KATOLÍCKY POHREB

Úmrtie príbuzného, ktorý bol našim farníkom, oznámte prosím čím skôr na fare.

Dostanete potrebné informácie, ako aj niektoré užitočné rady o dôstojnom konaní katolíckych pohrebných obradov.

Podľa možnosti nás kontaktujte skôr, než začnete preberať podrobnosti s pracovníkmi pohrebných služieb, či tzv. obstarávateľmi pohrebov.