FARSKÉ OZNAMY: PIATY VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ, 14.5.2017

Deň

Slávenie

Miesto

Čas

C

Poznámka

Úmysel

Pondelok 15/05

Féria

Kláštor

7,00

F

 

 

Kostol

15,15

N

 

+ Martin

Kostol

18,00

K

 

+ Jozef, Anna

Utorok 16/05

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Kláštor

7,00

K

 

 

Kostol

15,15

F

 

+ Vladimír

Kostol

18,00

N

Biblické

+ Štefan, 1.výročie

Streda 17/05

Féria

Kláštor

7,00

O

 

 

Kostol

15,15

K

 

+ Ladislav, 1.výročie

Kostol

18,00

F

 

+ Ondrej, Anna, Ondrej, Anna

Štvrtok 18/05

Féria

Kláštor

7,00

F

 

 

Kostol

7,00

N

TV LUX

 

Kostol

15,15

F

 

+ Marta

Kostol

18,00

K

 

+ Pavel, 1.výročie

Piatok 19/05

Féria

Kláštor

7,00

N

 

 

Kostol

15,15

F

 

+ Anton

Kostol

18,00

K

 

Za obrátenie neprajníkov

Sobota 20/05

Féria

 

Kláštor

7,00

F

 

 

Kostol

18,00

K

 

 

Nedeľa 21/05

Šiesta veľkonočná nedeľa

Kláštor

7,30

F

 

 

Kostol

7,00

N

 

 

Kostol

9,00

N

Latinská

Dobrodinci chrámu

Kostol

10,30

K

 

Za cirkevnú školu

Kostol

15,30

K

 

Faustínum

Kostol

19,00

F

 

 

 • Dnes sa bude konať celomestský Deň rodiny. program začne o 14,30 h. v Dóme sv. Alžbety a potom pri dolnej bráne. Srdečne pozývame.
 •  
 • V utorok bude biblické stretnutie
 •  
 • Od štvrtku 4.mája sme pridali do programu bohoslužieb rannú omšu, ktorá začne v kostole o 7:00h. Tento týždeň si pripomenieme výročie narodenia nášho patróna sv. Jána Pavla II. Všetkých vás pozývame na toto slávenie.
 •  
 • V piatok sa začne deviatnik prvoprijmajúcich detí. Slávnosť prvého sv. prijímania bude v nedeľu 28. mája pri sv. omši o 10,30 h. v kostole.
 •  
 • V sobotu 20.mája 2017 bude v Prešove - sídl.III, farnosť Kráľovnej Pokoja stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy MIKE 2017. Miništranti nech sa nahlasujú v sakristii.
 •  
 • Tím televízie Lux vás pozýva na podujatie TV Lux otvára nové dvere. Kňazi, moderátori i tvorcovia programov TV LUX sa s vami radi stretnú vo farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP 27. mája 2017 od 14tej do 16tej hodiny. Viac informácií je aj na plagáte.
 •  
 • Naša cirkevná škola ponuka rodičom letný pobytový tábor pre deti. Informácie na výveske, v škole a u p. kaplána Kocurka.
 •  
 • Pomoc pri upratovaní kostola prosíme v pondelok skupinu č. 3
 •  
 • Na budúcu nedeľu bude od 15:00h stretnutie združenia Faustínum.

 

 • Budúcu nedeľu bude zbierka príspevkov na kostol. Pán Boh zaplať za vaše príspevky a milodary.

Na pomoc rodine, postihnutej požiarom sa vyzbieralo 2600,- € Pán Boh zaplať.