O NÁS...

Kto sme a kde nás nájdete?

Sme územná farnosť latinského obradu Katolíckej Cirkvi. Zasväcujeme sa tajomstvu Božieho milosrdenstva. Hranice našej farnosti sú zhodné s košickou Mestskou časťou sídliska Košického vládneho programu. Pri prejazde Triedou KVP môžete vidieť náš nový kostol. Vzadu je farská budova. Nedeľné sväté omše slávime v kláštore Karmelitánok a v kostole na Triede KVP.

Koľko nás je?

Na sídlisku žije bezmála 26.000 obyvateľov. Z nich je niwčo vyše 11.000 našich farníkov, katolíkov latinského obradu. Katolíkov byzantského obradu na tomto území žije necelých 2.000. Iných kresťanov asi 2.200. 

Ako pracujeme?

Farnosť spravuje farár s dvomi kaplánmi. V pastoračnej starostlivosti sa môžu spoliehať na viacerých laikov, ktorí pôsobia ako katechéti, rozdávatelia svätého prijímania, členovia pastoračnej rady a ďalší v rôznych liturgických službách. Výsledkom sú stabilné pastoračné podujatia a programy. Máme aj sny a plány.

Koho tu ešte máme?

Na území našej farnosti je od roku 1995 prvý kláštor Sestier bosých Karmelitánok na Slovensku. Sme im vďační za duchovné spoločenstvo. Ďalšou významnou inštitúciou, ktorú tu máme, je Spojená škola sv. Košických mučeníkov, zložená z dvoch subjektov a to Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Košických mučeníkov a štvorročného Gymnázia sv. Košických mučeníkov na Čordákovej 50.