V SOBOTU 22. OKTÓBRA JE SVIATOK SV. JÁNA PAVLA II., PÁPEŽA

Duchovnú obnova v Roku milosrdenstva: 

Stretnutie so sv. Jánom Pavlom II. „Láska je silnejšia ako smrť a hriech“

v sobotu 22. októbra 2016 od 8.00 hod.

 

Program duchovnej obnovy:

 

8.00 h. modlitba Ruženca svetla

- 8.30 h. katechéza: sv. Ján Pavol II. – apoštol milosrdenstva

9.30 h. svätá omša s uctením relikvie sv. Jána Pavla II.

10.30 h. káva a čaj na fare – prezentácia o sv. Jánovi Pavlovi II.