PROGRAM: 13.1. - 19.1.2020

deň

liturgické slávenie

miesto

čas

celebrant

úmysel

iné

pondelok

13.1.

féria

Karmel

07:00

KO

---

- voľno: SY

- 16:00 - 17:00 - kancelária: GO

- 17:30 - spovedanie: GO

- 18:45 - upratovanie: 2. sk.

Svätyňa

15:20

KA

+ Veronika, Štefan

18:00

GO

+ Imrich

utorok

14.1.

féria

Karmel

07:00

GO

---

- služba v domácnosti: SY

- 16:00 - 17:50 - adorácia

- 15:30 - stretnutie s Faustínom: SY

- 17:00 - katechumenát: KA

- 16:30 - krstná náuka: SY

- 17:30 - spovedanie: SY

- 19:00 - večera pre oplatkárky:  SY, KO, GO, KA

Svätyňa

15:20

KA

+ Milan

18:00

SY

+ rod. Tomková, Horníková

streda

15.1.

féria

Karmel

07:00

karmelitáni

---

- 08:30 - 09:30 - kancelária: SY

- 13:00 - stretnutie s riaditeľom TV LUX: SY

- 17:30 - spovedanie: GO

- 19:00 - 20:00 - kancelária: KA

Svätyňa

07:00 L

SY

---

15:20

KO

---

18:00 D

GO

+ Štefan

štvrtok

16.1.

féria

Karmel

07:00

o. Marián Maťaťa

---

- voľno:  GO, KA

- 15:15 - 17:00 - spovedanie: Marián Maťaťa

- 15:30 - Redakčná rada: SY

- 17:00 - oslava „60“: SY, KO

- 19:00 - 20:00 - adorácia: Adoračné spol., Stieber

Svätyňa

15:20

KO

ZBP Katarína a Jaroslav s rod.

18:00

o. Martin Stieber

ZBP rod. Kohanová

piatok

17.1.

Sv. Anton

opát

spomienka

Karmel

07:00

SY

---

- DOV: GO

- 07:15 - CŠ - sv. omša: KO

- 16:00 - 17:00 - kancelária: KO

- 17:30 - spovedanie: KA

Svätyňa

15:20

KO

+ Pavol a Lýdia

18:00 M

KA

+ Ondrej, Mária, Anna

sobota

18.1.

féria

Karmel

07:00

SY

---

- DOV: GO

- voľno: KO

- 10:00 - krst: SY

- 11:00 - sv. omša + krst: SY

Svätyňa

18:00

KA

+ Jolana, Imrich

nedeľa

19.1.

 

2. nedeľa

„cez rok“

 

Karmel

07:30

KA

---

- DOV- KO

- 10:00 - stretko "S": SY

- 15:00 - 16:30 - Rodinné spoločenstvo: SY

- 16:30 - 18:00 - Faustínum: KA

- zbierka na kostol pri všetkých sv. omšiach

 

Svätyňa

07:00

GO

---

09:00

SY

---

10:30

GO

za dobrodincov Svätyne

15:30

KA

za Faustínum

19:00

SY

---

 

 

 

Oznamy:

 

Detské a mládežnícke stretká:

            Detské a mládežnícke stretká pokračujú v najbližšom týždni v riadnom režime.

            Keďže mládež málo vníma mládežnícke sv. omše ako povinnosť v rámci prípravy na birmovku, pozývame znovu všetkých mladých na mládežnícke sv. omše každý piatok večer.

            Na detskú sv. omšu v stredu nech si deti prinesú plagáty s adventnou aktivitou a nech nezabudnú naň napísať svoje meno.

 

Poďakovanie oplatkárkam:

            V utorok po večernej sv. omši pozývame všetkých, ktorí piekli oplátky, na večeru na faru. Tešíme sa na pekný spoločný čas.

 

Kancelária:

            V najbližšom týždni kancelária farského úradu funguje v riadnom režime.

 

Adorácia:

             Všetkých pozývame k modlitbe pred eucharistickým Kristom každý utorok medzi popoludňajšími sv. omšami a vo štvrtok po večernej sv. omši. Najbližší štvrtok bude adoráciu animovať Adoračné spoločenstvo našej farnosti.

 

Farský volejbal:

             Každú nedeľu o 18:00 organizujeme Farský volejbal v telocvični Spojenej školy sv. košických mučeníkov. Miestom stretnutia je zadný vchod do telocvične. Pozývame každého, kto si chce zašportovať.

 

Upratovanie:

             O pomoc s upratovaním kostola a spoločných priestorov fary v pondelok prosíme skupinu č. 2. Ďakujeme za službu.

 

Zbierky:

            Dnes pri všetkých sv. omšiach máme arcidiecéznu zbierku na pastoráciu mládeže v našej arcidiecéze, teda na ACM a UPC. Na budúci týždeň nás potom čaká naša už tradičná zbierka na úver. 

 

Tipy na darčeky:

            V sakristii si môžete zakúpiť Hudobné CD „10 prikázaní“ skupiny Kalich z Útulku OÁZA v Bernátovciach za 10,- €, hudobné CD košických bohoslovcov za 10,- €. Tiež ponúkame Krížovú cestu odsúdených, ktorú napísal väzeň odsúdený na doživotie, ktorý prežil silné obrátenie vo väzení. Tú si môžete kúpiť za 1,- €. K dispozícii je aj teologický časopis Verbum za 5,- €.

 

Termíny slávností Prvého sv. prijímania:

            Znovu pripomíname termíny Prvého sv. prijímania:

            I.  3. máj 2020 - pondelkové stretko a stredajšie stretko p. Špačkovej;  

            II. 10. máj 2020 - stredajšie stretko p. Lukáčovej a štvrtkové stretko;

            III. 17. máj 2020 - utorkové a piatkové stretko.

 

Katolícky ples:

            Srdečne vás pozývame na Katolícky ples našej farnosti a Gymnázia sv. Košických mučeníkov, ktorý sa uskutoční 25. januára 2019 so začiatkom o 18:30 hod. v hoteli Košice. Cena lístka je 30 €. Lístky si môžete kúpiť v sakristii kostola, alebo v kancelárii Spojenej školy sv. košických mučeníkov do budúcej nedele. Tiež prosíme všetkých o ceny do tomboly. Ak chcete niečo zaujímavé darovať, ceny môžete doniesť na faru. Ďakujeme.

 

Farská púť do Ríma:

            Od 21. do 25. apríla 2020 organizujeme Farskú púť do Ríma. Pôjdeme autobusom do Budapešti a odtiaľ letecky do Večného mesta. Tým istým spôsobom sa vrátime domov. Navštívime najvýznamnejšie cirkevné a kultúrne pamiatky a budeme účastní audiencie so sv. otcom Františkom. Okrem toho prežijeme neopakovateľnú atmosféru talianskej metropoly. Tiež využijeme čas na budovanie farského spoločenstva, pretože na púť ideme všetci kňazi našej farnosti. Cena púte je 470,- € (v cene je zahrnutá cesta, ubytovanie, mestské poplatky, poistenie, presuny v Ríme, niekoľko obedov a večerí...). Prihlásiť sa môžete v kancelárii farského úradu a hneď pri zápise je nutné zaplatiť zálohu 250,- €. Tešíme sa na krásny a požehnaný čas púte.