DUCHOVNÁ OBNOVA PRI PRÍLEŽITOSTI 86. VÝROČIA ZJAVENIA OBRAZU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA SV. FAUSTÍNE

Program:

15.00 hod. – modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva

15.15 hod. – svätá omša

15.50 hod. – moderovaná adorácia    o milostivom obraze

16.50 hod. – príhovor o posolstve a obraze Milosrdného Ježiša

17. 25 hod. – slávnostný ruženec
so sv. Faustínou

18. 00 hod. – sv. omša

Po sv. omši uctenie relikvie
sv. Faustíny a sv. Jána Pavla II.