OZNAMY

 • Vyšlo nové vydanie Prameňa milosrdenstva
 •  
 • Fatimské výročie – v utorok 13. júna uplynie 100 rokov od druhého fatimského zjavenia. Pokračujeme v slávení tohto výročia. V kláštore bude celodenná adorácia od rannej svätej omše do 17.45h. V našej svätyni bude o 17.30h spoločná modlitba posvätného ruženca a po nej svätá omša.
 •  
 • Výročie kňazskej vysviacky – v utorok 13.júna si náš pán farár Peter Novák pripomína strieborné kňazské jubileum. V tento deň sa poďakuje za 25 rokov kňazstva pri večernej svätej omši a udelí nám zvláštne požehnanie, spojené s úplnými odpustkami. Po skončení svätej omše vás pozývame na agapé, aby sme sa mohli stretnúť, zablahoželať mu a spolu s ním sa z tohto jubilea potešiť. Kto by chcel prispieť k agapé, nech sa príde zapísať do sakristie.
 •  
 • Vo štvrtok bude prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi tento sviatok budú omše v kláštore o 7,00 a v kostole o 7,00; o 10,00; o 15:20 a o 18,00h. Večerná sv. omša bude spojená s pobožnosťou a procesiou. Kto by chcel pomôcť aktívnejšie k spevom na procesii, môže prísť na nácvik v pondelok po večernej sv. omši.
 • Vo štvrtok ráno o 7,00h. vás pozývame na sv. omšu s formulárom Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá sa bude vysielať prostredníctvom televízie LUX.
 •  
 • Arcibiskupský úrad v Košiciach nám oznámil, že ku 1.7.2017 pán kaplán Peter Fejerčák odchádza z našej farnosti na nové miesto pôsobenia v Ohradzanoch. Aj touto cestou mu ďakujeme za jeho dvojročnú službu. Na jeho miesto príde vdp. Tomáš Tupta, ktorý je kaplánom v humenskej farnosti Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa. Obidvom vyprosujeme v modlitbe veľa požehnania a svetla Ducha Svätého pre ďalšie roky kňazskej služby.
 •  
 • Pomoc pri upratovaní kostola prosíme v pondelok skupinu č. 8

 

Cirkevná škola

 • Naša cirkevná škola ponuka rodičom letný pobytový tábor pre deti. Informácie na výveske, v škole a u p. kaplána Kocurka.
 • ​Gymnázium sv ​​Košických mučeníkov​ ​informuje, že II. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 20.06.2017. Gymnázium spolupracuje s IT firmami a v novom školskom roku ponúka rozšírené hodiny informatiky. Viac informácií​ nájdete na stránke gymnázia GKMKE.SK alebo na facebooku.​

 

Zbierka

 • V mesiacoch jún až september bude zbierka príspevkov na kostol každú nedeľu vzhľadom na to, že viac cestujete a nie každú nedeľu budete  na sv. omši tu doma vo svojej farnosti. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.