PROGRAM SLÁVENIA SVIATKU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V NAŠOM FARSKOM KOSTOLE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA NA TRIEDE KVP V KOŠICIACH 12. APRÍLA 2015

Piatok  10. apríla

15.00 h. Hodina milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva

15.15 h. svätá omša, po nej príhovor na tému: „Sme neodvolateľne milovaní – láskou milosrdného Boha“

18.00 h. svätá omša a po nej adorácia s piesňami z komunity v Taizé

Počas každej sv. omše bude udelená sviatosť pomazania nemocných

     

Sobota  11. Apríla

14.55 h. vyloženie Najsvätejšej sviatosti oltárnej

15.00 h. Hodina milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva a moderovanou adoráciou do 16.00 hod.

18.00 h. svätá omša, po nej príhovor na tému: „Stretnutie so Zmŕtvychvstalým v Eucharistii a sviatosti zmierenia“

– počas sv. omše bude požehnanie obrazov Ježiša milosrdného

19.30 h.  dabovaný celovečerný hraný film o sv. Faustíne (v priestoroch fary) spojený v závere s agapé

21.30 h. pobožnosť „Cesta svetla“.

Po jej skončení celonočná adorácia v kostole

 

Nedeľa  12. Apríla

6.30 h. Ranné chvály a ukončenie celonočnej adorácie

7.00 h. svätá omša, v závere príhovor o posolstve Božieho milosrdenstva 

9.00 h. svätá omša

10.30 h. svätá omša – celebrant Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita

– počas sv. omše bude požehnanie obrazov Ježiša milosrdného

 

14.55 h. vyloženie Najsvätejšej sviatosti oltárnej

15.00 h. slávnostná Hodina milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva a adoráciou  v priamom prenose rádia Lumen

 

Po skončení vystúpenie žiakov cirkevnej školy sv. Košických mučeníkov – „Zmŕtvychvstanie“.

 

Svätá omša o 15.30 h. nebude.

Každý deň počas programu bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.