KŇAZI

Farár:

ICDr. Peter SYKORA

Kňazom od roku 2005. 

Doterajšie pôsobenie: 2005 - 2007 kaplán v Sabinove, 2007 - 2010 kaplán v Košiciach - Furča, 2010 - 2015 štúdiá Kánonického práva na Lateránskej Univerzite v Ríme, 2015 - 2016 štúdiá na Cirkevnej akadémii v Ríme, 2016 - 2018 sekretár Apoštolskej nunciatúry v Angole, od 1.8.2018 farár v Košiciach - KVP.

 

Kapláni:

Mgr. Ján KOCURKO

Kňazom od roku 2013.

Doterajšie pôsobenie: 2013 - 2016 kaplán v Trebišove, 2016 - 2018 kaplán v Košiciach - KVP, 2018 administrátor farnosti v Košiciah - KVP, od 1.8.2018 kaplán v Košiciach - KVP, zároveň od 1.9.2018 školský kaplán pre Spojenú cirkevnú školu sv. Košických mučeníkov.

 

Mgr. Jozef KACVINSKÝ

Kňazom od roku 2014.

Doterajšie pôsobenie: 2014 - 2017 kaplán vo Zborove, 2017 - 2018 kaplán v Hanušovciach nad Topľou, od 15.9.2018 kaplán v Košiciach - KVP.

 

PaedDr. Radoslav GÖNCI

Kňazom od roku 2009.

Doterajšie pôsobenie: 2009 - 2012 kaplán v Michalovciach, 2012 - 2015 kaplán v Prešove - Sekčov, 2015 - 2019 kaplán v Belej nad Cirochou, od 1.7.2019 kaplán v Košiciach - KVP.

 

História farárov:

 1. pplk. PaedDr. ThLic. Stanislav LIPKA (od 24.2.1994 do február 1996)
 2. Mgr. Andrej Ferko (od február 1996 do 30.6.2001)
 3. Mgr. Peter Novák (od 1.7.2001 - 30.6.2018)
 4. Mgr. Ján Kocurko (od 1.7.2018 - 31.8.2018)
 5. ICDr. Peter Sykora (od 1.9.2018 - )

História kaplánov:

 1. ThDr. Jozef Gnip PhD (1.7.2000 - 1.9.2000)
 2. Ondrej Šroba (1.9.2000 - 31.12.2000)
 3. Mgr. Marek Pristaš (1.1.2001 - 30.6.2003)
 4. Mgr. Martin Šinaľ (1.7.2002 - 30.6.2003)
 5. Mgr. Marek Hnat (1.7.2003 - 30.6.2005)
 6. Mgr. Marek Džurbala (1.7.2003 - 30.6.2004)
 7. ThDr. Zdenko Andráš PhD. (1.7.2004 - 1.9.2005)
 8. Mgr. Peter Bujdoš (1.7.2005 - 30.6.2008)
 9. Mgr. Marek Varga (1.7.2005 - 30.6.2006)
 10. Mgr. Emanuel Čurík (15.12.2005 - 15.1.2006)
 11. Mgr. Michal Kuľha (1.7.2006 - 30.6.2008)
 12. Mgr. Milan Supek (1.10.2006 - 30.6.2008)
 13. Mgr. Milan Tomko (1.7.2008 - 15.3.2009)
 14. Mgr. Martin Gnip (1.7.2008 - 30.6.2011)
 15. Mgr. Martin Novotný (1.7.2008 - 30.6.2009)
 16. Mgr. Peter Kassai (1.7.2009 - 31.8.2009)
 17. Mgr. Jozef Kozák (1.7.2009 - 31.8.2011)
 18. CSILic Rudolf Smoter (15.10.2009 - 31.8.2011)
 19. Mgr. Branislav Polča (1.7.2011 - 30.6.2013)
 20. Mgr. Marián Gurský (1.9.2011- 30.06.2012)
 21. Mgr. Martin Štieber (1.7.2012 - 30.06.2014)
 22. Mgr. Jozef Juraško (1.7.2013 - 30.06.2014)
 23. Mgr. Peter Šoltis (1.7.2014 - 30.6.2016)
 24. Mgr. Ladislav Varga (1.7.2014 - 30.06.2015)
 25. Mgr. Peter Fejerčák (1.7.2015 - 30.6.2017)
 26. Mgr. Ján Kocurko (1.7.2016 - 30.6.2018)
 27. Mgr. Tomáš Tupta (1.7.2017 - 30.6.2018)
 28. PsLic. Ján Kulan (1.7.2018 - 30.6.2019)
 29. Mgr. Ján Kocurko (1.9.2018 - )
 30. Mgr. Jozef Kacvinský (15.9.2018 - )
 31. PaedDr. Radoslav Gönci (1.7.2019 - )

Diakoni vo farnosti:

 1. Peter Bujdoš (2004/2005)
 2. Martin Gaľa (2008/2009)
 3. Dalibor Ondrej (2009/2010)
 4. Miloš Geci (2011/2012)
 5. Peter Fejerčák (2012/2013)