SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Sviatok Božieho milosrdenstva na KVP

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu začne po skončení liturgie umučenia Pána Na Veľký piatok a bude každý deň pred večernou svätou omšou.

Duchovná príprava:

utorok 29.3.2016 18.00 h. svätá omša - celebruje vdp. Eugen Jurkovič, farár vo Vyšnom Klátove

streda 30.3.2016 18.00 h. svätá omša – celebruje vdp. Michal Tkáč, dekan – farár v Košiciach – Šaci

štvrtok 31.3.2016 18.00 h. svätá omša – celebruje o. Rudolf Bartal OCD, z kláštora Bosých karmelitánov v Košiciach – Lorinčíku

piatok 1.4.2016 18.00 h. svätá omša – celebruje P. Jozef Žembera SDB, z komunity Saleziánov v Košiciach – Luník IX.

sobota 2.4.2016 7.30 h. fatimská pobožnosť na prvú sobotu a svätá omša

 

Vigília sviatku Božieho milosrdenstva – sobota 2.4.2016

15.00h. modlitba v Hodine milosrdenstva spojená s adoráciou Najsvätejšej sviatosti Oltárnej

16.00h.  sv. Ján Pavol II. – svedok Božieho milosrdenstva – pásmo úvah a spomienok – uctenie relikvie

18.00 h. sv. omša – celebruje vdp. Peter Novák, farár (priamy prenos rádio Lumen)

Po svätej omši požehnanie obrazu Milosrdenstva

19.00 h. posvätný ruženec – (priamy prenos rádio Lumen)

20.00 h. vešpery

20.30 h. cesta svetla

21.30 h. začiatok celonočnej adorácie

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva – 3.4.2016

6.30 h. ranné chvály a Eucharistické požehnanie

7.00 h. sv. omša

8.30 h. sv. omša

10.30 h. slávnostná svätá omša – celebruje J. Em. Mons. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov (priamy prenos STV)

Po svätej omši požehnanie obrazu Milosrdenstva

15.00 h. slávnostná modlitba v Hodine milosrdenstva

17.00 h. Ekumenická bohoslužba slova – Ekumenické spoločenstvo Košice

Počas programu slávenia bude možné prijať sviatosť zmierenia