PRIJATIE A UCTENIE RELIKVIÍ SV. TERÉZIE Z LISIEUX V KLÁŠTORE BOSÝCH KARMELITÁNOK V KOŠICIACH - SÍDLISKO KVP

     Asi mesiac pred svojou smrťou povedala Terézia jednej zo svojich noviciek: „Až budem v Nebi, musíte často napĺňať moje malé ruky modlitbami a obetami, aby som ich mohla s radosťou hádzať ako dážď milostí na duše.“ Táto výzva platí aj pre nás. Sama Cirkev nás učí, že príhovor svätých je ich najvyššou službou, akú preukazujú Božiemu plánu, že ich môžeme a máme prosiť, aby sa prihovárali za nás i za celý svet.

 

 

 

 

 

 

Srdečne Vás pozývame na stretnutie so sv. Terezkou

 

Pred príchodom relikvií bude v Karmeli  trojdňová príprava od 11. - 13. januára spojená so sv. omšou večer o 18.00 hod., ktorú budú mať naši bratia bosí karmelitáni.

14. januára

20.00 hod. -  privítanie relikvií a sv. omša,  ktorú bude sláviť vdp. Ján Jenčo

22.00 hod. -  literárno-hudobné pásmo o sv. Terezke

Bude tiež možnosť osobného uctenia si relikvií.

   

15. januára

    Ráno okolo  6.00  hod. relikvie poputujú do Gelnice a na poludnie sa vrátia do Košíc – do seminárneho kostola.  

    V noci z 15. na 16. januára budú relikvie v kláštore  bosých karmelitánov  v Lorinčíku.                           

 

 

 

   Ďalšie informácie o relikviách a ich putovaní po Slovensku nájdete na tomto odkaze...