MANŽELSTVO

Záujemci o uzavretie sviatostného manželstva, z ktorých aspoň jeden je obyvateľom našej farnosti, nech svoj úmysel nahlásia vo farskej kancelárii najneskôr tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša. Podľa možností už pri prihlásení by mali mať so sebou krstné listy, a to aj v prípade, že niektorý z páru nie je katolík.

Vo svojej farnosti sa pár prihlási aj v tom prípade, že sa sobáš plánuje v kostole mimo našej farnosti.

Pri prihlásení dostanú snúbenci všetky informácie o príprave, ako aj o konaní pred civilnou matrikou.