VIANOCE NA KVP

 

Sväté omše:

 

 

Kostol

Kláštor karmelitánok

Nedeľa 24.12.2017

 

Vigília Narodenia Pána

16.00 h. vigília

22.00 h. omša v noci

-

Pondelok 25.12.2017

 

Narodenie Pána – omša v noci

00.00 h.

00.00 h.

Pondelok 25.12.2017 1

 

Narodenie Pána – omša vo dne

 9.00 h., 10.30 h.,

19.00 h.

7.30 h. na úsvite

Utorok 26.12.2017

 

Sv. Štefan, diakon a prvomučeník

7.00 h., 9.00 h., 10.30 h.,

19.00 h.

7.30 h.

Nedeľa 31.12.2017 2,3,5

 

Sviatok sv. rodiny

Koniec občianskeho roka

7.00 h., 9.00 h.,

 10.30 h.,15.30 h.

7.30 h.

Pondelok 1.1.2018 3

 

Bohorodičky Panny Márie (Nový Rok)

9.00 h., 10.30 h.,

15.30 h., 19.00 h.

00.00 h., 7.30 h.

Sobota 6.1.2018 4; 5

 

Zjavenie Pána (Troch kráľov)

7.00 h.,9.00 h., 10.30 h.,

15.30 h., 19.00 h.

7.30 h.

Nedeľa 7.1.2018 5

 

Krst Pána

7.00 h.,9.00 h., 10.30 h.,

15.30 h., 19.00 h.

7.30 h.

Všedné dni medzi týmito sviatkami

 

15.20 h.,18.00 h.

7.00 h.

 

Upozornenie:

1. Omša 24.12.2017 o 22.00 h. patrí do nedele. Svätá omša 25.12.2017, začínajúca úderom polnoci patrí do pondelka.

 

2. svätá omša v kostole nebude

25.12.2017 o 7.00 a 15.30 hod.

26.12.2017 o 15.30 hod.

31.12.2017 o 19.00h.

1.1.2018 o 7.00 hod.

 

 

Iné oznamy:

1) V nedeľu 25. decembra, na slávnosť Narodenia Pána, popoludní o 15.00 hod. bude v kostole modlitba v Hodine milosrdenstva. Požehnanie detí pri jasličkách bude o 16.00 h. Pripravte deti na možnosť vystúpenia s vianočnými piesňami a básničkami počas programu. Srdečne pozývame!

2) Na sviatok sv. Rodiny v nedeľu 31. decembra bude požehnanie manželov s obnovením manželského sľubu. Manželia by mali byť počas bohoslužby pokope.

3) Kto sa na konci roka zúčastní recitovania, alebo spevu Te Deum a na Nový rok recitovania, alebo spevu Veni Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Silvestrovský večierok: Na fare bude na konci roka možnosť stretnúť sa, navzájom sa pozdraviť, zabaviť a pohostiť. Fara bude otvorená od 20.00 hod. Tešíme sa na stretnutie.

V poslednej hodine starého roka 2017 od 23.30 h. bude v kostole adorácia Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. O polnoci bude modlitba privítania Nového roka 2018 a požehnanie. Adoráciu bude z našej svätyne prenášať TV Lux.

4) Na slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára, bude požehnanie Trojkráľovej vody

5) Kto si chce dať požehnať byt v období sviatku Zjavenia Pána (Troch kráľov), nech sa prihlási do nedele 31. decembra v sakristii kostola, alebo telefonicky. Požehnanie bytov bude v sobotu 6. januára, alebo aj v nedeľu Krstu Pána 7. januára

 

Úprava kancelárskych hodín:

Počas vianočného času od 25. decembra 2017 do 8. januára 2018 bude kancelária zatvorená. Svoje záležitosti si môžete vybaviť vo vopred telefonicky dohodnutom čase. Kontaktujte nás na týchto číslach: Farár mobil: 0908 101 727, kapláni mobil: 0948 26 36 96, 0948 200 308, Pevná linka: +421 55 644 1546; +421 55 3811 227, E-mail: fara@farnostkvp.sk