DEŇ SO SVÄTOU FAUSTÍNOU

 

Program

15:00  -         Hodina milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva

15:20 -          Svätá omša – hl. celebrant vdp. Peter Novák

Prestávka, agapé

16:30 -          Moderovaná adorácia – vedú sestry KMBM

17:00 -          Prednáška – „Fatima a sv. Faustína“, sr. M. Benediktína Fečová, KMBM

17:25 -          Ruženec svetla - pretkávaný citátmi z Denníčka

18:00 -          Slávnostná svätá omša – hl. celebrant Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

           

Uctenie relikvie sv. sestry Faustíny

 

Počas programu bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.

 

 

Tešíme sa na spoločnú oslavu milosrdného Boha, ktorý nám daroval prostredníctvom sv. sestry Faustíny Kowalskej posolstvo Božieho milosrdenstva!