V NEDEĽU UKONČÍME SLÁVENIE MIMORIADNEHO SVÄTÉHO ROKA MILOSRDENSTVA

S radosťou vám oznamujeme,  že Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita sa rozhodol vyznačiť náš farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – sídl. KVP titulom diecézna svätyňa

Toto rozhodnutie verejne oznámi pri slávnosti ukončenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva v nedeľu 13. Novembra 2016 popoludní.

Program slávenia:

14.00 h. sprievod pútnikov k Bráne milosrdenstva z parkoviska pri kláštore Bosých karmelitánok na ulici Jána Pavla II., č. 7

15.00 h. modlitba v Hodine milosrdenstva v kostole Božieho milosrdenstva

15.30 h. slávnostná svätá omša na ukončenie Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva so zverejnením dekrétu o vyznačení kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach titulom diecéznej svätyne

Po skončení skromné agapé v priestoroch fary.

 

Na túto slávnosť sa pripravíme duchovnou obnovou,

Program duchovnej obnovy

Pondelok, 7.11.2016: vdp. Miroslav Liška, kaplán v Sabinove. Téma: Modlitba za živých i mŕtvych, začiatok skutkov milosrdenstva

Utorok, 8.11.2016: vdp. Martin Novotný, farár v Pereši. Téma: Odpustenie - byť milosrdný k sebe aj blížnemu

Streda, 9.11.2016: vdp. Štefan Novotný, rektor Kňazského seminára v Košiciach. Téma: S pohľadom upretým na svätyňu

Štvrtok, 10.11.2016: vdp. Mons. Peter Holec, súdny vikár Metropolitného tribunálu v Košiciach. Téma: Zmierenie a milosrdenstvo ako rodinná čnosť

Piatok, 11.11.2016: vdp. Milan Supek, farár v Koprivnici. Téma: Milosrdenstvo neprotirečí spravodlivosti

 

Na toto slávenie vás srdečne pozývame