FARSKÝ DEŇ PRI PRÍLEŽITOSTI 5. VÝROČIA POSVÄTENIA CHRÁMU

Farnosť Božieho milosrdenstva pozýva na

 

Farský deň

pri príležitosti 5. výročie posviacky

dnes už diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva,

ktorá je našim farským kostolom.

Piatok 1. septembra 2017

 

Program:

10.00 h. slávnostná svätá omša – celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup

15.00 h. slávnostná modlitba v Hodine milosrdenstva

15.30 h. agapé a sprievodný program – atrakcie pre rodiny s deťmi; hudba a spev; pohostenie a stretnutia

17.00 h. vystúpenie našej farníčky Zuzany Eperješiovej – umeleckým menom Skyva s recitálom „Stôl“

18.30 h. vystúpenie zoskupenia Salamon Klezmer Kapelye – repertoár pozostávajúci hlavne z tradičných židovských – klezmerských melódií.

20.00 h. záverečná modlitba v kostole