DEŇ SO SVÄTOU FAUSTÍNOU

 

 

Počas programu bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.

 

 

Tešíme sa na spoločnú oslavu milosrdného Boha, ktorý nám daroval prostredníctvom sv. sestry Faustíny Kowalskej posolstvo Božieho milosrdenstva!