FARSKÉ OZNAMY: 3. PÔSTNA NEDEĽA, 19.3.2017

Deň

Slávenie

Miesto

Čas

C

Poznámka

Úmysel

Pondelok 20/03

Sv. Jozef, ženích Panny Márie

Kláštor

7,00

F

 

 

Kostol

10,00

N

 

 

Kostol

15,15

K

 

ZBP Katarína s rodinou

Kostol

18,00

K

 

ZBP Eva

Utorok 21/03

Féria

Kláštor

7,00

K

 

 

Kostol

15,15

F

 

ZBP Ervín s rodinou

Kostol

18,00

N

 

ZBP Gustáv

Streda 22/03

Féria

Kláštor

7,00

O

 

 

Kostol

15,15

N

 

+ Anna

Kostol

18,00

F

 

+ Anna, Jozef, Anna

Štvrtok 23/03

Féria

Kláštor

7,00

N

 

 

Kostol

15,15

F

 

+ Jozef

Kostol

18,00

K

 

ZBP Michal a Terézia

Piatok 24/03

Féria

Kláštor

7,00

F

 

 

Kostol

15,15

K

 

+ Laurinc, Apolónia, Matúš, Vincencia

Kostol

18,00

N

 

ZBP Miroslav, Dominika, Šimon

Sobota 25/03

Zvestovanie Pána

Kláštor

7,00

K

 

 

Kostol

10,00

F

 

 

Kostol

18,00

M

nedeľná

ZBP Mojmír

Nedeľa 26/03

4. pôstna nedeľa

Kláštor

7,30

M

 

 

Kostol

7,00

M

 

 

Kostol

9,00

M

mládež

Za dobrodincov chrámu

Kostol

10,30

M

 

Za cirkevnú školu

Kostol

15,30

M

 

 

Kostol

19,00

M

 

 

Sviatok sv. Jozefa sa tento rok prekladá na pondelok 20. marca. Sv. omša bude o 7,00 h. v kláštore, a 10,00; 15,15 a 18,00 h. v kostole.

V sobotu na sviatok Zvestovania Pána budú sv. omše zo sviatku o 7.00 h. v kláštore a o 10,00 h. v kostole.

 

Misie

V sobotu 25. marca pred večernou sv. omšou o 17,30 h. bude slávnostné privítanie o. redemptoristov – misionárov, ktorí v našej farnosti povedú ľudové misie do 2. apríla.

 

Od štvrtka 16. marca sa začneme modliť Novénu k Duchu Svätému, ako bezprostrednú modlitbovú prípravu na misie.

Prosíme o modlitby za požehnaný priebeh a bohaté ovocie milosti pre celú našu farnosť.

Program misií bol uverejnený v Prameni milosrdenstva a na internete.

Zo začiatku misií upozorňujeme predovšetkým na stretnutie mladých ľudí s misionármi v nedeľu predpoludním a na stretnutia s deťmi počas týždňa. Uvažujeme, že tomu prispôsobíme aj stretnutie rodičov a detí pred 1. sv. prijímaním. Spresníme to mailom.

 

Ako príprava nám môže poslúžiť aj adorácia vo štvrtok po sv. omši, ktorá bude tento týždeň s modlitbami a piesňami komunity z TAIZE. Nácvik piesní bude v utorok po sv. omši.

 

 

Dnes od 15,00 hod. bude stretnutie Združenia Faustínum.

 

V nasledujúcom týždni sa budú prostredníctvom rádia Lumen z nášho kostola vysielať vešpery. Pozývame k tejto modlitbe a zároveň službe. Stretneme sa zajtra po večernej sv. omši.

 

Vo štvrtok v čase od 15,00 do 17,30 h. bude v cirkevnej Základnej škole s materskou školou na Čordákovej Deň otvorených dverí. Toto podujatie súvisí s blížiacim sa zápisom detí do prvého ročníka ZŠ, ale zauste môže byť zaujímavé aj pre rodičov štarších žiakov, ktorí uvažujú o ich preložení na cirkevnú školu.

 

Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2017. Informácie získate na fare.

 

Pastoračné a spoločenské podujatia vo farnosti môžete aj tento rok podporiť určením 2 % dane pre OZ Prameň života, ktoré pracuje pri našej farnosti. Príslušné tlačivá nájdete vzadu v kostole, alebo na vyžiadanie v sakristii a vo farskej kancelárii. 

 

Pomoc pri upratovaní kostola prosíme skupinu č. 2.

 

Budúcu nedeľu nad ránom bude prechod na tzv. letný čas. Bohoslužby už budú po novom.

 

Dnes je zbierka príspevkov na náš kostol. Pán Boh zaplať za vaše príspevky a milodary.