ĎAKUJEME, ŽE PODPORUJETE NAŠU FARNOSŤ...

Našu farnosť môžete finančne podporiť vkladom na účty v OTP banka Slovensko:

Účet pre podporu kostola Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach:

SK20 5200 0000 0000 1413 4536 

Účet pre potreby farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP: 

SK60 5200 0000 0000 1256 1737 

ĎAKUJEME...

 

Oznamy:

- Poďakovanie za birmovku

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli s prípravami na slávnosť birmovania v našej farnosti. Prežili sme krásny čas zoslania Ducha Svätého aj vďaka animátorom, kostolníčke, zboru, miništrantom, kurátorom a veríme, že táto udalosť bude pre našich birmovancov začiatkom veľkého dobrodružstva s Bohom už ako dospelých kresťanov. Vo farnosti pokračujú stretnutia ďalej a teda vidíme sa už v najbližších dňoch. 

 

- Katechumenát:

Všetkých, ktorí sa prihlásili na krst v Katolíckej cirkvi, alebo na doplnenie iniciačných sviatostí pozývame na stretnutie katechumenov v utorok o 16:30 na faru.

 

- Biblické stretnutia:

V utorok sa bude konať ďalšie biblické stretnutie na fare po večernej sv. omši. Témou bude Kráčanie po mori (Jn 6, 16-21) a navštívi nás o. Lukáš Durkaj. Tešíme sa na pekný večer s Božím slovom.

 

- Stretnutia s rodičmi PSP:

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na pravidelné mesačné stretnutie. Z praktických dôvodov vám ponúkame možnosť zúčastniť sa na stretnutí v stredu 16.10.2019 o 19:00 alebo v nedeľu 20.10.2019 o 16:30 na fare. Nie je potrebné vopred sa nahlásiť, stačí ak na vyhovujúci termín príde aspoň jeden z rodičov. Počas stretnutia budú v čajovni pripravení animátori, ktorí sa budú venovať vašim deťom, ak to bude potrebné. Teší sa na vás kaplán Radoslav a animátori.

 

- Adorácia:

Vo štvrtok pozývame k modlitbe pred Kristom v Eucharistii počas adorácie, ktorá bude prenášaná TV LUX. Adorácia začína po večernej sv. omši a prenos o 20:20.

 

- Stretnutie miništrantov:

Pozývame všetkých miništrantov našej farnosti na formačné stretnutie v sobotu o 13:00 na faru. Tešíme sa na pekný a užitočný čas.

 

- Latinská sv. omša:

O týždeň v nedeľu o 9:00 bude sv. omša slúžená v latinskom jazyku a doprevádzaná latinskými spevmi. Všetkých srdečne pozývame.

 

- Ružencový mesiac:

V októbri pozývame všetkých na modlitby sv. ruženca stále pred večernou sv. omšou o 17:30 a v nedeľu o 8:30. Modlitbu sv. ruženca budú viesť jednotlivé spoločenstvá našej farnosti podľa rozpisu na nástenke. Prosíme jednotlivé spoločenstvá, aby sa zapísali.

 

- Upratovanie:

O pomoc s upratovaním kostola a spoločných priestorov v pondelok večer prosíme skupinu č. 1. Úprimne ďakujeme za službu a pomoc.

 

- Zbierka na misie:

Minulý týždeň sme pri zbierke na misie vyzbierali v našej farnosti 648,39 EUR. Pán Boh zaplať za milodary a celá suma bude zaslaná na ABÚ.

 

- Zbierka na kostol:

Na budúcu nedeľu 20. októbra bude pri všetkých sv. omšiach v našej farnosti zbierka na kostol, teda na úver. Stále potrebujeme splácať nemalé splátky, tak vás prosíme o pomoc a ďakujeme, že vnímate túto potrebu celej farnosti. S Božou pomocou to spolu zvládneme.

 

- Kalendár sestričiek z Kongregácie Božieho milosrdenstva:

V sakristii si môžete kúpiť nástenný kalendár sestričiek z Kongregácie Božieho milosrdenstva, ktorí stojí 2,50 EUR.

 

- Oplátky:

V našej farnosti je krásnym zvykom piecť pred Vianocami oplátky, ktoré potom distribuujeme vo farnosti aj mimo nej za príspevky, ktoré pomôžu pri splácaní nášho dlhu na kostol. V „knižnici“ sa už pečú a tak prosíme ochotné ženy, ale aj mužov, o pomoc. Prihlásiť sa a dohodnúť si čas pečenia môžete priamo pri oplatkárkach. Tiež prosíme o potravinovú pomoc. Budeme vďační každému, kto bude ochotný kúpiť a darovať farnosti na tento účel hladkú múku, kryštálový cukor, Heru, vajíčka, plnotučné mlieko a olej. Ďakujeme za každú pomoc a tešíme sa na voňavú atmosféru v najbližších mesiacoch. 

 

07.05.2018 08:52

MÁJ - DOBRÝ MESIAC

26.03.2018 14:12

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V DIECÉZNEJ SVÄTYNI

V našej diecéznej svätyni sa chystáme na sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý bude na druhú veľkonočnú nedeľu 8. apríla 2018. Srdečne pozývame všetkých pútnikov.

10.03.2018 11:19

24 HODÍN PRE PÁNA - HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA

V piatok 9. marca 2018 podvečer sa vo vatikánskej bazilike konala kajúca pobožnosť v rámci duchovnej kampane "24 hodín pre Pána". Liturgiu viedol Svätý Otec František. Prinášame plné znenie homílie, ktorú pri tejto príležitosti predniesol.

14.02.2018 12:57

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA PÔSTNE OBDOBIE 2018

Prinášame plné znenie posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

23.12.2017 10:24

VIANOCE NA KVP

03.12.2017 01:04

SLOVO NA DNES

Nájdime si každý deň na liturgické čítanie, ktoré sa prednáša na svätej omši príslušného dňa adventu.

02.10.2017 11:43

DEŇ SO SVÄTOU FAUSTÍNOU

Vo štvrtok 5. októbra sa slávi liturgická spomienka na sv. Faustínu Kowalskú, pannu a apoštolku Božieho milosrdenstva. V našej diecéznej svätyni je to významná slávnosť spojená s možnosťou získania úplných odpustkov. V spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho milosrdenstva z košickej komunity pripravujeme duchovnú obnovu "Deň so sv. Faustínou".

03.09.2017 12:05

PASTIERSKY LIST BISKUPOV PRI PRÍLEŽITOSTI BLAHOREČENIA TITUSA ZEMANA

Kňazi v katolíckych kostoloch na Slovensku dnes, v nedeľu 3. septembra 2017, čítajú namiesto homílií Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k blahorečeniu saleziánskeho kňaza Titusa Zemana. Prinášame ho v plnom znení.

27.08.2017 08:09

FARSKÝ DEŇ 2017

Srdečne vás pozývame na oslavu 5. výročia posvätenia nášho farského chrámu, ktorý sa medzičasom stal diecéznou svätyňou Božieho milosrdenstva

18.06.2017 08:28

PRE HĽADAJÚCICH ŽIVOTNÉ POVOLANIE 12.06.2017

Farnosť Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v spolupráci s Kongregáciou Matky Božieho Milosrdenstva pozýva ženy a mužov hľadajúcich svoje životné (po)volanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční 25. júna 2017 vo farských priestoroch svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach.

20.04.2017 11:58

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Srdečne vás pozývame na slávenie Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý je podľa priania Pána Ježiša v nedeľu po Veľkej Noci. Tento rok bude druhá veľkonočná nedeľa 23. apríla 2017. Zvlášť upozorňujeme na neobvyklý čas svätých omši v nedeľu.

18.02.2017 16:49

VÝROČIE ZJAVENIA OBRAZU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA KOŠICE – KVP v spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho Milosrdenstva Vás pozýva na 22. februára 2017 – osláviť 86. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša

16.02.2017 10:45

PROGRAM FARSKEJ PÚTE DO FATIMY 2017

Prinášame rámcový program farskej púte do Fatimy, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. až 18. septembra 2017 pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení

28.11.2016 18:40

PASTIERSKY LIST KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA O SVÄTENÍ NEDELE

Prinášame vám plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska o svätení nedele, ktorý sa čítal na prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2016

08.11.2016 13:00

KONIEC ROKA MILOSRDENSTVA A DIECÉZNA SVÄTYŇA

S radosťou vám oznamujeme, že Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita sa rozhodol vyznačiť náš farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – sídl. KVP titulom diecézna svätyňa Toto rozhodnutie verejne oznámi pri slávnosti ukončenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva v nedeľu 13. Novembra 2016 popoludní.

21.10.2016 10:21

OSLÁVME SVIATOK SV. JÁNA PAVLA II.

Pozývame vás, osláviť sviatok sv. Jána Pavla II., pápeža. Pápeža, pri ktorom sme vyrastali. Ktorého sme mali a stále máme radi. Pápeža, ktorý nás účil byť kresťanmi v treťom tisícročí.

05.07.2016 07:09

POZVÁNKA NA KONCERT

V dňoch 29. júna až 12. júla 2016 sa koná festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. V rámci neho bude v stredu 6. júla 2016 o 18.45 h. v našom kostole Božieho milosrdenstva koncert mužského zboru St. Ephraim z Maďarska.

15.06.2016 18:13

KONSEKRÁCIA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA BUDE 1. SEPTEMBRA

11.06.2016 15:01

SVÄTÝ OTEC MENOVAL ZA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA MAREKA FORGÁČA

10.06.2016 16:57

JUBILEUM CHORÝCH A POSTIHNUTÝCH V NAŠOM KOSTOLE

13.05.2016 21:41

HOMÍLIA KARDINÁLA JOZEFA TOMKA NA SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 2016

Prinášame plné znenie homílie kardinála Jozefa Tomka, ktorú predniesol v našom kostola na sviatok Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

20.03.2016 15:16

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Prinášame program prípravy a slávenia Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý vyvrcholí ako Jubileum ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

17.03.2016 10:16

24 HODÍN PRE PÁNA V NAŠOM KOSTOLE

Aj naša farnosť sa aktívne zapojila do iniciatívy 24 hodín pre Pána, ku ktorej už po druhýkrát vyzval v pôstnom čase pápež František. Význam tejto aktivity zdôraznila aj prítomnosť pápežského misionára milosrdenstva p. Michala Zamkovského, CSsR.

27.02.2016 13:55

24 HODÍN PRE PÁNA

Príďte sa stretnúť s Milosrdným a objímajúcim Bohom.

06.01.2016 17:32

PRIJATIE A UCTENIE RELIKVIÍ SV. TERÉZIE Z LISIEUX V KOŠICIACH - KVP

V dňoch 10. až 24. januára 2016 budeme na Slovensku poctení vzácnou návštevou mocnej orodovníčky a učiteľky Cirkvi sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre (z Lisieux). V košickom kláštore Bosých karmelitánok, jej sestier, budú relikvie cez noc zo 14. na 15. januára. Pri tejto príležitosti všetkých pozývame na duchovné stretnutie.

03.01.2016 09:23

POŽEHNANIE BYTOV 6. JANUÁRA 2016

01.01.2016 11:51

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K SVETOVÉMU DŇU POKOJA 2016

Prečítajte si posolstvo Svätého Otca Františka k 49 . Svetovému dňu pokoja 1. januára 2016

17.12.2015 14:52

NOČNÉ BDENIE - PRÍPRAVA NA PREDVIANOČNÚ SPOVEĎ

Pozývame vás na nočné bdenie v našom kostole. Môžete prejsť Bránou milosrdenstva a spolu s nami rozjímať, modliť sa a vyprosovať dar milosrdenstva pre seba i pre celý svet

24.09.2015 10:50

VÍKEND RODÍN 2015

Pri príležitosti VIII. svetového stretnutia rodín v americkej Filadelfii, ktoré sa koná v týchto dňoch (22. - 27. septembra 2015) pozývame rodiny na spoločné prežitie víkendu. Dúfame, že zažijeme radosť zo spoločenstva a mnoho nových priateľstiev medzi dospelými i deťmi.

06.09.2015 06:12

PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA K NÁRODNÉMU POCHODU ZA ŽIVOT 2015

Uvádzame plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska, v ktorom nás pozývajú, aby sme sa zúčastnili Národného pochodu za život v Bratislave 20. septembra 2015. Spojenie medzi Košicami a Bratislavou je pomerne dobre zabezpečené linkami autobusovej a vlakovej dopravy. Usporiadatelia NPzŽ navyše pripravili mimoriadny vlak. Z našej farnosti môžeme cestovať na NPzŽ spoločne vlastným autobusom. Záujemci sa ale musia prihlásiť do nedele 13. septembra v sakristii kostola.