FARSKÉ OZNAMY: VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ, 16.4.2017

Deň

Slávenie

Miesto

Čas

C

Poznámka

Úmysel

Pondelok 17/04

Veľkonočný pondelok

Kláštor

7,30

K

 

 

Kostol

7,00

N

 

 

Kostol

9,00

N

 

 

Kostol

10,30

K

 

 

Kostol

19,00

U

 

 

Utorok 18/04

Veľkonočný utorok

Kláštor

7,00

N

 

 

Kostol

15,15

K

 

ZBP Miroslava s rodinou

Kostol

18,00

K

 

+ Ján, Alžbeta

Streda 19/04

Veľkonočná streda

Kláštor

7,00

K

 

 

Kostol

15,15

N

 

+ Pavel, Hortenzia

Kostol

18,00

N

 

ZBP Ivan

Štvrtok 20/04

Veľkonočný štvrtok

Kláštor

7,00

N

 

 

Kostol

15,15

K

 

+Emília

Kostol

18,00

K

 

+Stanislav

Piatok 21/04

Veľkonočný piatok

Kláštor

7,00

K

 

 

Kostol

15,15

F

 

ZBP Mária, Alžbeta, Vincent

Kostol

15,00

N

 

+ Ladislav

Sobota 22/04

Veľkonočná sobota

Kláštor

7,00

F

 

 

Kostol

18,00

N

 

 

Nedeľa 23/04

Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva

Kláštor

7,30

F

 

 

Kostol

7,00

N

 

 

Kostol

8,00

K

 

 

Kostol

10,00

+

 

 

Kostol

 

 

 

 

Kostol

 

 

 

 

Upozornenie: dnes a zajtra svätá omša o 15.30 h. nebude

 

Dnes o 15.00 hod. bude modlitba v Hodine milosrdenstva a slávnostná Eucharistická procesia do kláštora na oslavu víťazného Spasiteľa. Má to byť demonštrácia viery a radosti z Krista.

 

Budúcu nedeľu bude u nás odpust. program nájdete na výveske, v Prameni a na internete. Zvlášť upozorňujeme na zmenené časy sv. omše. Budú o 7,00; 8,00 a 10,00 hod., v kláštore 7,30 h. Popoludní slávnostná modlitba v Hodine milosrdenstva.

 

V utorok po večernej sv. omši bude nácvik mládežníckeho zboru. Pozývame aj nových členov.

 

V sobotu 6. mája bude v krakovskej svätyni Božieho milosrdenstva Púť rádia Lumen. Záujemci o účasť a spoločnú dopravu nech sa zapíšu v sakristii. Cestovné bude 17 €

 

Pastoračné a spoločenské podujatia vo farnosti môžete aj tento rok podporiť určením 2 % dane pre OZ Prameň života, ktoré pracuje pri našej farnosti. Príslušné tlačivá nájdete vzadu v kostole, alebo na vyžiadanie v sakristii a vo farskej kancelárii. 

 

 

Pomoc pri upratovaní kostola prosíme skupinu č. 8

 

 

Odporúčame vám sledovať požehnanie Svätého Otca „Urbi et Orbi“, ktoré bude dnes o 12,00 h. Môžeme sa tak spojiť s veriacimi na celom svete a získať osobitné úplné odpustky.

 

 

Dnes je zbierka príspevkov na kostol. Pán Boh zaplať za vaše príspevky