FARSKÉ OZNAMY: ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 8.7.2018

Deň

Slávenie

Miesto

Čas

C

Pozn.

Úmysel

Pondelok 09/07

Féria

Kláštor

7,00

K

 

 

Kostol

15,20

K

 

+ Z ružencového bratstva

Kláštor

18.00

O

 

 

Utorok 10/07

Féria

Kláštor

7,00

K

 

 

Kostol

15,20

N

 

ZBP Milan

Kláštor

18,00

O

 

 

Streda 11/07

sv. Benedikt, opát, spolupatrón Európy

Kláštor

7,00

O

 

 

Kostol

15,20

N

 

+ Marta

Kláštor

18,00

O

 

 

Štvrtok 12/07

Féria

Kláštor

7,00

N

 

 

Kostol

7,00

X

TV LUX

 

Kostol

15,20

K

 

+ Izabela, 1.výročie

Kláštor

18,00

O

 

 

Piatok 13/07

sv. Terézie od Ježiša de Los Andes (Karmel)

Kláštor

7,00

K

 

 

Kostol

15,20

K

 

+ Vasiľ

Kláštor

18,00

O

 

 

Sobota 14/07

Panny Márie v sobotu

 

Kláštor

Kláštor

7,00

18,00

K O

 

 

Nedele 15/07

Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Kláštor

7,30

K

 

 

Kostol

7,00

Ku

 

 

Kostol

9,00

Ku

 

Dobrodinci chrámu

Kostol

10,30

K

 

dielo cirkevnej školy

      Kostol

15,30

Ku

 

Faustínum

Kláštor

18,00

O

 

 

Z organizačných dôvodov nás v prvých dvoch týždňoch júla čakajú obmedzenia a zmeny. Preto venujte zvýšenú pozornosť oznamom v Prameni a na výveske.

 • Od pondelka začína Denný tábor. V pondelok sa všetci prihlásený stretneme 7:45 ma parkovisku pod kostolom. Prihlásiť sa dá mimoriadne ešte v sakristii.
 • Vo štvrtok bude ráno svätá omša o 7,00 vo svätyni s priamym prenosom pre TV LUX.
 • Od soboty 7. júla až do nedele 15. júla bude v kláštore tradične Novéna pred sviatkom Panny Márie z hory Karmel. Povedie ju o. Andrej Valent OCD. Plagát je na výveske. Každý deň bude večerná sv. omša o 18,00 hod. len v kláštore. Týka sa to aj sobôt a nedelí. Večerné sv. omše v kostole nebudú. Prosíme, aby ste tomu venovali zvýšenú pozornosť.
 • V samotný sviatok Panny Márie z hory Karmel 16. júla budú sv. omše o 7.00, 9,00 a 18,00.
 • Organizačný výbor blahorečenia Anny Kolesárovej:
  •  hľadá košické rodiny, ktoré by ubytovali pútnikov na jednu noc (31.8.-1.9.)
  •  hľadá dobrovoľníkov.  
 • kto sa chce zúčastniť samotnej slávnosti, nech sa zapíše ešte dnes v sakristii kostola.
 • Púť po stopách sv. Faustíny:

5. októbra uplynie 80 rokov od úmrtia sv. Faustíny Kowalskej, našej spolupatrónky. Pri tejto príležitosti vás pozývame na púť na niektoré miesta jej života. Navštívime mesto Plock, dedinky Glogowiec, kde sa narodila a Swinice Warckie, kde bola pokrstená. Cestou do Krakova s zastavíme aj v Čenstochovej. Program vyvrcholí návštevou svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagievnikoch. Púť sa uskutoční v dňoch 4.-7.10.2018. cena bude 200,-Eur. Presný program nájdete na výveske v kostole a na internete. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.

 • Aj dnes môžete prispieť k júlovej zbierke príspevkov na kostol.
 • O pomoc pri upratovaní kostola zajtra prosíme skupinu č. 5