POŽEHNANIE BYTOV 6. JANUÁRA 2016

V stredu 6. januára 2016 požehnáme byty takto:

1. skupina v poradí: Cottbuská (2x); Wuppertálska (6x); Titogradská (3x); Starozagorská (2x); Zombova (1x), Hemerkova (2x); Húskova (5x)

2. skupina v poradí:Jasuschova (2x), Bauerova (4x), Čordákova (5x), Klimkovičova (2x), Dénešova (6x), Wurmova (1x), Drábova (1x)

 

Začiatok požehnávania je naplánovaný na 14.00 hod. a môže trvať do 20:00hod.