LAICI

Farská ekonomická rada od roku 2009:

Predseda: Peter Novák, farár

Členovia: 

Cyril Karla

Monika Olexová

Milan Pach

Ján Šíranec