich našej farnosti o pomoc pri zlepšovaní pastoračnej starostlivosti spätnou väzbou. Pri vstupe do kostola si môžete zobrať dotazníky na spätnú väzbu, v ktorých môžete napísať pozitíva, negatíva a návrhy týkajúce sa rôznych oblastí života našej farnosti. Nie je povinnosťou vyplniť všetko, ale pokojne sa zamerajte na to, v čom vidíte potrebu sa vyjadriť a čo vám leží viac na srdci. Rovnako sa cíťte slobodní v podpise dotazníka - kto chce, môže dotazník podpísať, kto chce ostať v anonymite, nemusí sa podpisovať. Vyplnené dotazníky so spätnou väzbou vložte do pripravenej schránky v kostole najneskôr do konca septembra. Ďakujeme za spoluprácu, úprimnosť a otvorenosť.

 

- Upratovanie:

O pomoc s upratovaním kostola v pondelok prosíme skupinu č. 8. Úprimne ďakujeme za službu a pomoc.

 

 

 

 

 

07.05.2018 08:52

MÁJ - DOBRÝ MESIAC

26.03.2018 14:12

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V DIECÉZNEJ SVÄTYNI

V našej diecéznej svätyni sa chystáme na sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý bude na druhú veľkonočnú nedeľu 8. apríla 2018. Srdečne pozývame všetkých pútnikov.

10.03.2018 11:19

24 HODÍN PRE PÁNA - HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA

V piatok 9. marca 2018 podvečer sa vo vatikánskej bazilike konala kajúca pobožnosť v rámci duchovnej kampane "24 hodín pre Pána". Liturgiu viedol Svätý Otec František. Prinášame plné znenie homílie, ktorú pri tejto príležitosti predniesol.

14.02.2018 12:57

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA PÔSTNE OBDOBIE 2018

Prinášame plné znenie posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

23.12.2017 10:24

VIANOCE NA KVP

03.12.2017 01:04

SLOVO NA DNES

Nájdime si každý deň na liturgické čítanie, ktoré sa prednáša na svätej omši príslušného dňa adventu.

02.10.2017 11:43

DEŇ SO SVÄTOU FAUSTÍNOU

Vo štvrtok 5. októbra sa slávi liturgická spomienka na sv. Faustínu Kowalskú, pannu a apoštolku Božieho milosrdenstva. V našej diecéznej svätyni je to významná slávnosť spojená s možnosťou získania úplných odpustkov. V spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho milosrdenstva z košickej komunity pripravujeme duchovnú obnovu "Deň so sv. Faustínou".

03.09.2017 12:05

PASTIERSKY LIST BISKUPOV PRI PRÍLEŽITOSTI BLAHOREČENIA TITUSA ZEMANA

Kňazi v katolíckych kostoloch na Slovensku dnes, v nedeľu 3. septembra 2017, čítajú namiesto homílií Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k blahorečeniu saleziánskeho kňaza Titusa Zemana. Prinášame ho v plnom znení.

27.08.2017 08:09

FARSKÝ DEŇ 2017

Srdečne vás pozývame na oslavu 5. výročia posvätenia nášho farského chrámu, ktorý sa medzičasom stal diecéznou svätyňou Božieho milosrdenstva

18.06.2017 08:28

PRE HĽADAJÚCICH ŽIVOTNÉ POVOLANIE 12.06.2017

Farnosť Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v spolupráci s Kongregáciou Matky Božieho Milosrdenstva pozýva ženy a mužov hľadajúcich svoje životné (po)volanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční 25. júna 2017 vo farských priestoroch svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach.

20.04.2017 11:58

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Srdečne vás pozývame na slávenie Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý je podľa priania Pána Ježiša v nedeľu po Veľkej Noci. Tento rok bude druhá veľkonočná nedeľa 23. apríla 2017. Zvlášť upozorňujeme na neobvyklý čas svätých omši v nedeľu.

18.02.2017 16:49

VÝROČIE ZJAVENIA OBRAZU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA KOŠICE – KVP v spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho Milosrdenstva Vás pozýva na 22. februára 2017 – osláviť 86. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša

16.02.2017 10:45

PROGRAM FARSKEJ PÚTE DO FATIMY 2017

Prinášame rámcový program farskej púte do Fatimy, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. až 18. septembra 2017 pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení

28.11.2016 18:40

PASTIERSKY LIST KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA O SVÄTENÍ NEDELE

Prinášame vám plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska o svätení nedele, ktorý sa čítal na prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2016

08.11.2016 13:00

KONIEC ROKA MILOSRDENSTVA A DIECÉZNA SVÄTYŇA

S radosťou vám oznamujeme, že Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita sa rozhodol vyznačiť náš farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – sídl. KVP titulom diecézna svätyňa Toto rozhodnutie verejne oznámi pri slávnosti ukončenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva v nedeľu 13. Novembra 2016 popoludní.

21.10.2016 10:21

OSLÁVME SVIATOK SV. JÁNA PAVLA II.

Pozývame vás, osláviť sviatok sv. Jána Pavla II., pápeža. Pápeža, pri ktorom sme vyrastali. Ktorého sme mali a stále máme radi. Pápeža, ktorý nás účil byť kresťanmi v treťom tisícročí.

05.07.2016 07:09

POZVÁNKA NA KONCERT

V dňoch 29. júna až 12. júla 2016 sa koná festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. V rámci neho bude v stredu 6. júla 2016 o 18.45 h. v našom kostole Božieho milosrdenstva koncert mužského zboru St. Ephraim z Maďarska.

15.06.2016 18:13

KONSEKRÁCIA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA BUDE 1. SEPTEMBRA

11.06.2016 15:01

SVÄTÝ OTEC MENOVAL ZA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA MAREKA FORGÁČA

10.06.2016 16:57

JUBILEUM CHORÝCH A POSTIHNUTÝCH V NAŠOM KOSTOLE

13.05.2016 21:41

HOMÍLIA KARDINÁLA JOZEFA TOMKA NA SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 2016

Prinášame plné znenie homílie kardinála Jozefa Tomka, ktorú predniesol v našom kostola na sviatok Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

20.03.2016 15:16

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Prinášame program prípravy a slávenia Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý vyvrcholí ako Jubileum ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

17.03.2016 10:16

24 HODÍN PRE PÁNA V NAŠOM KOSTOLE

Aj naša farnosť sa aktívne zapojila do iniciatívy 24 hodín pre Pána, ku ktorej už po druhýkrát vyzval v pôstnom čase pápež František. Význam tejto aktivity zdôraznila aj prítomnosť pápežského misionára milosrdenstva p. Michala Zamkovského, CSsR.

27.02.2016 13:55

24 HODÍN PRE PÁNA

Príďte sa stretnúť s Milosrdným a objímajúcim Bohom.

06.01.2016 17:32

PRIJATIE A UCTENIE RELIKVIÍ SV. TERÉZIE Z LISIEUX V KOŠICIACH - KVP

V dňoch 10. až 24. januára 2016 budeme na Slovensku poctení vzácnou návštevou mocnej orodovníčky a učiteľky Cirkvi sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre (z Lisieux). V košickom kláštore Bosých karmelitánok, jej sestier, budú relikvie cez noc zo 14. na 15. januára. Pri tejto príležitosti všetkých pozývame na duchovné stretnutie.

03.01.2016 09:23

POŽEHNANIE BYTOV 6. JANUÁRA 2016

01.01.2016 11:51

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K SVETOVÉMU DŇU POKOJA 2016

Prečítajte si posolstvo Svätého Otca Františka k 49 . Svetovému dňu pokoja 1. januára 2016

17.12.2015 14:52

NOČNÉ BDENIE - PRÍPRAVA NA PREDVIANOČNÚ SPOVEĎ

Pozývame vás na nočné bdenie v našom kostole. Môžete prejsť Bránou milosrdenstva a spolu s nami rozjímať, modliť sa a vyprosovať dar milosrdenstva pre seba i pre celý svet

24.09.2015 10:50

VÍKEND RODÍN 2015

Pri príležitosti VIII. svetového stretnutia rodín v americkej Filadelfii, ktoré sa koná v týchto dňoch (22. - 27. septembra 2015) pozývame rodiny na spoločné prežitie víkendu. Dúfame, že zažijeme radosť zo spoločenstva a mnoho nových priateľstiev medzi dospelými i deťmi.

06.09.2015 06:12

PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA K NÁRODNÉMU POCHODU ZA ŽIVOT 2015

Uvádzame plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska, v ktorom nás pozývajú, aby sme sa zúčastnili Národného pochodu za život v Bratislave 20. septembra 2015. Spojenie medzi Košicami a Bratislavou je pomerne dobre zabezpečené linkami autobusovej a vlakovej dopravy. Usporiadatelia NPzŽ navyše pripravili mimoriadny vlak. Z našej farnosti môžeme cestovať na NPzŽ spoločne vlastným autobusom. Záujemci sa ale musia prihlásiť do nedele 13. septembra v sakristii kostola.