KRST

Krst dieťaťa do siedmich rokov v našej farnosti:

  • rodičia nech požiadajú o krst pre svoje dieťa vo farskej kancelárii najmenej jeden týždeň vopred.
  • krst sa udeluje v nedeľu na, alebo po svätej omši o 10.30 hodine
  • predkrstná príprava býva spravidla v sobotu o 8.30 vo Farskom pastoračnom centre
  • ak krstny rodič nemôže prísť na predkrstnú prípravu a ak nebýva v našej farnosti, prinesie osvedčenie od vlastného farára, že môže túto úlohu zastávať
  • krstný rodič sa pri krste nezastupuje inou osobou

Rodičia! Prijmite naše povzbudenie a vyberajte pre svoje deti mena, ktoré nie sú cudzie kresťanskému duchu a tradícii. Je nám ľúto, keď počujeme, ako rodičia podliehajú módnym trendom a dávajú svojim deťom mená, ktoré už o niekoľko málo rokov pre ne nebudú nič znamenať. Nepodceňujme úlohu, ktorú v našom živote má krstné meno.

O krst dieťaťa do štrnásť rokov rovnako majú požiadať rodičia. Lenže deti od sedem do štrnásť rokov sa pripravujú zaroveň na prijatie Eucharistie a birmovania. Deťom mladším ako trinásť rokov sa birmovka odkladá a prijme ju v čase, kedy na birmovku idú ich rovesníci.

Osoby staršie ako štrnásť rokov požiadajú o katechumenát. Katechumenát je obdobie prípravy na prijatie všetkých troch iniciačných sviatostí: krst, birmovanie a Eucharistiu. Katechumenát trvá spravidla dva roky.