KŇAZI

Farár:

Mgr. Peter Novák zo Sabinova

Kňazom od roku 1992. Kaplánky: Bardejov (1. 7. 1992 - 30. 6. 1994); Vranov nad Topľou - sv. Františka (1. 7. 1994 - 14. 1. 1997); Trebišov (15. 1. 1997 - 30. 6. 1997)

Fary: Nižný Hrušov (1. 7. 1997 - 30. 6. 2001); Košice - KVP od 1. 7. 2001; od 1. 7. 2005 do 30.6.2015 dekan dekanátu Košice-Západ

 

Kapláni:

Mgr. Ján Kocurko z Lipian

Kňazom od roku 2013. Kaplánky: 2013 Trebišov; 1.7.2016 Košice - Božieho milosrdenstva

Mgr. Tomáš Tupta z Prešova

Kňazom od roku 2014. Kaplánky: 2014 Humenné - sídl. Pod Sokolejom - farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, 1.7.2017 Košice - Božieho milosrdenstva

História farárov:

 1. pplk. PaedDr. ThLic. Stanislav LIPKA (od 24.2.1994 do február 1996)
 2. Mgr. Andrej Ferko(od február 1996 do 30.6.2001)
 3. Mgr. Peter Novák (od 1.7.2001)

História kaplánov:

 1. ThDr. Jozef Gnip PhD (1.7.2000-1.9.2000)
 2. Ondrej Šroba (1.9.2000-31.12.2000)
 3. Mgr. Marek Pristaš (1.1.2001-30.6.2003)
 4. Mgr. Martin Šinaľ (1.7.2002-30.6.2003)
 5. Mgr. Marek Hnat (1.7.2003-30.6.2005)
 6. Mgr. Marek Džurbala (1.7.2003-30.6.2004)
 7. ThDr. Zdenko Andráš PhD. (1.7.2004-1.9.2005)
 8. Mgr. Peter Bujdoš (1.7.2005-30.6.2008)
 9. Mgr. Marek Varga (1.7.2005-30.6.2006)
 10. Mgr. Emanuel Čurík (15.12.2005-15.1.2006)
 11. Mgr. Michal Kuľha (1.7.2006-30.6.2008)
 12. Mgr. Milan Supek (1.10.2006-30.6.2008)
 13. Mgr. Milan Tomko (od 1.7.2008-15.3.2009)
 14. Mgr. Martin Gnip (od 1.7.2008 - 30.6.2011)
 15. Mgr. Martin Novotný (od 1.7.2008-30.6.2009)
 16. Mgr. Peter Kassai (od 1.7.2009-31.8.2009)
 17. Mgr. Jozef Kozák (od 1.7.2009 - 31.8.2011)
 18. CSILic Rudolf Smoter (od 15.10.2009 - 31.8.2011)
 19. Mgr. Branislav Polča (od 1.7.2011 do 30.6.2013)
 20. Mgr. Marián Gurský (od 1.9.2011- 30.06.2012)
 21. Mgr. Martin Štieber (od 1.7.2012 - 30.06.2014)
 22. Mgr. Jozef Juraško (od 1.7.2013 - 30.06.2014)
 23. Mgr. Peter Šoltis (od 1.7.2014 - 30.6.2016)
 24. Mgr. Ladislav Varga (od 1.7.2014 - 30.06.2015)
 25. Mgr. Peter Fejerčák (od 1.7.2015 - 30.6.2017)
 26. Mgr. Ján Kocurko (od 1.7.2016 - )
 27. Mgr. Tomáš Tupta (od 1.7.2017 - )

Diakoni vo farnosti:

 1. Peter Bujdoš (2004/2005)
 2. Martin Gaľa (2008/2009)
 3. Dalibor Ondrej (2009/2010)
 4. Miloš Geci (2011/2012)
 5. Peter Fejerčák (2012/2013)