MÁJ - DOBRÝ MESIAC

Máj nazývame mesiacom lásky. Je to zaiste odôvodnené viacerými faktormi. Príroda sa naplno prebudí a ukáže svoju životnú silu. Aj nálada ľudí sa po zime zlepší, veci sa ukazujú vo svetle radosti. Deň sa predlžuje. Ešte aj ten májový dážď je prijímaný s pochopením.

Máj je aj mesiacom mariánskym. Od konca stredoveku je zvykom práve v máji konať pobožnosť na česť Bohorodičky Panny Márie. A máj je aj mesiacom, kedy vrcholí veľkonočné obdobie a prechádza do očakávania Turíc.

Je to teda veľmi dobrý mesiac. Mesiac lásky a modlitby. V príjemnej atmosfére kvitnúcej prírody sa môžeme pozdvihnúť na tele i na duši.  Môžeme ho stráviť v spoločenstve lásky a modlitby. Cirkev nás pozýva, aby sme sa zjednotili s apoštolmi, Ježišovou matkou Máriou a s Jeho bratmi. Aby sme zotrvávali vo večeradle na modlitbách a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.

On chce prísť, poslaný Ježišom od Otca, aby naplnil a obnovil tvárnosť zeme. Predovšetkým však srdcia veriacich. Je uskutočniteľom odvekého zámeru Boha, aby sme boli zbavení srdca kamenného a dostali srdce z mäsa (Porov. Ez 36,26). Tento mesiac môže byť časom, kedy mu prestaneme vzdorovať a prestaneme sa mu vyhýbať. Práve naopak.

Vyjdime zo svojich skrýš a nechajme sa oživiť (porov. Ez 37,12). Nebuďme neslušní voči Pánovi, ktorý pre nás urobil také veľké veci (Lk 14, 15-24). Otvorme sa, aby sa na nás ukázala Božia moc. Mária nám je vzorom. V modlitbe, otvorenosti i poslušnosti viery. Boh má pre nás oveľa lepšie veci, než sú tie, ktorým dávame často prednosť pred spoločnou modlitbou, sviatosťami a spoločenstvom lásky. Našu kultúru ubíja sebastrednosť a pocit, že veci tohto sveta sú dôležitejšie, ako čas strávený s Ježišom a Jeho spoločnosťou.

Využime tohtoročný dobrý mesiac máj. Nech nám prinesie novú silu pre život lásky k Bohu a blížnym.

Peter Novák