Všimnite si... 

V utorok po večernej sv. omši bude biblické stretnutie.

Vo štvrtok po adorácii je stretnutie mužov na modlitby otcov.

Stretnutie rodičov

Stretnutie rodičov, ktorých deti sa pripravujú na prvé sväté prijímanie bude v stredu 19. novembra o 19.00 hod. v kostole. Účasť je nutná. Pre deti, ktoré rodičia nemajú kde nechať, bude vo fare pripravený program.

Birmovka

Budúcu nedeľu 23. novembra na sviatok Krista Kráľa pri svätej omši o 10.30 hod. Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup udelí sviatosť birmovania našim birmovancom.

  • V utorok o 18,30 hod. bude v kostole organizačné stretnutie birmovancov.
  • V piatok 21. novembra o 18.45 hod. bude návcik slávnosti a následne birmovanci pomôžu s upratovaním a výzdobou kostola.
  • V sobotu o 9.30 hod. v kostole bude kajúca pobožnosť spojená so svätou spoveďou pre birmovancov, birmovných rodičov a ostatných príbuzných. 

 

04.10.2014 11:44

HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA: MODLITBA V RODINE MUSÍ BYŤ JEDNODUCHÁ

Vatikán 28. októbra (RV) Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne v nedeľu 27. októbra vyvrcholila celosvetová Púť rodín v Roku viery s mottom „Rodina, prežívaj radosť z viery!“

04.10.2014 10:31

FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA - ŠTATÚT

03.10.2014 12:05

SVIATOK SV. FAUSTÍNY

V nedeľu 5. októbra slávime sviatok sv. Faustíny Kowalskej, apoštolky Božieho milosrdenstva

02.10.2014 18:37

PROGRAM PÚTE RUŽENCOVÝCH BRATSTIEV

02.10.2014 00:12

MODLIME SA ZA SYNODU O RODINE

Svätý Otec vyhlásil nedeľu 28. septembra Dňom modlitieb za tretie mimoriadne zasadnutie Biskupskej synody, ktorá sa bude konať od 5. do 19. októbra na tému: "Rodina ako pastoračná výzva v kontexte evanjelizácie".

04.09.2014 12:29

ŠKOLA NA ČORDÁKOVEJ JUBILUJE

V týchto dňoch si pripomíname 10. výročie otvorenia cirkevnej Spojenej školy sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach – Sídlisko KVP.

24.08.2014 01:51

VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA

V pondelok 1. septembra to budú dva roky od posviacky nášho farského kostola Božieho milosrdenstva. Tento deň chceme prežiť ako slávnosť na oslavu Boha. Bude to náš Adonaifest.

14.08.2014 13:41

MODLITBA ZA MIER A ZMIERENIE MEDZI NÁRODMI

13.08.2014 15:56

VÝZVA KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA K MODLITBE ZA MIER A ZMIERENIE

05.07.2014 15:39

TURISTIKA A CIRKEV

Tu nájdete zaujímavý článok PaedDr. Františka Dancáka z prešovskej eparchie o postoji Cirkvi k turizmu a dovolenke. Požehnaný a radostný oddych.

28.06.2014 10:21

KATECHÉZA SVÄTÉHO OTCA: BYŤ KRESŤANOM ZNAMENÁ PRÍSLUŠNOSŤ K CIRKVI

V stredu 25. júna 2014 počas generálnej audiencie predniesol Svätý Otec ďalšiu katechézu o Cirkvi. Audiencie sa zúčastnil okrem iných aj náš farník pán Daniel Rusnák, ktorý v pondelok úspešne zavŕšil pešiu púť do Ríma.

21.06.2014 11:47

SVÄTÝ OTEC: OBNOVME SI PAMÄŤ, ABY SME ROZOZNALI PRAVÝ CHLIEB

Svätý Otec slávil vo štvrtok 19. júna na priestranstve pred Lateránskou bazilikou liturgiu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi spojenou s eucharistickou procesiou do neďalekej Baziliky Santa Maria Maggiore, so záverečným požehnaním pápeža Františka. V homílii Svätý Otec inšpirovaný príbehom oslobodenia Izraelitov z Egypta položil otázku, akým pokrmom sa chceme sýtiť. Poukázal na potrebu uzdravenia pamäti, ktoré je podmienkou správneho rozlišovania medzi pravým a falošným pokrmom.

19.06.2014 16:44

SVÄTÝ OTEC ZAČAL NA GENERÁLNYCH AUDIENCIÁCH CYKLUS KATECHÉZ O CIRKVI

Musíme vrátiť ku katechéze o Cirkvi a farnosti. Aby sa nám dobre a radostne kráčalo za Kristom, Pánom.

12.06.2014 17:33

ZBEZ OBNOSENÉHO ŠATSTVA

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v našej farnosti v sobotu a v pondelok od 15.00 do 18.00 hod. Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať. V neposlednom rade takouto likvidáciou pre vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.

06.06.2014 23:33

MILÁ NÁVŠTEVA VO FARNOSTI NA TURÍCE

V nedeľu 8. júna našu farnosť navštívi vdp. Peter Fejerčák.

06.06.2014 23:24

K NEDEĽNEJ MODLITBE ZA MIER SÚ POZVANÍ VŠETCI VERIACI AJ NA SLOVENSKU

Svätý Otec František vyzýva všetkých veriacich k modlitbe za mier vo Sväte Zemi pri príležitosti modlitebného stretnutia izraelského a palestínskeho prezidenta vo Vatikáne. Naša farnosť sa pripojí adoráciou v sobotu večer od skončenia svätodušnej vigílie do 22.00 hod. a potom v nedeľu od 16.30 do 19.00 hod. Aj v súkromí a vo svojich rodinách sa modlime na úmysel Svätého Otca, aby zavládol mier na blízkom východe i na celom svete.

01.06.2014 17:09

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K 48. SVETOVÉMU DŇU MASMÉDIÍ 1. JÚNA 2014

20.05.2014 18:00

VYHLÁSENIE EURÓPSKYCH BISKUPOV K EUROVOĽBÁM JE K DISPOZÍCII V SLOVENČINE

19.05.2014 17:05

PRIJÍMAČKY DO ZUŠ-KY NA ČORDÁKOVEJ

25.04.2014 01:47

BOHATÝ NA MILOSRDENSTVO JE BOH...

Na tomto odkaze nájdete plné znenie encykliky sv. Jána Pavla II. o Božom milosrdenstve

19.04.2014 11:37

POZVÁNKA NA NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Pozývame vás prežiť tajomstvo Božieho milosrdenstva v našom farskom kostole Božieho milosrdenstva, ktorý stojí na Triede KVP v Košiciach, a to v dňoch 26. a 27. apríla 2014, kedy sa podľa vôle Milosrdného Pána slávi Sviatok milosrdenstva. Program berie do úvahy veľkú udalosť Cirkvi, svätorečenie pápežov bl. Jána XXIII. a bl. Jána Pavla II.

17.04.2014 08:46

GENERÁLNA AUDIENCIA SVÄTÉHO OTCA: S VĎAKOU HĽAĎME NA JEŽIŠOVE RANY

13.04.2014 00:32

ARCIBISKUP MONS. JEAN-LOUIS BRUGUÈS, O.P. V NAŠEJ FARNOSTI

V Kvetnú nedeľu 13. apríla 2014 o 10.30 hod. vo farskom kostole Božieho milosrdenstva v Košiciach – Sídlisko KVP bude svätú omšu sláviť arcibiskup Mons. Jean-Louis Bruguès, O.P., pápežsky archivár a bibliotekár, ktorý navštívil Košice pri príležitosti vedeckej konferencie.

29.03.2014 09:13

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK KAJÚCOU LITURGIOU OTVORIL „24 HODÍN PRE PÁNA“

28.03.2014 17:06

K MODLITBE, ADORÁCII A SVIATOSTI ZMIERENIA POZÝVA AKCIA

Inšpirovaní papežom, budeme sláviť "24 hodín pre Pána" 11. až 12. apríla 2014.

06.03.2014 13:26

KARD. TURKSON: CIRKEV BRÁNI PRÁVA NA ŽIVOT A BEZPEČNOSŤ KAŽDÉHO

Prednáška kardinála Turksona na konferencii "Katolícka cirkev a ľudské práva", ktorá bola v Bratislave 4. marca 2014.

15.02.2014 15:29

DVADSAŤ ROKOV NAŠEJ FARNOSTI

Vo štvrtok 24. februára 1994 zriadil košický biskup Mons. Alojz Tkáč našu farnosť v Mestskej časti sídlisko KVP v Košiciach.

08.01.2014 16:47

JE TU ČAS, ZAPÍSAŤ DIEŤA DO DOBREJ ŠKOLY

V piatok 17. a v sobotu 18. januára 2014 bude zápis detí do prvého ročníka cirkevnej základnej školy na Čordákovej ul. 50 Pozývame rodičov, ktorým záleží na tom, aby deti rástli a učili sa v prostredí, ktoré je zasiahnuté iskrou Božej lásky. Ako hovorí žalmista: "Skúste a presvedčte sa,..."(Porov. Ž 34,9) Samozrejme, škola nie je len pre katolíkov. Je pre všetkých, ktorí hľadajú kvalitnú školu s profesionálnym kolektívom.

02.01.2014 15:04

PÁPEŽ FRANTIŠEK: „ČO SA TO DEJE V SRDCI ĽUDSTVA? JE ČAS ZASTAVIŤ SA!“

Novoročný príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána 1. januára 2014.

02.01.2014 13:02

PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA NA SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY PANNY MÁRIE

Prečítajte si znovu pastierský list biskupov Slovenska, ktorý sa v kostoloch čítal 1. januára 2014 pri príležitosti začiatku Roka Sedembolestnej Panny Márie