PODPORTE NÁS

Našu farnosť môžete finančne podporiť vkladom na účet v OTP banka Slovensko:

Účet pre podporu kostola Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach

SK20 5200 0000 0000 1413 4536 

 

Účet pre potreby farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach - sídlisko KVP: 

SK60 5200 0000 0000 1256 1737