STAROSTLIVOSŤ O CHORÝCH

Veriacich, pre ktorých je náročné prichádzať do kostola na sviatosti a bohoslužby, navštevujú doma p. kapláni okolo prvého piatku v mesiaci. O túto službu môžete požiadať  osobne v sakristii kostola, telefonicky, alebo e-mailom. Uveďte meno  záujemcu o sviatosti, adresu, poschodie, meno na zvončeku a telefonický kontakt.

Mimoriadni rozdávatelia Eucharistie sú pripravení na požiadanie priniesť niekomu sv. prijímanie domov v nedele a prikázané sviatky.

Aktuálne: Prosíme, aby ste do nedele 29. marca nahlásili osobne v sakristii kostola, telefonicky, alebo e-mailom požiadavku, vyspovedať niektorého veriaceho doma. Uveďte meno  záujemcu o sviatosti, adresu, poschodie, meno na zvončeku a telefonický kontakt.