Všimnite si... 

  • V prvopiatkovom týždni budeme spovedať v kostole vo štvrtok a v piatok od 16.00 do 18.00 hod. a v kláštore v utorok po rannej sv. omši. V piatok bude adorácia v kostole od 15.45 hod. ukončí sa o 18.00 hod. potom bude krížová cesta a svätá omša.

  • V sobotu o 7,30 hod. v kostole bude fatimská pobožnosť na prvú sobotu so sv. omšou. Po skončení bude stretnutie Ružencového bratstva s výmenou tajomstiev.

  • V piatky pôstneho obdobia bude o 18.00 hod. najprv pobožnosť Krížovej cesty a potom svätá omša. V nedele bude krížová cesta o 15.00 hod., ak nebude vysielanie Hodiny milosrdenstva pre rádio Lumen. Potom bude svätá omša.

  • Avízo! Od 22. Marca do 12. Apríla vrátane nebudú v nedeľu sv. omše o 15.30 hod. Namiesto toho bude iný duchovný program.
  • Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť poukázaním 2 % dane pre Združenie Prameň života. Príslušné tlačivá nájdete v kostole vzadu na poličke pri časopisoch. 
08.02.2015 06:40

DOTAZNÍK K BISKUPSKEJ SYNODE O RODINE 2015

Prinášame možnosť, vyjadriť sa k otázkam dotazníka k synode biskupov o rodine, ktorá bude v októbri 2015 v Ríme. V prvej časti materiálu je záverečná správa z mimoriadnej synody, ktorá bola na túto tému v roku 2014. Hneď za týmto textom nájdete otázky, na ktoré generálny sekretariát očakáva naše reakcie.

30.01.2015 13:27

ROZHOVOR MONS. CYRILA VASIĽA V KATOLÍCKYCH NOVINÁCH O REFERENDE

10.01.2015 13:28

MATERIÁL K TÝŽDŇU MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 18. AŽ 25. JANUÁRA 2015

06.01.2015 09:13

POŽEHNANIE BYTOV 6.1.2015

02.01.2015 10:05

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K SVETOVÉMU DŇU POKOJA 2015

28.12.2014 13:28

PASTIERSKY LIST NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY

Na nedeľu Svätej rodiny poslal veriacim arcidiecézy Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita tento pastiersky list.

18.12.2014 14:15

FAUSTÍNUM POZÝVA NA PREDVIANOČNÝ KONCERT

16.12.2014 01:29

VIANOČNÉ TRHY A RECEPCIA V CIRKEVNEJ ŠKOLE.

Milí rodičia a sympatizanti našej školy. Pozývame Vás na vianočné trhy a riaditeľský punč, spojené so slávnostnou recepciou v priestoroch pred jedálňou našej školy. Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach Vás pozýva na Adventný koncert, ktorý sa uskutoční 17.decembra 2014 o 16.30 hod. v jedálni Spojenej školy. Na všetkých sa veľmi tešíme. Celý program nájdete v našej pozvánke. Kliknite si na pozvánku.

08.12.2014 18:29

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V CIRKEVNEJ ŠKOLE NA ČORDÁKOVEJ

04.10.2014 11:44

HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA: MODLITBA V RODINE MUSÍ BYŤ JEDNODUCHÁ

Vatikán 28. októbra (RV) Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne v nedeľu 27. októbra vyvrcholila celosvetová Púť rodín v Roku viery s mottom „Rodina, prežívaj radosť z viery!“

04.10.2014 10:31

FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA - ŠTATÚT

03.10.2014 12:05

SVIATOK SV. FAUSTÍNY

V nedeľu 5. októbra slávime sviatok sv. Faustíny Kowalskej, apoštolky Božieho milosrdenstva

02.10.2014 18:37

PROGRAM PÚTE RUŽENCOVÝCH BRATSTIEV

02.10.2014 00:12

MODLIME SA ZA SYNODU O RODINE

Svätý Otec vyhlásil nedeľu 28. septembra Dňom modlitieb za tretie mimoriadne zasadnutie Biskupskej synody, ktorá sa bude konať od 5. do 19. októbra na tému: "Rodina ako pastoračná výzva v kontexte evanjelizácie".

04.09.2014 12:29

ŠKOLA NA ČORDÁKOVEJ JUBILUJE

V týchto dňoch si pripomíname 10. výročie otvorenia cirkevnej Spojenej školy sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach – Sídlisko KVP.

24.08.2014 01:51

VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA

V pondelok 1. septembra to budú dva roky od posviacky nášho farského kostola Božieho milosrdenstva. Tento deň chceme prežiť ako slávnosť na oslavu Boha. Bude to náš Adonaifest.

14.08.2014 13:41

MODLITBA ZA MIER A ZMIERENIE MEDZI NÁRODMI

13.08.2014 15:56

VÝZVA KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA K MODLITBE ZA MIER A ZMIERENIE

05.07.2014 15:39

TURISTIKA A CIRKEV

Tu nájdete zaujímavý článok PaedDr. Františka Dancáka z prešovskej eparchie o postoji Cirkvi k turizmu a dovolenke. Požehnaný a radostný oddych.

28.06.2014 10:21

KATECHÉZA SVÄTÉHO OTCA: BYŤ KRESŤANOM ZNAMENÁ PRÍSLUŠNOSŤ K CIRKVI

V stredu 25. júna 2014 počas generálnej audiencie predniesol Svätý Otec ďalšiu katechézu o Cirkvi. Audiencie sa zúčastnil okrem iných aj náš farník pán Daniel Rusnák, ktorý v pondelok úspešne zavŕšil pešiu púť do Ríma.

21.06.2014 11:47

SVÄTÝ OTEC: OBNOVME SI PAMÄŤ, ABY SME ROZOZNALI PRAVÝ CHLIEB

Svätý Otec slávil vo štvrtok 19. júna na priestranstve pred Lateránskou bazilikou liturgiu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi spojenou s eucharistickou procesiou do neďalekej Baziliky Santa Maria Maggiore, so záverečným požehnaním pápeža Františka. V homílii Svätý Otec inšpirovaný príbehom oslobodenia Izraelitov z Egypta položil otázku, akým pokrmom sa chceme sýtiť. Poukázal na potrebu uzdravenia pamäti, ktoré je podmienkou správneho rozlišovania medzi pravým a falošným pokrmom.

19.06.2014 16:44

SVÄTÝ OTEC ZAČAL NA GENERÁLNYCH AUDIENCIÁCH CYKLUS KATECHÉZ O CIRKVI

Musíme vrátiť ku katechéze o Cirkvi a farnosti. Aby sa nám dobre a radostne kráčalo za Kristom, Pánom.

12.06.2014 17:33

ZBEZ OBNOSENÉHO ŠATSTVA

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v našej farnosti v sobotu a v pondelok od 15.00 do 18.00 hod. Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať. V neposlednom rade takouto likvidáciou pre vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.

06.06.2014 23:33

MILÁ NÁVŠTEVA VO FARNOSTI NA TURÍCE

V nedeľu 8. júna našu farnosť navštívi vdp. Peter Fejerčák.

06.06.2014 23:24

K NEDEĽNEJ MODLITBE ZA MIER SÚ POZVANÍ VŠETCI VERIACI AJ NA SLOVENSKU

Svätý Otec František vyzýva všetkých veriacich k modlitbe za mier vo Sväte Zemi pri príležitosti modlitebného stretnutia izraelského a palestínskeho prezidenta vo Vatikáne. Naša farnosť sa pripojí adoráciou v sobotu večer od skončenia svätodušnej vigílie do 22.00 hod. a potom v nedeľu od 16.30 do 19.00 hod. Aj v súkromí a vo svojich rodinách sa modlime na úmysel Svätého Otca, aby zavládol mier na blízkom východe i na celom svete.

01.06.2014 17:09

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K 48. SVETOVÉMU DŇU MASMÉDIÍ 1. JÚNA 2014

20.05.2014 18:00

VYHLÁSENIE EURÓPSKYCH BISKUPOV K EUROVOĽBÁM JE K DISPOZÍCII V SLOVENČINE

19.05.2014 17:05

PRIJÍMAČKY DO ZUŠ-KY NA ČORDÁKOVEJ

25.04.2014 01:47

BOHATÝ NA MILOSRDENSTVO JE BOH...

Na tomto odkaze nájdete plné znenie encykliky sv. Jána Pavla II. o Božom milosrdenstve

19.04.2014 11:37

POZVÁNKA NA NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Pozývame vás prežiť tajomstvo Božieho milosrdenstva v našom farskom kostole Božieho milosrdenstva, ktorý stojí na Triede KVP v Košiciach, a to v dňoch 26. a 27. apríla 2014, kedy sa podľa vôle Milosrdného Pána slávi Sviatok milosrdenstva. Program berie do úvahy veľkú udalosť Cirkvi, svätorečenie pápežov bl. Jána XXIII. a bl. Jána Pavla II.